Odbornosť. Rýchlosť. Presnosť.

Technické preklady

Technické preklady

Prečo prekladať technické dokumenty u nás?

Spoločnosť Translata vyhotovuje profesionálne technické preklady už od roku 2005. Presnosť, jednoznačnosť a konzistentnosť sú základné parametre kvalitných technických prekladov. Nepresný  preklad technického návodu, patentu či normy môže spôsobiť nielen ujmu prestíže spoločnosti, ale môže vyústiť aj v nepredvídateľnú škodu. Ponúkame preto služby profesionálnych prekladateľov s technickým zameraním, expertov na komplikovanú terminológiu technických prekladov. Našou snahou je vybrať pre klienta toho najvhodnejšie zameraného prekladateľa na konkrétny technický odbor.

Technické preklady, ktorým môžete dôverovať

Vysokú kvalitu technických prekladov zabezpečujeme využívaním služieb technických prekladateľov a korektorov, ktorí majú priamo skúsenosti v špecifickom technickom odvetví, napríklad IT, stavebníctvo či strojárstvo, alebo ktorí absolvovali odborné školenie technického prekladu. Špecializácia v technických prekladoch preto znamená, že preklad technického dokumentu do jazyka požadovaného zákazníkom bude preložený presne a jednoznačne. Do nášho portfólia technických prekladov patria nasledovné odvetvia:

 • automobilový priemysel,
 • strojárstvo,
 • stavebníctvo,
 • gumársky priemysel,
 • letecký priemysel,
 • elektrotechnika,
 • telekomunikácie,
 • potravinársky priemysel,
 • chémia,
 • informačné technológie (IT priemysel),
 • a ďalšie.

Medzi našimi uverejnenými referenciami si môžete pozrieť ako sme vyhotovili odborné preklady s technickým zameraním pre viacerých spokojných klientov a pomohli im tak rásť a napredovať.

Najčastejšie prekladané technické dokumenty:

 • manuál
 • technická dokumentácia
 • servisná správa
 • katalóg
 • reklamačný protokol
 • návod
 • príručka
 • školenie
 • výkresy
 • technické normy
 • technické správy
 • IT preklady (preklad softvéru, preklad aplikácie)
 • patent

Z oblasti IT pravidelne prekladáme:

 • certifikáty (certificates)
 • softvérova dokumentácia (software documentation)
 • príručky pre používateľov (user guides)
 • marketingové podklady (marketing materials)
 • webové stránky (websites)
 • používateľské rozhrania (user interfaces)
 • databázy (databases)
 • systémy na správu obsahu (CMS)
 • licenčné zmluvy (end-user license agreements)
 • technická podpora (technical support)
 • najčastejšie otázky (FAQ)
 • dokumentácia pomocníka (help documentation)
 • produktové manuály (product manuals)
 • právne dokumenty (legal documentation)
 • označovanie produktov (product labelling)
 • multimediálny obsah (multimedia content)
 • e-vzdelávanie (e-learning)

Pozrite si našu konkrétnu prípadovú štúdiu k realizácii technických prekladov

Mám záujem o technický preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na technický preklad

Zistiť cenu