Viete, čo znamená skratka CEO, VP alebo PM?

Množstvo spoločností pôsobí vo viacerých krajinách alebo spolupracuje so zahraničnými partnermi. Pre zjednodušenie komunikácie vznikli rôzne medzinárodné skratky, ktoré označujú pracovné pozície. Aj vy už možno viete, kto je to CEO či CFO. Poznáte však význam menej známych korporátnych skratiek?

Najznámejšie skratky pracovných pozícii

Tou najznámejšou skratkou, ktorá sa na Slovensku skloňuje pomerne často, je CEO. Označuje post Chief Executive Officer, ktorú do slovenčiny prekladáme ako generálny riaditeľ. CEO je najvyššie postavený manažér v organizácii, je to človek zodpovedný za fungovanie spoločnosti, stratégiu a postavenie na trhu.

Bežne používané sú u nás aj medzinárodné označenia junior a senior. Či už ide o manažéra alebo špecialistu, junior zvyčajne označuje človeka na začiatku jeho kariéry. Tomu zodpovedá aj náplň práce a miera zodpovednosti. Na druhej strane, senior pracovník má za sebou dlhé roky praxe a množstvo skúseností.

Známa je tiež skratka HR, ktorá môže označovať jedného pracovníka alebo celé oddelenie. Anglické označenie Human Resources poznáme pod slovenským názvom ľudské zdroje. HR pracovníci majú na starosti všetko, čo sa týka súčasných a budúcich zamestnancov, od spracovania životopisov až po správu dát a administratívu.

CEO, CMO a iné C-level pozície

CEO – Chief Executive Officer – Generálny riaditeľ.

CFO – Chief Financial Officer – Finančný riaditeľ zodpovedný za spracovanie financií v spoločnosti.

CMO – Chief Marketing Officer – Marketingový riaditeľ.

CIO – Chief Information Officer – Riaditeľ informačných technológií v spoločnosti.

COO – Chief Operations Officer – Prevádzkový riaditeľ, ktorý sa stará o dennodenný chod spoločnosti.

CSO – Chief Security Officer – Riaditeľ bezpečnostnej služby.

CSO – Chief Sales Officer – Obchodný riaditeľ.

CAO – Chief Accounting Officer – Riaditeľ účtovníctva.

CPO – Chief Product Officer – Produktový riaditeľ.

Medzinárodné názvy pracovných pozícií, ktoré sa oplatí poznať

Managing director – Obdoba CEO používaná hlavne vo Veľkej Británii.

Founder – Zakladateľ spoločnosti.

HR – Human Resources – Pracovník v ľudských zdrojoch.

PR – Public Relations – Pracovník zodpovedajúci za aktivity spoločnosti voči verejnosti, vzťah s verejnosťou.

QC – Quality Control – Kontrolór kvality.

Executive Assistant – Výkonný asistent.

Assistant Manager – Asistent manažéra.

Customer Support – Zákaznícka podpora.

Medzinárodné označenia pre manažérov

PM – Project Manager – Projektový manažér.

Program Manager – Programový manažér, riadi skupinu projektov.

Account manager – Kontaktná osoba pre klienta, manažér zákazky.

Sales Manager – Manažér obchodu.

Marketing manager – Marketingový manažér.

IT manager – IT manažér.

HR manager – Manažér ľudských zdrojov.

Office manager – Manažér kancelárie.

Risk Manager – Manažér rizík.

Kde sa tieto skratky používajú?

Medzinárodné skratky pracovných pozícií používajú veľké aj menšie spoločnosti, neziskové organizácie aj vzdelávacie inštitúcie. Rozšírili sa u nás podobne, ako anglické frázy z bežného dňa v kancelárii. Skratky a medzinárodné označenia môžete vidieť v inzerátoch práce, v kontaktnej sekcii korporátnej webstránky alebo na sociálnych sieťach.

Vďaka týmto obchodným titulom je jasné, za čo daný pracovník zodpovedá a aké sú jeho povinnosti. To pomáha nielen jeho kolegom, ale predovšetkým ľuďom „zvonka”, ktorí majú otázku alebo požiadavku pre konkrétne oddelenie spoločnosti.

Korporácie

Skratky pracovných titulov sú vo veľkých korporáciách rozdelené do určitej hierarchie. Najmä v USA sa môžeme stretnúť aj so skratkami EVP – Executive Vice-President, MVP – Managing Vice-President a VP – Vice-President, ktoré sa u nás nepoužívajú, nakoľko nemajú právny základ.

Startupy

V menších firmách a startupoch sa často stretávame so spojením titulov Founder & CEO. Toto označenie používa človek, ktorý spoločnosť založil a zároveň pracuje na pozícii generálneho riaditeľa. V praxi sa často stáva, že hoci majú jednotliví pracovníci svoje pozície, každý z nich pracuje v rôznych oblastiach a jednotlivé oddelenia sú úzko prepojené.

Agentúry

Jedným z najdôležitejších pracovníkov v akejkoľvek agentúre je Account Manager, človek ktorý riadi jednotlivých klientov alebo zákazky. Prepája klientov s tímom a spravuje administratívu. Okrem jednotlivých špecialistov majú agentúry zvyčajne svojich Office Managerov, Sales pracovníkov a projektových manažérov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.