Klingon - Jazyk zo Star treku

Fiktívnych jazykov vymyslených pre knihy a filmy je na svete veľa. Žiaden z nich ale nemá takú veľkú základňu fanúšikov, ako klingon. Príbeh, ktorý stojí za jeho vznikom, by mal poznať každý fanúšik vesmírnych sci-fi filmov.

Klingon, ikonický jazyk zo Star Treku, má presnú gramatiku, syntax i slovnú zásobu. Od 70. rokov minulého storočia ho počuli milióny fanúšikov a mnohí z nich sa ho začali aj učiť. Dnes sa počet plynulých hovorcov odhaduje asi na 20 až 30 osôb.

Klingon a Star Trek

Klingončina (po klingónsky tlhlngan Hol) je umelý jazyk, ktorý sa spomína už v pôvodnej epizóde seriálu Star Trek The Trouble with Tribbles (1967). Na obrazovke prvýkrát zaznel až vo filme Star Trek: The Motion Picture (1979). 

Režisér Leonard Nimoy a producent Harve Bennett chceli, aby mimozemskí bojovníci Klingoni hovorili štruktúrovaným jazykom, namiesto používania náhodných blábolov. Jazyk mal fiktívnej rase obývajúcej svet Star Trek dodávať viac realizmu.

Vznik

Podnet na vznik Klingonu dal kanadský herec James Doohan, ktorý v seriáli stvárňoval postavu Scottyho. Vymyslel zvuk jazyka a asi tucet prvých slov. Nápadu sa chytil lingvista Marc Okrand, ktorý klingončinu zdokonalil. Nový jazyk bojovej rasy Klingončanov mal byť dobre premyslený a komplikovaný, aby znel čo najviac mimozemsky.

Doktor Okrand pri vytváraní klingončiny nevychádzal zo žiadneho konkrétneho jazyka, čerpal iba zo svojich znalostí o tom, ako jazyk funguje. Počas natáčania viedol hercov k správnej výslovnosti a potom klingončinu upravoval a dopĺňal, aby zodpovedala nielen chybám vo výslovnosti, ale aj nesprávne zaznamenaným titulkom.

Jazyk je popísaný v knihe Klingonský slovník od Marca Okranda z roku 1985. Predalo sa viac ako 300 000 kópií a zatiaľ čo pre mnohých fanúšikov bola kniha iba ďalším zberateľským predmetom, niektorí z nich si jazyk osvojili.

Klingon sa stal takým obľúbeným, že vznikol jazykový inštitút Klingon Language Institute, ktorý pomáha ľuďom naučiť sa hovoriť klingonsky. Do klingončiny boli preložené aj známe diela, napríklad Hamlet, Epos o Gilamešovi alebo Malý princ. 

Pre zaujímavosť: Vynálezca Marc Okrand je jediný človek, ktorý má právo vymýšľať nové slová a upravovať gramatiku, sám ale nehovorí plynule klingonsky. Takmer každý rok chodí na stretnutia klingonistov ako qep’a alebo qepHom, ale veľa tam toho nenahovorí. Vie totiž, že ľudia budú pozorne počúvať. Každú chybu, ktorej by sa dopustil, budú fanúšikovia považovať za nové slovíčko.

Učenie sa klingončiny

Klingončinu sa môžete naučiť priamo z Okrandovej knihy alebo s pomocou online prekladačov. V posledných rokoch ju do svojho repertoára zaradili aj niektoré aplikácie na učenie sa jazykov. Prvé hodiny klingončiny môžete odštartovať napríklad cez Duolingo. 

Netreba ale zabúdať na to, že klingonský slovník je zameraný hlavne na koncepty prítomné v Star Treku (napríklad vesmírne lode a vojny), preto môže byť ťažké používať klingončinu v každodenných rozhovoroch. 

Písmo plqaD

 

Písmo pIqaD je založené na glyfoch, ktoré pôvodne slúžili iba na dekoráciu kulís pri natáčaní. Klingonský slovník síce spomína aj písmo, neprináša ale žiadne detaily. Na zápis klingončiny sa zo začiatku používalo niekoľko rôznych písmových systémov. Tie však nemapovali fonológiu jazyka, klingonská komunita ich preto nikdy oficiálne neprijala.

Klingonský jazykový inštitút neskôr propagoval štandardizovanú formu pIqaD. Písmo je pomerne jednoduché: obsahuje 26 písmen, každá graféma korešponduje s jednou fonémou. Set znakov obsahuje aj desať číslic. Píše sa zľava doprava a zhora nadol. pIqaD neobsahuje žiadne interpunkčné znamienka. 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.