Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Prečo klientov úradné preklady frustrujú

Prečo klientov úradné preklady frustrujú

V dnešnej uponáhľanej dobe bojuje každý podnikateľský subjekt nielen o najlepší možný produkt alebo službu, ale aj o čas. Čas ako jedna z najvzácnejších komodít, ktorú máme, je faktor, ktorý veľmi často dokáže zákazníka presvedčiť vo výbere služby alebo produktu.

Ach tie úradné preklady Translata infografika

Paralela z praxe

Ak by ste, napríklad, potrebovali kúpiť kvalitný vodou riediteľný lak na novú drevenú podlahu v dome, začali by ste asi malým prieskumom. Najprv by ste hľadali lak, ktorý má najlepšie vlastnosti z hľadiska kvality a odolnosti. Druhým faktorom by bola cena. Pri minimálne troch vrstvách a ploche 100m2 budete potrebovať približne 30 litrov laku. Každé ušetrené euro za 5 litrové balenie preto padne vhod. Keď však zistíte, že majú o 20 EUR lacnejšie balenie v predajni priamo vo výrobnej fabrike v Dubnici nad Váhom, ale bývate v Prešove, asi vás odradí čas na cestovanie do Dubnice a náklady na benzín. Zvolíte preto drahšie balenie laku v predajni v Prešove, aby ste tak ušetrili čas a za pol hodinu po vyzdvihnutí laku mohli podlahu natierať.

Potrebujem úradný preklad? Notárom overenú kópiu originálu alebo apostiláciu?

Ten istý princíp platí pri výbere prekladateľskej agentúry a úradných prekladoch. Najlepšia cena na trhu nemusí byť rozhodujúcim faktorom. Úradné preklady bývajú pre klientov frustrujúce preto, lebo ich najčastejšie potrebujú čím skôr, najlepšie obratom. Vo viacerých prípadoch musia predtým overovať u príslušných inštitúcií či vôbec úradný preklad vyžadujú. Pokiaľ nie je možné na zviazanie s prekladom použiť priamo originál, stáva sa, že overený preklad notárom nemusí stačiť. Niektoré inštitúcie, ako napríklad súdy, akceptujú výhradne vyššiu formu overenia originálu, a to apostiláciu.

Prečo je úradný preklad drahší?

Kvôli týmto dôvodom, môže vyhotovenie úradného prekladu v očiach klienta trvať príliš dlho a pôsobiť tak frustrujúco. V neposlednom rade je frustrácia spôsobená vyššou cenou za normostranu úradného prekladu ako pri obyčajnom neúradnom preklade. Úradné preklady však môže vyhotovovať iba hŕstka úradných prekladateľov, ktorí boli k tomuto úkonu spôsobilí na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR. Cena za ich prácu je tak vyššia.

Výzva pre prekladateľskú agentúru - keď na Slovensku neexistuje úradný prekladateľ pre daný jazyk

Frustrácia v spojení s úradnými prekladmi zo strany prekladateľskej agentúry je spojená s nedostatkom alebo absolútnou absenciou úradných prekladateľov s niektorými špecifickými jazykovými kombináciami. V súčasnosti je takmer nemožné nájsť úradného prekladateľa s jazykovou kombináciou slovenčina a akýkoľvek jazyk Indie. Veľký problém nájsť úradného prekladateľa vyvstáva aj pri kombinácii slovenčina – dánčina, slovenčina – nórčina.

V prípade, že neexistuje úradný prekladateľ s danou jazykovou kombináciou, prekladateľská agentúra skúsi nájsť tretieho úradného prekladateľa a preklad vyhotoví prostredníctvom tretieho jazyka. To znamená, že ak neexistuje úradný prekladateľ, ktorý by vedel preložiť, napríklad zmluvu, zo slovenčiny do dánčiny, zmluvu najprv preloží dostupný úradný prekladateľ zo slovenčiny do angličtiny a následne ju preloží rodený Dán z angličtiny do dánčiny.

Priblížením obstarávania úradného prekladu z pohľadu prekladateľskej agentúry, tak chceme docieliť väčšie porozumenie zo strany zákazníka. Ich čas si nadovšetko vážime a preto neustále doplňujeme databázy úradných prekladateľov z celého sveta, aby sme vedeli bez problémov a čo najrýchlejšie vyhotoviť úradný preklad s akoukoľvek jazykovou kombináciou.

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad však neodškriepiteľne patrí medzi obľúbenú službu od prekladateľských agentúr. Je špecifický z hľadiska účelu a vyhotovenia. Je potrebný pri oficiálnom styku so štátnou správou, úradmi, alebo pri formálnych právnych vzťahoch. Odovzdáva sa výhradne v papierovej forme a je zviazaný trikolórou so svojím originálom alebo s jeho overenou kópiou.

Hľadá sa indický úradný prekladateľ Translata infografika

05. 11. 2015 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo