Sprievod vs. doprovod

Sprievod vs. doprovod

Sprievod vs. doprovod

Podstatné meno doprovod a sloveso doprevádzať sa veľakrát používajú ako synonymá slova sprievod či vo význame slovesa odprevádzať.

Doprovod doprevádzať sa v slovenskom jazyku považujú za nespisovné výrazy.

Namiesto slova doprovod sa používa podstatné meno sprievod a ak niekoho chceme doprevádzať, tak ho odprevádzame či sprevádzame.

Čiže namiesto klavírneho doprovodu nám v pozadí hrá klavírny sprievod a návšteve neponúkneme doprovodenie, ale odprevadenie.

Už ste niekedy zažili pocit KAFKAESQUE?

Dúfame, že nie. 🙂 Prídavné meno kafkaesque vzniklo spojením vlastného mena Kafka a anglickej prípony -esque a je odvodené od mena spisovateľa Franza Kafku, ktorý bol jedným z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia. V jeho dielach nájdete postavy, ktoré prežívajú pocit bezmocnosti či odcudzenia od spoločnosti. Výraz kafkaesque označuje desivé a podivné situácie, kedy je človek bezradný a cíti sa ako v „zlom sne“, presne ako postavy v dielach Franza Kafku.