Cestovný pas pre psa a iné zvieratá: Ako ho vybaviť?

Chystáte sa stráviť dovolenku v zahraničí aj s vaším domácim miláčikom? Na to, aby ste mohli vycestovať so zvieraťom do zahraničia, je potrebné mu vystaviť pas spoločenského zvieraťa a označiť ho mikročipom.

Cestovanie so spoločenskými zvieratami

Pri cestovaní do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou musí byť zviera sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Pas zvieraťu vydá súkromný veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Pre vydanie pasu je potrebné, aby bolo spoločenské zviera nezameniteľne identifikované, teda označené mikročipom alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo vykonané pred 3.7.2011.

Pre cestovanie v rámci Európskej únie je potrebné, aby bolo zviera:

Tieto podmienky je potrebné splniť aj v prípade, že členský štát EÚ je iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje alebo z ktorej sa odlieta.

Pozor: Niektoré letecké a dopravné spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie veterinárneho lekára o zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu.

Pre cestovanie do Veľkej Británie a Írska je potrebné, aby bolo zviera:

Pre cestovanie do nečlenského štát EÚ je potrebné splniť konkrétne podmienky krajiny, do ktorej cestujete. Niektoré krajiny vyžadujú vakcinácie a veterinárne potvrdenia, čo odporúčame overiť v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň musíte dodržať podmienky návratu do krajiny EÚ (môže byť potrebné vyšetrenie na stanovenie protilátok proti besnote).

Ktoré zvieratá potrebujú pas

Pas EÚ pre spoločenské zvieratá platí iba pre psy, mačky a fretky. Na všetky ostatné zvieratá sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy. Na prepravu ohrozených druhov zvierat je potrebné povolenie – toto si môžete overiť na stránke www.speciesplus.net.

Čo je to Európsky pas pre spoločenské zvieratá

Európsky pas pre spoločenské zvieratá je doklad, ktorý má štandardný vzor EÚ a je potrebný na cestovanie v rámci krajín EÚ. Pas pre spoločenské zvieratá má doživotnú platnosť za predpokladu, že váš domáci miláčik má platné očkovanie proti besnote.

Čo obsahuje cestovný pas zvieraťa

Cestovný pas pre zviera obsahuje opis vášho domáceho miláčika a údaje o ňom vrátane kódu jeho mikročipu alebo tetovania, ako aj zápis o očkovaní proti besnote a kontaktné údaje vlastníka a veterinárneho lekára, ktorý pas vydal.

Ako vybaviť pas pre psa a mačku

Pas môže vystaviť iba veterinár, ktorý má na to povolenie a je v Zozname poverených veterinárov na vydávanie cestovných pasov. Zoznam je dostupný na stránke www.svps.sk alebo na tomto odkaze.

Kontaktujte vami vybraného veterinára a pokiaľ zviera spĺňa všetky podmienky vystavenia pasu, tento doklad mu za poplatok vystaví.

Poverený veterinárny lekár je zároveň povinný zadať údaje z pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Registráciu pasu vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na www.crsz.sk.

Čipovanie psa ako základ pre pas

Základnou podmienkou vydania cestovného pasu je čipovanie zvieraťa. Čip je malý implantát veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa. Mikročip obsahuje jedinečný 15-miestny číselný kód, ktorý Centrálny register spoločenských zvierat spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi.

Cena čipovania psa a iných zvierat

Podľa zákona je cena za čipovanie psa 10 eur. Táto suma ale nezahŕňa registračný poplatok, ktorý môže veterinár účtovať k čipovaniu. Priemerná cena za čipovanie sa tak pohybuje okolo 15 až 25 eur.

Kde čipovať psa

Začipovať psa alebo iné zviera môže len veterinárny lekár registrovaný v Komore veterinárnych lekárov SR.

Cena pasu pre psa

Cena za cestovný pas pre psa, mačku alebo fretku sa líši v závislosti od konkrétneho veterinára, v priemere sa pohybuje okolo 20 až 40 €.

Čo ak zviera cestuje bez vlastníka

Ak s vaším zvieraťom nebudete cestovať vy, ale vami poverená osoba, musíte splniť niekoľko podmienok. Tejto osobe musíte dať písomné povolenie, aby sprevádzala vášho domáceho miláčika namiesto vás –  prehlásenie, že zviera nepremiestňujete na komerčné účely. Váš domáci miláčik sa vám zároveň musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Cestovanie s viacerými zvieratami

Pravidlá cestovania so zvieraťom sa vzťahujú na cesty s maximálne 5 domácimi miláčikmi. Ak ich máte viac, musíte poskytnúť dôkaz, že:

Preklady dokumentov pre cestovanie so zvieratami

Európsky pas pre spoločenské zvieratá je platný v celej EÚ a nie je potrebné prekladať ho do cudzích jazykov. Niektoré krajiny alebo prepravné však môžu vyžiadať potvrdenia od veterinára alebo certifikát zdravia zvieraťa v cudzom jazyku.

Ak sa táto podmienka týka aj vašej cesty, radi pre vás pripravíme úradné preklady alebo bežné preklady všetkých potrebných dokumentov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.