Najčastejšie anglické frázy z bežného dňa v kancelárii

Angličtina je najdôležitejším jazykom v globálnom biznise. Ak pracujete v multikultúrnom či viacjazyčnom tíme, zúčastňujete sa medzinárodných konferencií alebo komunikujete so zahraničnými dodávateľmi, bez znalosti anglického jazyka sa nezaobídete. Poznáte anglické frázy, ktoré sa na pracovisku používajú najčastejšie?

Pridajte sa ku 10 871 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Najčastejšie anglické frázy v práci | Translata Blog

Angličtina je najdôležitejším jazykom v globálnom biznise. Ak pracujete v multikultúrnom či viacjazyčnom tíme, zúčastňujete sa medzinárodných konferencií alebo komunikujete so zahraničnými dodávateľmi, bez znalosti anglického jazyka sa nezaobídete. Poznáte anglické frázy, ktoré sa na pracovisku používajú najčastejšie?

Bez ohľadu na povahu projektu, na ktorom práve pracujete, komunikácia zohráva v tíme najdôležitejšiu úlohu. Angličtina je silne prítomná vo veľkých biznis centrách a medzinárodných samitoch, no množstvo slov a fráz preniklo aj do menších, slovensky hovoriacich kancelárií. Aj vy už možno poznáte mnohé anglicizmy v slovenčine, ktoré sa v pracovnom prostredí často používajú.

Ak však chcete s kolegami komunikovať na profesionálnej úrovni, budete potrebovať spoľahlivý frázový preklad z angličtiny do slovenčiny. Pripravili sme pre vás jednoduchý ťahák, vďaka ktorému si osvojíte tie najdôležitejšie anglické frázy v práci.

Najpoužívanejšie frázy v angličtine

Mnohé z anglických fráz na pracovisku zahŕňajú základné slová a zdvorilostné frazeologizmy. S týmito výrazmi sa v angličtine stretávame veľmi často, preto sa ich oplatí poznať:

Anglické frázy na pozdrav a zoznámenie

Základom profesionálnej a zdvorilej komunikácie sú pozdravy a zoznamovacie frázy, pomocou ktorých môžete odštartovať konverzáciu s ľuďmi okolo vás. Zapamätajte si niekoľko základných anglických fráz pre predstavenie, zoznámenie a rozlúčku:

 

 

Anglické frázy pre vzájomné porozumenie

Anglické frázy pre vzájomné porozumenie sú neoceniteľným pomocníkom pri bežných rozhovoroch. Ak nehovoríte príliš dobre anglicky, môžete ľudí požiadať, aby hovorili pomalšie alebo vetu napísali na papier. Najčastejšie používané sú tieto frázy a otázky:

 

Anglické frázy pre vyjadrenie názoru

Tieto anglické frázy sú užitočné pre vyjadrenie vášho názoru a požiadanie kolegov, aby vyjadrili ten svoj. Ich preklad vám pomôže na stretnutiach, poradách aj v bežnej komunikácii:

 

Anglické frázy, s ktorými sa stretnete na pracovisku

Angličtinu nemusíte ovládať dokonale, aby ste sa zo stretnutí či krátkeho rozhovoru počas obednej prestávky dozvedeli to najpodstatnejšie. Začnite tým, že porozumiete tým najdôležitejším slovám a frázam:

Frázy po anglicky v konferenčných hovoroch

Konferenčné hovory alebo videočety spájajú ľudí zo všetkých kútov sveta. Ak sa ich v kancelárii zúčastníte aj vy, v reproduktoroch pravdepodobne zaznejú aj tieto anglické frázy:

Zaužívané anglické frazeologizmy v práci

V angličtine existuje množstvo frazeologizmov, s ktorými sa môžete stretnúť v práci. Tieto anglické frázy nemusia mať doslovný preklad, no oplatí sa poznať ich význam:

 

Cut corners – Urobiť niečo najľahším alebo najrýchlejším spôsobom

Up to speed – Poznať najnovšie informácie

On the back burner – Má to nízku prioritu

Think outside the box – Uvažovať inak, myslieť nekonvenčne

On the same page – Byť (s niekým) na rovnakej strane, chápať vec rovnako

Miss the mark – Netrafiť do cieľa, nedosiahnuť cieľ

Raise/lower the bar – Zvýšiť/znížiť latku, štandard

We are back to square one – Sme naspäť na začiatku

The bottom line – Najdôležitejšia časť, pointa alebo zhrnutie

Slack off – Poľaviť, pribrzdiť (v práci)

Game plan – Plán hry, stratégia

Time’s up – Čas vypršal

Work it out – Vymyslieť to, nájsť riešenie

Career move – Posun v kariére

Win-win – Výhra alebo pozitívny výsledok pre obe strany

Anglické slovíčka z oblasti práce

Pripravujete sa na pohovor v angličtine alebo chcete oprášiť svoju slovnú zásobu? Okrem rôznych fráz a idiómov vám pomôžu aj základné slovíčka z oblasti práce a ich preklad do slovenčiny:

Užitočné anglické skratky v ústnej aj písomnej komunikácii

V pracovnom prostredí sú často používané anglické skratky pracovných pozícií. Iné hovorové anglické skratky sa využívajú prevažne v písomnej, konkrétne e-mailovej komunikácii. Nebuďte však prekvapení, ak ich zachytíte aj v ústnom rozhovore, a to buď ako vyslovené frázy, alebo v podobe akronymu:

 

Anglický jazyk je v pracovnom prostredí mimoriadne dôležitý. Preklad zo slovenčiny do angličtiny zabezpečí, že komunikácia s vašim tímom bude efektívna a plynulá. 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.