Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Ako ušetriť na technických prekladoch?

Ušetrite na technických prekladoch viac ako 30 %

Technické preklady sú špecifické z pohľadu terminológie aj rozsahu. Ako sa dá šetriť na nákladoch za preklad?

Odpoveď spočíva v:

(1) Klientom odporúčame, aby venovali dostatok času príprave podkladov na preklad. Ak je text prehľadný, zredukovaný o nepotrebné texty a nachádza sa vo svojej finálnej podobe bez dodatočných zmien a zásahov, zjednodušuje sa tak práca prekladateľa so zdrojovým textom.

(2) Pri technických prekladoch je správna terminológia kľúčová. V ideálnom prípade má klient k dispozícii terminologický slovník, ktorý zasiela spolu so zdrojovým textom. Slovník tak výrazne uľahčuje prácu prekladateľa a zabezpečí, aby sa v preklade nachádzali exaktné odborné výrazy podľa požiadaviek klienta. Naša prekladateľská agentúra navyše disponuje vlastnými odbornými slovníkmi, ktoré prekladateľom poskytujeme v prípade, že klient vlastný slovník nemá k dispozícii.

(3) Najvýraznejšie šetrenie nákladov však predstavuje využívanie prekladateľských softvérov a tvorba prekladových pamätí. Naša prekladateľská agentúra pracuje s najnovšími prekladateľskými softvérmi, vďaka ktorým dokážeme rýchlo identifikovať duplicity, či už v konkrétnom texte alebo v textoch preložených v minulosti. Pri dlhodobej spolupráci a pribúdajúcej databáze v prekladových pamätiach, sme schopní redukovať náklady klienta pri každom ďalšom preklade.

Príklad z praxe

Projekt
Preklad aktualizácií webových stránok pre svetoznámeho výrobcu elektroniky

Poskytnutá služba
Vysoko odborný technický preklad marketingového charakteru s presahmi do odbornej technickej a právnej terminológie s dodatočnou korektúrou

Riešenie
Po prvom polroku od rozbehnutia spolupráce sme vďaka využitiu prekladových pamätí zaznamenali viac ako 35 % opakovaní a stopercentných zhôd v textoch prekladaných v minulosti. Tieto opakovania a zhody znížili cenu za preklad na viac ako 15 % z plnej ceny prekladu. Za prvý polrok tak klient ušetril približne 35 % na nákladoch za preklad.

Šetrite čas a nechajte nás preklad zalomiť do pôvodnej grafiky

Potrebujete šetriť čas a dodať preklad manuálu alebo technickej správy v rovnakej grafike v akej bol zdrojový dokument?

Nie je problém. Vaše technické texty preložia profesionálni prekladatelia s príslušným technickým zameraním a naši grafici následne text zalomia do pôvodnej grafiky. Preklady vašich manuálov, letákov či prezentácií tak budú 1:1 k zdrojovému materiálu.

Pracujeme s nasledovnými grafickými programami:

FrameMaker, InDesign, PhotoShop, CorelDraw, Illustrator, QuarkXpress, Publisher, Powerpoint, Visio, Acrobat, PageMaker a ďalšie.

Zistie viac o službách DTP (Desktop Publishing).

Čo ponúkame

Technický preklad s rovnakým grafickým výstupom

Zistiť cenu

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.