Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Vedeli ste, že moldavčina je nárečím rumunčiny?

Rumuni a Moldavčania majú mnohé spoločné zvyky a tradície. Obe krajiny založil grécko-daciánsky ľud a spájajú ich dôležité historické udalosti. Nájdeme rovnaké spojitosti aj medzi jazykmi, ktoré používajú?

Až do roku 2013 bola úradným jazykom Moldavskej republiky moldavčina. Bol to priamy dôsledok historických udalostí súvisiacich s ruskou anexiou. Už v 20. storočí sa Sovietsky zväz snažil „vymyslieť” moldavský jazyk tým, že preložil ruské slová do rumunčiny. Napríklad slovo самолет (samoleot; lietadlo) – singurozburător (jeden letiaci). Ide teda o prípad, kedy bola moldavčina vyhlásená za samostatný jazyk výlučne z politických dôvodov.

Vznik moldavčiny

Vzhľadom na umelé oddelenie moldavčiny od rumunčiny nevidíme medzi týmito jazykmi rovnaké rozdiely, ako medzi jazykmi, ktoré sa prirodzene vyvinuli z nárečí svojich predchodcov. Pred druhou svetovou vojnou patrila vtedajšia Besarábia Rumunsku a reč, ktorá sa na tomto území používala, bola považovaná za moldavský dialekt rumunčiny. Moldavský dialekt je predstaviteľom severného zoskupenia rumunských dialektov.

Zákon o štátnom jazyku bývalej Moldavskej sovietskej socialistickej republiky z roku 1989 vyhlásil, že moldavský jazyk, písaný latinkou, bol jediným štátnym jazykom. Mal v úmysle slúžiť ako primárny prostriedok komunikácie medzi všetkými občanmi republiky. Zákon hovorí o spoločnej moldavsko-rumunskej jazykovej identite. V roku 1991 vyhlásila Moldavská deklarácia nezávislosti úradný jazyk za rumunský.

V Moldavskej ústave z roku 1994 sa uvádza, že národným jazykom Moldavskej republiky je moldavčina písaná v latinskej abecede, no v decembri 2013 moldavský ústavný súd rozhodol, že vyhlásenie nezávislosti má prednosť pred ústavou a štátny jazyk by sa mal nazývať rumunčina.

Čím sa líši moldavské nárečie od rumunčiny?

Rozdiely medzi moldavčinou a rumunčinou môžeme prirovnať k rozdielom medzi americkou a britskou angličtinou. Na zápis moldavčiny ako samostatného jazyka bola používaná azbuka a dodnes existujú oblasti, v ktorých sa rumunčina zapisuje pomocou tejto abecedy. V Podnestersku sa moldavčina písaná cyrilikou naďalej považuje za úradný jazyk (toto územie je naďalej podporované Ruskom).

Okrem abecedy nájdeme malé rozdiely aj vo výslovnosti niektorých slov. Gramatika a slovná zásoba je takmer identická, no rumunčina na území Moldavska používa viaceré archaizmy, ktoré sa už v rumunčine nevyskytujú. Môže za to fakt, že rumunčina na území Rumunska mala lepšie podmienky na vývoj, zatiaľ čo na území Moldavy sa vývin jazyka spomalil kvôli výraznému vplyvu ruštiny.

Gagauzština – tretí jazyk Moldavskej republiky

Väčšina obyvateľov Moldavskej republiky hovorí dvoma jazykmi – rumunsky a rusky. Časť obyvateľstva používa aj gagauzštinu. Gagauzština je jeden z úradných jazykov Gagauzskej autonómnej oblasti v rámci Moldavska a patrí medzi turkické jazyky. V snahe o zachovanie kultúrnej celistvosti v tomto regióne prevláda nezáujem o používanie rumunčiny.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.