Lenka Šabová

3. novembra 2021

Medicínske preklady netolerujú omyly, rozhoduje aj jedno slovo

Zdravie ľudí je predmetom neustáleho výskumu, inovácií a vývoja nových postupov či liekov. Práve preklady z oblasti medicíny a farmácie pomáhajú šíriť nové poznatky výskumu do celého sveta a vysielať chorým nádej na úľavu od zdravotných ťažkostí. Týmto prekladom sa však nemôže venovať ktorýkoľvek prekladateľ.

Dôležitosť prekladov pre medicínu, farmáciu a zdravotníctvo

Medicínske preklady zahŕňajú mimoriadne pestrú škálu materiálov a formátov, ktoré sú adresované odbornej i laickej verejnosti. Okrem zdravotnej dokumentácie pre adekvátne poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa preklady najčastejšie využívajú pri registrácii liekov, zdravotníckych prístrojov a pomôcok.

Aké typy dokumentov patria pod hlavičku medicínskych prekladov?

Výnimočná úloha medicínskych prekladov sa ukázala aj počas pandémie. Prekladatelia a tlmočníci zohrávali kľúčovú rolu v šírení informácií, po ktorých ľudia v ťažkých časoch prahli, aby ochránili svoje zdravie. Aj humanitárni pracovníci, ktorí pomáhali najzraniteľnejším skupinám v oblastiach s veľkou jazykovou diverzitou, mali vďaka prekladateľom informácie aj v menej rozšírených jazykoch.

Keď ide o každé slovo

Kritériá na posúdenie kvalitného medicínskeho prekladu sú prísnejšie. Prekladať v odbore zdravotníctva si žiada oveľa viac než len znalosť cudzieho jazyka, do ktorého sa dokument prekladá.

Prekladateľ musí byť predovšetkým skúsený odborník s poznatkami z oblasti medicíny, ktoré vie pri preklade aplikovať do praxe.

Zatiaľ čo v iných odvetviach je možné zdrojový text do istej miery parafrázovať, preklady v zdravotníctve si žiadajú terminologickú presnosť a exaktnosť. Dokumenty, ktoré pomôžu lekárom posúdiť zdravotný stav a navrhnúť ďalší liečebný postup, alebo zdravotnému personálu umožnia správne pacienta napojiť na životzachraňujúci prístroj, si vyžadujú jasný a jednoznačný preklad.

Osobitosti prekladov s terminológiou
z oblasti medicíny

 

 

 

quote-sabova-2

Prísna ochrana citlivých informácií

Informácie o zdravotnom stave patria medzi citlivé údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Kľúčovou úlohou je zabezpečiť garanciu mlčanlivosti na všetkých styčných bodoch procesu prekladu. Pre tento účel je štandardom využívanie Zmluvy o mlčanlivosti (Non-disclosure Agreement) prekladateľskej agentúry vo vzťahu ku klientovi, ako aj dodávateľov prekladov vo vzťahu k prekladateľskej agentúre. Tento spôsob využívame aj my. Navyše sa staráme aj o šifrovanie komunikácie, aby sme mali istotu ochrany údajov pri transfere dát prekladateľom.

Bežné alebo úradné preklady medicínskych textov

Požiadavka na vyhotovenie prekladu textu z oblasti zdravotníctva najčastejšie vzíde z autority konkrétnej inštitúcie či úradu, alebo z individuálnej potreby.

Pre oficiálne účely, napríklad riešenie poistnej udalosti so zahraničnou poisťovňou, je potrebné vyhotoviť úradný preklad dokumentu. Ten potvrdí, že preložený dokument obsahuje identické informácie ako originál. Úradné preklady s pečiatkou môže vypracovať iba prekladateľ s doložkou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, klienti sa najčastejšie s touto požiadavkou obracajú na skúsené prekladateľské agentúry.

Neoficiálny preklad bez úradnej pečiatky postačí v prípadoch, ak chcete napríklad doložiť do svojej zdravotnej dokumentácie lekársku správu alebo nález z vyšetrenia zo zahraničia, alebo sa chystáte nezáväzne konzultovať liečbu na zahraničnej klinike. V tomto prípade ide o preklad čisto pre vašu osobnú potrebu a neslúži ako oficiálny doklad.

Nie je priestor na chyby

Je dôležité zveriť preklad citlivých materiálov do rúk odborníkov, na ktorých sa môžete spoľahnúť. Keď je v stávke ľudské zdravie, potrebujete mať istotu, že preklady budú vypracované precízne a terminologicky správne. V medicínskych prekladoch sa preto netolerujú omyly.

Lenka is one of our Senior Project Managers and has many years of experience with translation projects. She specialises in more intensive projects with clients in the fields of medicine and pharmaceuticals, which often start with examining and analysing the client's entire InDesign package, which then breaks down into: translation, proofreading, revision of professional terminology, incorporating changes with the proofreader, graphic modifications, and final-eye approval with the client.