Sprievod vs. doprovod

jazykové rodiny

Podstatné meno doprovod a sloveso doprevádzať sa veľakrát používajú ako synonymá slova sprievod či vo význame slovesa odprevádzať.

Doprovod doprevádzať sa v slovenskom jazyku považujú za nespisovné výrazy.

Namiesto slova doprovod sa používa podstatné meno sprievod a ak niekoho chceme doprevádzať, tak ho odprevádzame či sprevádzame.

Čiže namiesto klavírneho doprovodu nám v pozadí hrá klavírny sprievod a návšteve neponúkneme doprovodenie, ale odprevadenie.

Už ste niekedy zažili pocit KAFKAESQUE?

Dúfame, že nie. 🙂 Prídavné meno kafkaesque vzniklo spojením vlastného mena Kafka a anglickej prípony -esque a je odvodené od mena spisovateľa Franza Kafku, ktorý bol jedným z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia. V jeho dielach nájdete postavy, ktoré prežívajú pocit bezmocnosti či odcudzenia od spoločnosti. Výraz kafkaesque označuje desivé a podivné situácie, kedy je človek bezradný a cíti sa ako v „zlom sne“, presne ako postavy v dielach Franza Kafku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.