Boj o úradné preklady stúpa

Úradný preklad – cena | Translata Blog

Viacero prekladateľských agentúr poskytuje široké portfólio služieb, mnohé zastrešujú aj komplexné tlmočnícke služby, DTP služby (grafické služby), alebo prenájom konferenčnej techniky. Všetky sa však zaoberajú vyhotovovaním kvalitných odborných prekladov, ktoré sa delia podľa účelu, na ktorý sú potrebné a podľa obsahového zamerania. Z pohľadu prekladateľských agentúr tak ide o boj o zákazníka, ktorý je najciteľnejší v oblasti úradných prekladov.

Čo sú to úradné preklady a čím sa odlišujú od bežných prekladov?

Rozdielov je niekoľko. V nasledujúcej tabuľke sa pokúsime zhrnúť tie hlavné.

Rozdiel medzi úradným a bežným prekladom infografika

Prečo je medzi prekladateľskými agentúrami boj o úradné preklady?

Boj o úradné preklady infografika

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskaliach marketingu.