Prečo klientov úradné preklady frustrujú

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Úradný preklad – cena | Translata Blog

Ach tie úradné preklady Translata infografika

Paralela z praxe

Ak by ste, napríklad, potrebovali kúpiť kvalitný vodou riediteľný lak na novú drevenú podlahu v dome, začali by ste asi malým prieskumom. Najprv by ste hľadali lak, ktorý má najlepšie vlastnosti z hľadiska kvality a odolnosti. Druhým faktorom by bola cena. Pri minimálne troch vrstvách a ploche 100m2 budete potrebovať približne 30 litrov laku. Každé ušetrené euro za 5 litrové balenie preto padne vhod. Keď však zistíte, že majú o 20 EUR lacnejšie balenie v predajni priamo vo výrobnej fabrike v Dubnici nad Váhom, ale bývate v Prešove, asi vás odradí čas na cestovanie do Dubnice a náklady na benzín. Zvolíte preto drahšie balenie laku v predajni v Prešove, aby ste tak ušetrili čas a za pol hodinu po vyzdvihnutí laku mohli podlahu natierať.

Potrebujem úradný preklad? Notárom overenú kópiu originálu alebo apostiláciu?

Ten istý princíp platí pri výbere prekladateľskej agentúry a úradných prekladoch. Najlepšia cena na trhu nemusí byť rozhodujúcim faktorom. Úradné preklady bývajú pre klientov frustrujúce preto, lebo ich najčastejšie potrebujú čím skôr, najlepšie obratom. Vo viacerých prípadoch musia predtým overovať u príslušných inštitúcií či vôbec úradný preklad vyžadujú. Pokiaľ nie je možné na zviazanie s prekladom použiť priamo originál, stáva sa, že overený preklad notárom nemusí stačiť. Niektoré inštitúcie, ako napríklad súdy, akceptujú výhradne vyššiu formu overenia originálu, a to apostiláciu.

Prečo je úradný preklad drahší?

Kvôli týmto dôvodom, môže vyhotovenie úradného prekladu v očiach klienta trvať príliš dlho a pôsobiť tak frustrujúco. V neposlednom rade je frustrácia spôsobená vyššou cenou za normostranu úradného prekladu ako pri obyčajnom neúradnom preklade. Úradné preklady však môže vyhotovovať iba hŕstka úradných prekladateľov, ktorí boli k tomuto úkonu spôsobilí na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR. Cena za ich prácu je tak vyššia.

Výzva pre prekladateľskú agentúru – keď na Slovensku neexistuje úradný prekladateľ pre daný jazyk

Frustrácia v spojení s úradnými prekladmi zo strany prekladateľskej agentúry je spojená s nedostatkom alebo absolútnou absenciou úradných prekladateľov s niektorými špecifickými jazykovými kombináciami. V súčasnosti je takmer nemožné nájsť úradného prekladateľa s jazykovou kombináciou slovenčina a akýkoľvek jazyk Indie. Veľký problém nájsť úradného prekladateľa vyvstáva aj pri kombinácii slovenčina – dánčina, slovenčina – nórčina.

V prípade, že neexistuje úradný prekladateľ s danou jazykovou kombináciou, prekladateľská agentúra skúsi nájsť tretieho úradného prekladateľa a preklad vyhotoví prostredníctvom tretieho jazyka. To znamená, že ak neexistuje úradný prekladateľ, ktorý by vedel preložiť, napríklad zmluvu, zo slovenčiny do dánčiny, zmluvu najprv preloží dostupný úradný prekladateľ zo slovenčiny do angličtiny a následne ju preloží rodený Dán z angličtiny do dánčiny.

Priblížením obstarávania úradného prekladu z pohľadu prekladateľskej agentúry, tak chceme docieliť väčšie porozumenie zo strany zákazníka. Ich čas si nadovšetko vážime a preto neustále doplňujeme databázy úradných prekladateľov z celého sveta, aby sme vedeli bez problémov a čo najrýchlejšie vyhotoviť úradný preklad s akoukoľvek jazykovou kombináciou.

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad však neodškriepiteľne patrí medzi obľúbenú službu od prekladateľských agentúr. Je špecifický z hľadiska účelu a vyhotovenia. Je potrebný pri oficiálnom styku so štátnou správou, úradmi, alebo pri formálnych právnych vzťahoch. Odovzdáva sa výhradne v papierovej forme a je zviazaný trikolórou so svojím originálom alebo s jeho overenou kópiou.

Hľadá sa indický úradný prekladateľ Translata infografika

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.