Kórejčina: jazyk spájajúci rozdelené republiky

Územie Kórey má bohatú politickú i kultúrnu históriu. Severná aj Južná Kórea zdieľajú spoločný jazyk, ktorým je kórejčina. Medzi severokórejským a juhokórejským jazykom, v hovorenom aj písanom slove, je však niekoľko rozdielov.

Kórea (alebo Kórejský polostrov) je región vo východnej Ázii. Od roku 1945 sa delí na dva štáty: Severná Kórea, oficiálne Kórejská ľudovodemokratická republika a Južná Kórea, teda Kórejská republika. Kórea sa skladá z Kórejského polostrova, ostrova Jeju a niekoľkých menších ostrovov v blízkosti polostrova. Na severozápade ju ohraničuje Čína a na severovýchod Rusko.

Kórea a jej vývoj

Kórejský polostrov bol obývaný už od mladšieho paleolitu. Podľa legendy bolo prvé kórejské kráľovstvo Gojoseon (vtedy nazývané Joseon) založené už v roku 2333 p. n. l. História Kórey bola od počiatku dejiskom neustáleho boja medzi snahou o zjednotenie a rozdelenie územia. V prvých rokoch nášho letopočtu si Tri kráľovstvá (Goguryeo , Silla a Baekje) podmanili ďalšie nástupnícke štáty. V tom období hrali Kórejčania dôležitú úlohu pri prenášaní kultúrneho pokroku, pomáhali pri formovaní ranej japonskej kultúry a politiky.

Kórejské kráľovstvá si navzájom konkurovali hospodársky aj vojensky. Štát Silla sa napokon rozšíril na celé územie a nastolil prvý zjednotený štát, ktorý pokrýval väčšinu kórejského polostrova do roku 668. Zjednotená Silla sa koncom deviateho storočia rozpadla a ustúpila búrlivému obdobiu neskorších troch kráľovstiev (892 – 936), ktoré sa skončilo založením dynastie Goryeo. Počas tohto obdobia Goreja súdy kodifikovali zákony, vláda zaviedla systém štátnej služby a rozšíril sa budhizmus. 

V roku 1238 vtrhla mongolská ríša , obe strany podpísali po takmer 30 rokoch vojny mierovú zmluvu. Kráľ Sejong (1418 – 1450) vyhlásil kórejskú abecedu Hangul ako alternatívu k čínskym znakom, predtým jediný systém písania. Toto obdobie prinieslo mnoho kultúrnych a technologických pokrokov. Od 70. rokov 19. storočia malo na Kóreu silný vplyv Japonsko. Hnutie 1. marca 1919 prejavilo odpor Kórey voči japonskej okupácii. Kórejské hnutie za nezávislosť potom operovalo hlavne v susednom Mandžusku, Číne a na Sibíri.

V roku 1948 usporiadali juh krajiny demokratické voľby s mandátom OSN, zatiaľ čo na severe sa rozšírila komunistická diktatúra. Kórea sa tak rozdelila na dva štáty, ktoré poznáme dnes. V júni 1950 vypukla kórejská vojna, keď Severná Kórea masívne vtrhla na juh cez hranicu, čím sa skončila akákoľvek nádej na mierové znovuzjednotenie štátov v tomto období.

Kórejská ľudovodemokratická republika

Kórejská ľudovodemokratická republika (Severná Kórea) leží na severe Kórejského polostrova. Hlavné mesto je Pchjongjang. Až 99,9% obyvateľstva Kórejskej ľudovodemokratickej republiky tvoria Kórejčania. S počtom 23 miliónov sa zaraďuje na 48. miesto na svete. Severná Kórea je špecifickým aktérom medzinárodných vzťahov. Funguje tu jeden z mála komunistických režimov, ktoré na svete zostali relatívne stabilné.

Kórejská republika

Štát na juhu Kórejského polostrova sa nazýva Kórejská republika. Počet jej obyvateľov presahuje 51 miliónov (2019). Najväčším a zároveň hlavným mestom je Soul. Južná Kórea je prezidentská republika s demokratickou formou vlády, ktorá sa ukotvila pozvoľna na konci 80. rokov 20. storočia. V minulosti patrila medzi najchudobnejšie štáty, no od tej doby jej ekonomika zaznamenala rapídny rast.

Líši sa kórejčina juhu a severu?

Kórejčina je úradným jazykom v oboch štátoch Kórey, no ich obyvatelia hovoria inými nárečiami. Jazyk, ktorým sa hovorí v Južnej Kórei, je založený na seoulskom dialekte. Na severe sa uzákonil jazyk, ktorého základom je dialekt používaný v Pchongjangu. Základné rozdiely v dialekte sa rozšírili, čiastočne vládnou politikou a čiastočne izoláciou Severnej Kórey od vonkajšieho sveta. Existujú určité rozdiely v pravopise, výslovnosti a podstatné rozdiely v novšej slovnej zásobe. Južná Kórea prevzala viaceré slová z angličtiny, zatiaľ čo Severná Kórea výpožičky odmieta. 

Podobnosť medzi kórejčinou, japončinou a čínštinou

Má veľa spoločných prvkov s japončinou, mongolčinou, mandžuštinou, tunguzskými jazykmi a turečtinou. Spravidla sa považuje za izolovaný jazyk, ale pravdepodobne je príbuzná s altajskými jazykmi. Japončina a kórejčina sú si podobné hlavne z pohľadu gramatickej štruktúry. Čínština síce kórejčine podobná z hľadiska gramatiky, no vyše polovicu slovnej zásoby kórejčiny tvoria výpožičky z čínskeho jazyka

Kórejské písmo

Kórejské písmo hangul sa používa v oboch štátoch, v abecedách ale existujú určité rozdiely. Napríklad niektoré spoluhlásky a samohlásky sa v severokórejskej verzii jazyka považujú za samostatné písmená, zatiaľ čo v Južnej Kórei sa používajú spojené. V kórejčine sa používa aj niekoľko čínskych znakov hanča. Tieto znaky sa vyslovujú inak v juhokórejčine a inak v severokórejčine. 

Translata a preklad do kórejčiny

Zabezpečujeme všetky druhy prekladov zo slovenčiny do kórejčiny, ale aj preklady z kórejčiny do rôznych svetových jazykov. Najčastejšie vyhotovujeme odborné a úradné preklady, no naši prekladatelia sa radi prispôsobia vašim požiadavkám. Na každý preklad dohliada rodený hovoriaci, aby sme zabezpečili čo možno najvyššiu kvalitu služby. Zabezpečujeme preklady do viac než 70 jazykov vrátane kórejčiny, čínštiny a japončiny.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.