Švédčina - spojivo medzi fínčinou a ďalšími severskými jazykmi

Perfektná znalosť švédčiny otvára brány do všetkých susedných škandinávskych zemí, vrátane Fínska, Nórska či Dánska. Zahraniční študenti, ktorým sa podarí zvládnuť tienisté zákutia švédskej gramatiky a krkolomnej germánskej výslovnosti, sú na severe Európy takmer ako doma. Podľa štatistík jazykovej aplikácie Duolingo sa však po švédsky učí väčšina Švédov, a nie ľudí zo znahraničia, ako by väčšina z nás predpokladala.

švédčina

Prečo sa po švédsky učia predovšetkým Švédi?

Dôvodom tohto fenoménu je to, že 1 zo 6 Švédov nie je rodený Švéd. Každoročne žiadajú o azyl vo Švédsku tisícky utečencov, ale aj nespokojných juhoeurópanov. Za hlavný príliv cudzokrajných návštevníkov vďačí Švédsko migrácii. Pozitívnou stránkou zostáva, že noví obyvatelia Švédska majú záujem naučiť sa tento chladný a na prvý pohľad hrubý severský jazyk

Znalosť tohto jazyka je rovnako výhodná pre každého Slováka, ktorý má záujem preraziť vo svete, osvojiť si exotický a prestížny cudzí jazyk a spoznať odlišnú severskú kultúru. Znalosť cudzieho jazyka je žiadaná vo všetkých nadnárodných spoločnostiach a zatiaľčo angličtina s nemčinou trpia nálepkou „povinný”, znalosť škandinávskeho jazyka je vítanou zmenou. 

Švédčina – kľúč k škandinávskym jazykom

Švédsky jazyk je oficiálnym jazykom vo Švédsku a Fínsku, no do určitej miery sa ním dohovoríte aj v ostatných severných štátoch. Po švédsky hovorí 10 miliónov ľudí a všetci žiaci vo Fínsku sa musia povinne učiť švédčinu ako jeden z predmetov v škole. To znamená, že aj napriek rozdielom medzi fínštinou a ďalšími severskými jazykmi je švédština dostačujúca na to, aby ste sa dorozumeli vo Fínsku. Podobne ako ostatné severské jazyky (s výnimkou spomínanej fínčiny) totiž pochádza z indoeurópskej jazykovej rodiny a spadá pod skupinu severogermánskych jazykov. 

Zaujímavosťou je, že na Wikipédii je švédčina jedným z jazykov s najväčším počtom stránok. Švédčina otvára brány k novým informáciám a zaujímavej literatúre, zároveň vďaka nemu pochopíte zmýšľanie severanov a tiež sa dozviete viac o histórii tejto časti Európy.

Je švédčina náročný jazyk?

Švédsko sa v roku 1906 dočkalo významnej výslovnostnej reformy. Vďaka fonetickému základu je švédčina ľahko osvojiteľným jazykom pre deti. Odhalenie skrytého významu medzinárodne používaných slov je však pre cudzinca značne obtiažne, keďže severské jazyky len zriedkavo preberajú slová z angličtiny. Ďalšou zvláštnosťou, s ktorou sa pri iných indoeurópskych jazykoch (s výnimkou severogermánskych) zvyčajne nestretneme, sú špeciálne písmená, dopĺňajúce základnú zostavu 26 latinských písmen. Jedná sa o znaky å, ä, ö.

Pre švédčinu je typické, že celá veta znie so všetkými prehláskami pomerne temne a nezvyknutému človeku nepríde na um, že sa jedná o germánsky jazyk. Niektoré hlásky sa zvyknú v hovorovej reči „prehĺtať“ kvôli ľahšej výslovnosti. V praxi sa nestretnete ani s existujúcim výrazom pre vykanie, používa sa len pri slávnostných udalostiach. 

Gramatika

Rovnako ako anglický jazyk, aj švédčina je oprostená od používania pádov, s výnimkou genitívu. Pravidlá gramatiky sa podobajú nemčine. V slovesách nenájdete zmienku po rode ani čísle, pritom však švédčina používa oba rody rovnako ako slovenčina. Používa jednoduchý minulý, prítomný a v budúcnosti len jednoduchý budúci čas. Plánovanú budúcnosť vyjadruje pomocou „kommer att“. Preklad do švédčiny môže sťažiť použitie toho istého podmetu v jednej vete dvakrát a používanie unikátnych koncoviek.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.