Hiragana alebo katakana: ktorá japonská abeceda je používanejšia?

Písmo krajiny vychádzajúceho slnka je staré ako sám čas, a predsa sa ani za stáročia nezlúčilo v jedinú formu. Dnes sa v Japonsku bežne používajú dva druhy abecedy. Jedna sa nazýva Hiragana a druhá nesie označenie katakana. Na to, ktorá z nich je japonskou verejnosťou používaná častejšie, sa pozrieme v tomto článku.

hiragana alebo katakana japonské abecedy

Japonská abeceda nie je tak zložitá, ako sa zdá

Prvú vec, ktorú si začínajúci študent japončiny musí osvojiť, je systém, akým abeceda funguje. V tomto prípade nezáleží na tom, či sa jedná o abecedu hirigana alebo katakana, obe fungujú na rovnakom princípe. Žiaľ, ide iba o sylabáry – slabičné abecedy (jednotný názov kana). Pre plné pochopenie japonského písma budete potrebovať aj znalosť kandži (kanji), teda čínskeho znakového písma. Kandži slúži na zápis podstatných mien a koreňov slov, hiragana na zápis častíc a prídavných mien, a katana prevzala funkciu kurzívy, slúži na označenie cudzích slov.

Všetky tri systémy znakov sú pre zápis japončiny rovnako dôležité. Japonská slovná zásoba je bohatá na slová prevzaté z cudzích jazykov, čínske slová tvoria dokonca viac, než 60 % slovnej zásoby. V posledných desaťročiach preberá japončina veľa anglických slov, čo veľmi ľahko postrehnete, ak sa započúvate do neformálneho rozhovoru v japončine. 

Hiragana

Hiragana je prvá forma písania, po ktorej siahnu japonské deti po nástupe do školy. Je to najbežnejšie používaná forma japonského písma, pričom môže byť využívaná osamotene, alebo s prispením kandži. Bez pomoci kandži znakov je jej čítanie pomerne komplikované a porozumieť správne, čo sa spisovateľ snaží povedať, vyžaduje vysokú mieru sústredenia. Kajni znaky sú pre deti a cudzincov obtiažne na zapamätanie, preto sa v populárnej literatúre alebo počítačových hrách využíva výhradne základná verzia hiragany

Zaujímavosťou je, že hiragana sa niekedy označuje aj pojmom „ženská ruka” – 女手, pretože ju zo začiatku používali výhradne ženy. 

Katakana

Katakana sa na rozdiel od hiragana nepoužíva na vyjadrenie bežných japonských slov, ale neologizmov vzniknutých z cudzích jazykov. Taktiež sa používa na zveličenie významu nejakého vyjadrenia alebo slova a nezaobíde sa bez nej ani fonetická transkripcia do japončiny. Vyznačuje sa rovnejšími a čistejšími líniami, vďaka čomu je vhodnejšia do tlače. Mnohé japonské celebrity používajú tento štýl písania na vyjadrenie svojho mena z čisto estetických dôvodov. 

Domnienka, že začiatočníkovi, ktorý sa pokúša osvojiť si japonskú abecedu, postačí ovládať verziu hiragana, je mylná. Každým dňom pribúdajú do japonského jazyka nové slová zapisované v abecede katakana. 

Predchodcovia katakany a hiragany

Dvojica týchto abecedných systémov, spoločne nazývaná kana, vznikla z prvého systému nazývaného man’yōgana. Išlo o set kandži určený výlučne na zapísanie fonetických hodnôt v cudzích slovách. Hiragana sa vyvinula z kurzívneho man’yōgany, zatiaľ čo katakana sa vyvinula zo skrátených častí pravidelného man’yōgana a využívala sa na zápis poznámok či vysvetliviek k budhistickým textom. Traduje sa, že kanu vymyslel budhistický kňaz v deviatom storočí. Súčasný súbor kana bol kodifikovaný v roku 1900 a pravidlá ich používania boli prijaté v roku 1946.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.