Úvod > Preklady textov a dokumentov > Technické preklady

Technické preklady

Prečo prekladať technické dokumenty u nás?

Spoločnosť Translata vyhotovuje profesionálne technické preklady už od roku 2005. Presnosť,  jednoznačnosť a konzistentnosť sú základné parametre kvalitných technických prekladov. Nepresný  preklad technického návodu, patentu či normy môže spôsobiť nielen ujmu prestíže spoločnosti, ale môže vyústiť aj v nepredvídateľnú škodu. Ponúkame preto služby profesionálnych prekladateľov s technickým zameraním, expertov na komplikovanú terminológiu technických prekladov. Našou snahou je vybrať pre klienta toho najvhodnejšie zameraného prekladateľa na konkrétny technický odbor.


Technické preklady, ktorým môžete dôverovať

Vysokú kvalitu technických prekladov zabezpečujeme využívaním služieb technických prekladateľov a korektorov, ktorí majú priamo skúsenosti v špecifickom technickom odvetví, napríklad IT, stavebníctvo či strojárstvo, alebo ktorí absolvovali odborné školenie technického prekladu. Špecializácia v technických prekladoch preto znamená, že preklad technického dokumentu do jazyka požadovaného zákazníkom bude preložený presne a jednoznačne. Do nášho portfólia technických prekladov patria nasledovné odvetvia:

 • automobilový priemysel,
 • strojárstvo,
 • stavebníctvo,
 • gumársky priemysel,
 • letecký priemysel,
 • elektrotechnika,
 • telekomunikácie,
 • potravinársky priemysel,
 • chémia, 
 • informačné technológie (IT priemysel),
 • a ďalšie. 

Medzi našimi uverejnenými referenciami si môžete pozrieť ako sme vyhotovili odborné preklady s technickým zameraním pre viacerých spokojných klientov a pomohli im tak rásť a napredovať.

Najčastejšie prekladané technické dokumenty:

 • manuál
 • technická dokumentácia
 • servisná správa
 • katalóg
 • reklamačný protokol
 • návod
 • príručka
 • školenie
 • výkresy
 • technické normy
 • technické správy
 • IT preklady (preklad softvéru, preklad aplikácie)
 • patent

Z oblasti IT pravidelne prekladáme:

 • certifikáty (certificates)
 • softvérova dokumentácia (software documentation)
 • príručky pre používateľov (user guides)
 • marketingové podklady (marketing materials)
 • webové stránky (websites)
 • používateľské rozhrania (user interfaces)
 • databázy (databases)
 • systémy na správu obsahu (CMS)
 • licenčné zmluvy (end-user license agreements)
 • technická podpora (technical support)
 • najčastejšie otázky (FAQ)
 • dokumentácia pomocníka (help documentation)
 • produktové manuály (product manuals)
 • právne dokumenty (legal documentation)
 • označovanie produktov (product labelling)
 • multimediálny obsah (multimedia content)
 • e-vzdelávanie (e-learning)

Pozrite si našu konkrétnu prípadovú štúdiu k realizácii technických prekladov

Mám záujem o technický preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na technický preklad

Zistiť cenu


 
x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo