Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Ako ušetriť na technických prekladoch?

Ako ušetriť na technických prekladoch?

Potrebujete preklady technickej dokumentácie, návodov a iných technických dokumentov? Zistite ako môžete na prekladoch ušetriť až 35 %.

Ušetrite na technických prekladoch viac ako 30 %

Technické preklady sú špecifické z pohľadu terminológie aj rozsahu. Ako sa dá šetriť na nákladoch za preklad?

Odpoveď spočíva v:

  • správnej príprave podkladov na preklad (1)
  • zostavení terminologického slovníka (2) a
  • využívaní prekladateľských sofvérov a prekladových pamätí (3)


(1) Klientom odporúčame, aby venovali dostatok času príprave podkladov na preklad. Ak je text prehľadný, zredukovaný o nepotrebné texty a nachádza sa vo svojej finálnej podobe bez dodatočných zmien a zásahov, zjednodušuje sa tak práca prekladateľa so zdrojovým textom.

(2) Pri technických prekladoch je správna terminológia kľúčová. V ideálnom prípade má klient k dispozícii terminologický slovník, ktorý zasiela spolu so zdrojovým textom. Slovník tak výrazne uľahčuje prácu prekladateľa a zabezpečí, aby sa v preklade nachádzali exaktné odborné výrazy podľa požiadaviek klienta. Naša prekladateľská agentúra navyše disponuje vlastnými odbornými slovníkmi, ktoré prekladateľom poskytujeme v prípade, že klient vlastný slovník nemá k dispozícii.

(3) Najvýraznejšie šetrenie nákladov však predstavuje využívanie prekladateľských softvérov a tvorba prekladových pamätí. Naša prekladateľská agentúra pracuje s najnovšími prekladateľskými softvérmi, vďaka ktorým dokážeme rýchlo identifikovať duplicity, či už v konkrétnom texte alebo v textoch preložených v minulosti. Pri dlhodobej spolupráci a pribúdajúcej databáze v prekladových pamätiach, sme schopní redukovať náklady klienta pri každom ďalšom preklade.

Príklad z praxe

Projekt
Preklad aktualizácií webových stránok pre svetoznámeho výrobcu elektroniky

Poskytnutá služba
Vysoko odborný technický preklad marketingového charakteru s presahmi do odbornej technickej a právnej terminológie s dodatočnou korektúrou

Riešenie
Po prvom polroku od rozbehnutia spolupráce sme vďaka využitiu prekladových pamätí zaznamenali viac ako 35 % opakovaní a stopercentných zhôd v textoch prekladaných v minulosti. Tieto opakovania a zhody znížili cenu za preklad na viac ako 15 % z plnej ceny prekladu. Za prvý polrok tak klient ušetril približne 35 % na nákladoch za preklad.

Šetrite čas a nechajte nás preklad zalomiť do pôvodnej grafiky

Potrebujete šetriť čas a dodať preklad manuálu alebo technickej správy v rovnakej grafike v akej bol zdrojový dokument?

Nie je problém. Vaše technické texty preložia profesionálni prekladatelia s príslušným technickým zameraním a naši grafici následne text zalomia do pôvodnej grafiky. Preklady vašich manuálov, letákov či prezentácií tak budú 1:1 k zdrojovému materiálu.

Pracujeme s nasledovnými grafickými programami:

FrameMaker, InDesign, PhotoShop, CorelDraw, Illustrator, QuarkXpress, Publisher, Powerpoint, Visio, Acrobat, PageMaker a ďalšie.

Zistie viac o službách DTP (Desktop Publishing).
 

Čo ponúkame

Technický preklad s rovnakým grafickým výstupom

Zistiť cenu


21. 08. 2018 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo