Ako ušetriť na technických prekladoch?

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Ušetrite na technických prekladoch viac ako 30 %

Technické preklady sú špecifické z pohľadu terminológie aj rozsahu. Ako sa dá šetriť na nákladoch za preklad?

Odpoveď spočíva v:

(1) Klientom odporúčame, aby venovali dostatok času príprave podkladov na preklad. Ak je text prehľadný, zredukovaný o nepotrebné texty a nachádza sa vo svojej finálnej podobe bez dodatočných zmien a zásahov, zjednodušuje sa tak práca prekladateľa so zdrojovým textom.

(2) Pri technických prekladoch je správna terminológia kľúčová. V ideálnom prípade má klient k dispozícii terminologický slovník, ktorý zasiela spolu so zdrojovým textom. Slovník tak výrazne uľahčuje prácu prekladateľa a zabezpečí, aby sa v preklade nachádzali exaktné odborné výrazy podľa požiadaviek klienta. Naša prekladateľská agentúra navyše disponuje vlastnými odbornými slovníkmi, ktoré prekladateľom poskytujeme v prípade, že klient vlastný slovník nemá k dispozícii.

(3) Najvýraznejšie šetrenie nákladov však predstavuje využívanie prekladateľských softvérov a tvorba prekladových pamätí. Naša prekladateľská agentúra pracuje s najnovšími prekladateľskými softvérmi, vďaka ktorým dokážeme rýchlo identifikovať duplicity, či už v konkrétnom texte alebo v textoch preložených v minulosti. Pri dlhodobej spolupráci a pribúdajúcej databáze v prekladových pamätiach, sme schopní redukovať náklady klienta pri každom ďalšom preklade.

Príklad z praxe

Projekt
Preklad aktualizácií webových stránok pre svetoznámeho výrobcu elektroniky

Poskytnutá služba
Vysoko odborný technický preklad marketingového charakteru s presahmi do odbornej technickej a právnej terminológie s dodatočnou korektúrou

Riešenie
Po prvom polroku od rozbehnutia spolupráce sme vďaka využitiu prekladových pamätí zaznamenali viac ako 35 % opakovaní a stopercentných zhôd v textoch prekladaných v minulosti. Tieto opakovania a zhody znížili cenu za preklad na viac ako 15 % z plnej ceny prekladu. Za prvý polrok tak klient ušetril približne 35 % na nákladoch za preklad.

Šetrite čas a nechajte nás preklad zalomiť do pôvodnej grafiky

Potrebujete šetriť čas a dodať preklad manuálu alebo technickej správy v rovnakej grafike v akej bol zdrojový dokument?

Nie je problém. Vaše technické texty preložia profesionálni prekladatelia s príslušným technickým zameraním a naši grafici následne text zalomia do pôvodnej grafiky. Preklady vašich manuálov, letákov či prezentácií tak budú 1:1 k zdrojovému materiálu.

Pracujeme s nasledovnými grafickými programami:

FrameMaker, InDesign, PhotoShop, CorelDraw, Illustrator, QuarkXpress, Publisher, Powerpoint, Visio, Acrobat, PageMaker a ďalšie.

Zistie viac o službách DTP (Desktop Publishing).

Čo ponúkame

Technický preklad s rovnakým grafickým výstupom

Zistiť cenu

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.