Boj o úradné preklady stúpa

Boj o úradné preklady stúpa

Boj o úradné preklady stúpa

Viacero prekladateľských agentúr poskytuje široké portfólio služieb, mnohé zastrešujú aj komplexné tlmočnícke služby, DTP služby (grafické služby), alebo prenájom konferenčnej techniky. Všetky sa však zaoberajú vyhotovovaním kvalitných odborných prekladov, ktoré sa delia podľa účelu, na ktorý sú potrebné a podľa obsahového zamerania. Z pohľadu prekladateľských agentúr tak ide o boj o zákazníka, ktorý je najciteľnejší v oblasti úradných prekladov.

Čo sú to úradné preklady a čím sa odlišujú od bežných prekladov?

Rozdielov je niekoľko. V nasledujúcej tabuľke sa pokúsime zhrnúť tie hlavné.

Rozdiel medzi úradným a bežným prekladom infografika

Prečo je medzi prekladateľskými agentúrami boj o úradné preklady?

  • Úradné preklady môže vyhotoviť iba spôsobilý úradný prekladateľ. Ide preto o službu, o ktorú je v prekladateľských agentúrach veľký dopyt.
  • Hodnota úradných prekladov spočíva aj v tom, že sú vyžadované pri oficiálnom styku a teda nenahraditeľné.
  • Schopnosť poskytovať kvalitné a rýchle úradné preklady značí o profesionalite agentúry.
  • Iba v bratislavskom kraji bojuje o úradné preklady viac ako 28 prekladateľských agentúr.
  • Konkurencia je taká vysoká, že priemerná cena za 1 klik záujemcu o úradné preklady, ktorý ich vyhľadáva prostredníctvom internetového vyhľadávača google je 0,94 EUR.
  • Úradné preklady sa na Slovensku cez internet vyhľadávajú v priemere 5800-krát ročne.
Boj o úradné preklady infografika