Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Alexandra Bukovčanová

2. januára 2020

Najčastejšie anglické frázy z bežného dňa v kancelárii

Angličtina je najdôležitejším jazykom v globálnom biznise. Ak pracujete v multikultúrnom či viacjazyčnom tíme, zúčastňujete sa medzinárodných konferencií alebo komunikujete so zahraničnými dodávateľmi, bez znalosti anglického jazyka sa nezaobídete. Poznáte anglické frázy, ktoré sa na pracovisku používajú najčastejšie?

Najčastejšie anglické frázy v práci | Translata Blog

Bez ohľadu na povahu projektu, na ktorom práve pracujete, komunikácia zohráva v tíme najdôležitejšiu úlohu. Angličtina je silne prítomná vo veľkých biznis centrách a medzinárodných samitoch, no množstvo slov a fráz preniklo aj do menších, slovensky hovoriacich kancelárií. Ak chcete s kolegami komunikovať na profesionálnej úrovni, budete potrebovať spoľahlivý frázový preklad z angličtiny do slovenčiny. Pripravili sme pre vás jednoduchý ťahák, vďaka ktorému si osvojíte tie najdôležitejšie anglické frázy v práci.

Anglické frázy, s ktorými sa stretnete na pracovisku

Angličtinu nemusíte ovládať dokonale, aby ste sa zo stretnutí či krátkeho rozhovoru počas obednej prestávky dozvedeli to najpodstatnejšie. Začnite tým, že porozumiete tým najdôležitejším slovám a frázam:

Frázy po anglicky v konferenčných hovoroch

Konferenčné hovory alebo videočety spájajú ľudí zo všetkých kútov sveta. Ak sa ich v kancelárii účastníte aj vy, v reproduktoroch pravdepodobne zaznejú aj tieto anglické frázy:

Užitočné anglické skratky v ústnej aj písomnej komunikácii

Anglické skratky sa využívajú prevažne v písomnej, konkrétne e-mailovej komunikácii. Nebuďte však prekvapení, ak ich zachytíte aj v ústnom rozhovore, a to buď ako vyslovené frázy, alebo v podobe akronymu:

Anglický jazyk je v pracovnom prostredí mimoriadne dôležitý. Preklad z angličtiny do slovenčiny zabezpečí, že komunikácia s vašim tímom bude efektívna a plynulá.

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.