Cestovný pas na počkanie: Všetko, čo potrebujete vedieť

Ak plánujete cestovať mimo Európsku úniu, budete potrebovať platný cestovný pas. Viete, ako tento doklad vybaviť čo najrýchlejšie a koľko vás bude cestovný pas na počkanie stáť?

Kde vybaviť cestovný pas na počkanie

Cestovný pas vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne podľa miesta, kde si podáte žiadosť o vydanie cestovného pasu. Každý, komu má byť cestovný pas vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.

Ak si chcete vybaviť cestovný pas čo najrýchlejšie, polícia odporúča podať žiadosť období od marca do mája. V tomto období je nižší záujem o vydanie dokladu, a tak je možné vyhnúť sa hlavnému náporu tesne pred dovolenkovým obdobím.

Aké doklady potrebujete na vybavenie pasu

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu predložíte:

Detský pas

O vyhotovenie cestovného pasu pre dieťa mladšie ako 15 rokov môže požiadať jeho zákonný zástupca (rodič), prípadne osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Osoba mladšia ako 18 rokov je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje.

Ak vybavujete cestovný pas pre dieťa, je nutné, aby sa dieťa dostavilo k podaniu žiadosti s vami.

Pracovníci oddelenia nasnímajú podobu tváre dieťaťa, pričom odtlačky prstov sa snímajú len deťom starším ako 12 rokov a podpisujú sa len tie deti, ktoré sú už schopné sa podpísať, teda približne od začiatku školskej dochádzky.

Cestovný pas dieťaťa môže vyzdvihnúť len rodič, resp. osoba, ktorá požiadala o vydanie dokladu a to v mieste podania žiadosti.

Platnosť cestovného pasu

Cestovný pas sa vydáva s platnosťou na 1 až 10 rokov v závislosti od veku žiadateľa a niekoľkých ďalších kritérií.

Ak ste držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiadate o vydanie druhého cestovného pasu, pričom budete následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý cestovný pas bude mať platnosť na 5 rokov.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Koľko stojí vydanie pasu do 30 dní

Správne poplatky pri vyhotovení pasu do 30 dní podľa veku žiadateľa:

Koľko stojí vydanie pasu do 10 dní

Správne poplatky pri vyhotovení pasu do 10 dní podľa veku žiadateľa:

Koľko stojí vydanie pasu do 2 dní

Správne poplatky pri vyhotovení pasu do 2 dní podľa veku žiadateľa:

Aktuálny prehľad správnych poplatkov nájdete na stránke Ministerstva vnútra v sekcii cestovné pasy – správne poplatky.

Informovanie o vyhotovení pasu

O tom, v akom stave spracovania sa nachádza vaša žiadosť o vydanie pasu, sa môžete jednoducho informovať prostredníctvom internetu na stránke Ministerstva vnútra SR. Stačí sem zadať číslo žiadosti a dozviete sa, či je doklad pripravený na odovzdanie.

Stav žiadosti môžete zistiť aj cez SMS správu alebo e-mail. V prípade, že chcete využiť túto službu, zadajte príslušný kontaktný údaj už pri podávaní žiadosti o vydanie dokladu. Keď bude doklad pripravený na vydanie, príslušníci oddelenia dokladov vás budú zvoleným spôsobom kontaktovať.

Bezplatný cestovný pas

Poplatok za nový cestovný pas neplatíte, ak sa vám vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene, ktorú ste nezavinili vy, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu / orgánom, ktorý cestovný pas vydal.

Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zbavení spôsobilosti na právne úkony.

Odovzdanie starého pasu

Ak ste držiteľom cestovného pasu, ktorému už vypršala platnosť, prípadne bolo rozhodnuté o jeho odňatí, ste povinný odovzdať bezodkladne neplatný cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal. V zahraničí pas odovzdávate zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru.

Sila cestovného pasu

Sila cestovných pasov sa analyzuje z pohľadu užitočnosti pre ich nositeľov. Posudzujú sa  cenové a časové podmienky vydávania cestovného dokladu a tiež možnosti bezvízového styku pre jeho nositeľov. Silu svojho cestovného pasu si môžete overiť na stránke visaindex.com.

Rebríček najsilnejších pasov: The Henley Passport Index

Henley Passport Index porovnáva bezvízový prístup 199 rôznych pasov do 227 cestovných destinácií.

Na prvé miesto v rebríčku najsilnejších pasov na svete sa zaradilo Nemecko. Držitelia nemeckých pasov môžu vstúpiť až do 177 krajín bez víz. Na opačnom konci skončil Afganistan či Irak. Slovensko obsadilo 12. miesto, čím tesne zaostáva za Českou republikou (9. miesto) a Maďarskom (10. miesto).

Čo robiť, ak v zahraničí stratíte cestovný pas

Ak v zahraničí stratíte alebo vám odcudzia cestovný pas, ste povinný túto stratu bezodkladne ohlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Úrad požiadate o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, požiadate o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ.

Vydanie pasu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí – cena:

Vydanie cestovného pasu v zahraničí s platnosťou na 1 rok – cena:

Dočasný cestovný doklad

Na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí môžete požiadať o vydanie dočasného cestovného dokladu. Vydáva sa len na nevyhnutnú dobu, najviac 6 mesiacov. Správne poplatky sú nasledovné:

V prípade, že od vás niektorý z úradov vyžiadal matričné alebo iné dokumenty na vybavenie pasu, ktoré máte v cudzom jazyku, budete potrebovať úradný preklad tohto dokumentu. Obráťte sa na vás, radi vám s prekladom pomôžeme.

Plánujete cestu do zahraničia? Stiahnite si vzor preloženého Potvrdenia o prekonaní COVID-19 a prvom a druhom očkovaní v anglickom a nemeckom jazyku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.