Ako písať formálne e-maily + vzory

ako_pisat_formalne_maily

Slovník JULS uvádza všetky možnosti ako správne, dokonca pridáva aj zdomácnenú podobu mejl. Sami sa môžete rozhodnúť, ktorú možnosť budete používať a ktorá je vášmu srdcu najbližšia. Keď sa však rozhodnete, buďte konzistentní a nepoužívajte v jednom texte rôzne formy.

Keď sme si toto vysvetlili, pozrime sa, ako by mal taký mail/email/e-mail/mejl vyzerať.

Je prekvapivé, že hoci dnes už takmer celá obchodná a formálna korešpondencia prebieha prostredníctvom elektronickej pošty, mnohí stále nemáme jasno v tom, ako napísať reprezentatívny e-mail. A to nielen vo všadeprítomnej angličtine či nemčine, no dokonca aj v našej rodnej slovenčine. Aby ste sa vyvarovali najčastejších chýb, prinášame vám sumár základných pravidiel oslovovania vo formálnej korešpondencii v slovenčine, angličtine a nemčine.

Slovenčina

Slovenčina je zložitá, to všetci vieme. Ale o to väčšiu radosť môžeme mať, keď sa ju naučíme poriadne používať. 🙂 To platí aj pre e-mailovú komunikáciu.

Oslovenie e-mailu v slovenčine

Môže sa to zdať banálne, no gramatika v oslovovaní robí mnohým problémy. Ako sa pred obchodným partnerom nestrápniť?

Pamätáte si, ako sme sa v škole učili písať formálne listy? Rovnaké pravidlá pre oslovovanie platia aj pre e-maily. Za pozdravom a menom adresáta nasledujú čiarky a prvý riadok textu sa začína malým písmenom. Aby e-mail vyzeral prehľadne a štruktúrovane, oddelíme jadro od oslovenia voľným riadkom. Oslovenie má teda vyzerať takto:

Vážený pán Pravopisný,

píšem Vám vo veci…

Alebo takto:

Dobrý deň, pani Mrkvičková,

ďakujeme za Váš e-mail.

Všimnite si, že sme namiesto nespisovného „ohľadom“ či „ohľadne“ použili jazykovedcami preferovaný výraz „vo veci.“ Tejto častej chybe sa venujeme v našom jazykovednom okienku. Okrem toho sme napísali osobné zámeno „Vám“ s veľkým začiatočným písmenom. Presne, ako nás učila pani učiteľka na základnej škole.

Ukončenie e-mailu v slovenčine

Oslovenie sme zvládli, no ako e-mail ukončiť? Môžeme použiť základnú zdvorilostnú formulku „S pozdravom“ alebo „So srdečným pozdravom.“ Pozor, za týmito frázami nepíšeme čiarku, hoci by sa nám tam možno hodila. Adresátovi môžeme napríklad aj popriať pekný deň. Ak má takéto prianie formu vety, píšeme zaň bodku. Po správnosti by teda ukončenie e-mailu malo vyzerať nasledovne:

Prajem pekný zvyšok dňa.

So srdečným pozdravom
Anna Gramatická

Bonus: Okrem týchto pravidiel je dobré si dávať pozor na vykanie. Správnym vykaním totiž adresátovi preukazujete rešpekt a osvojiť si ho rozhodne nemôže byť na škodu. Ak máte v tejto problematike medzery, pozrite si užitočnú mnemotechnickú pomôcku, vďaka ktorej už nikdy nešliapnete vedľa.

Angličtina

Vymieňate si so zahraničnými partnermi e-maily v angličtine? Oslovovanie a ukončovanie e-mailu v tomto jazyku má tiež svoje pravidlá.

Oslovenie pri písaní e-mailu v angličtine

Formálny e-mail sa, rovnako ako list, štandardne začína oslovením vo forme: Dear + titul + priezvisko adresáta. Za titul môžeme dosadiť Mr., Mrs., Miss alebo, ak si nie sme istí, či žena uprednostňuje oslovenie pani alebo slečna, použijeme skratku Ms. Tieto „tituly“ píšeme vždy skratkami, nikdy celým slovom. Celým slovom píšeme tituly ako Professor, Judge, Captain a pod.

Ak píšeme dvom ľuďom, oslovíme oboch, napr. Dear Ms. Clever and Mr. Smart.

V prípade, že nepoznáme meno adresáta, mohli by sme použiť formulu To whom it may concern. Vo všeobecnosti sa však od nej odrádza, odporúča použiť radšej funkciu, ktorú adresát zastáva, napríklad Dear Recruiter, alebo všeobecný pozdrav Dear Sir or Madam.

V angličtine za oslovenie píšeme čiarku, vynecháme voľný riadok a telo e-mailu začíname veľkým písmenom.

Dear Mr. Potter,

We are pleased to inform you that you have been accepted…

Všimnite si, že na rozdiel od slovenčiny, osobné zámeno you v angličtine nepíšeme s veľkým začiatočným písmenom.

Ukončenie e-mailu v angličtine

Ukončenie e-mailu je v angličtine veľmi jednoduché. Najčastejšie sa používajú formulky Best, Best regards či Sincerely. Píše sa za nimi čiarka a na ďalší riadok meno odosielateľa.

Best regards,
John Smith

Nemčina

Ak máte obchodných partnerov v Nemecky hovoriacich krajinách, možno sa vám budú hodiť naše rady.

Oslovenie pri písaní e-mailu v nemčine

Aj v nemčine by ste sa mali vyhýbať neosobnému osloveniu typu „Sehr geehrte Damen und Herren“ a radšej adresáta osloviť menom, napríklad „Sehr geehrter Herr Mayer.“ Ak má dotyčná osoba titul, použite ho: „Sehr geehrte Prof. Hoffman“ alebo „Sehr geehrter Dr. Fritz.“ Rovnako ako v slovenčine, aj v nemčine sa za oslovením píše čiarka, vynechá riadok a telo e-mailu sa začína malým písmenom.

Sehr geehrte Frau Müller,

ich muss den Termin leider absagen…

Ukončenie e-mailu v nemčine

Štandardne sa na ukončenie formálneho e-mailu používa fráza „Mit freundlichen Grüßen“ alebo trošku zastaralé, ale hojne profesionálne pôsobiace slovo „Hochachtungsvoll.“ Takisto ako v ostatných jazykoch môžete adresátovi zaželať pekný víkend („Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen“) alebo pozdraviť s udaním miesta, kde sa práve nachádzate („Schöne Grüße aus Berlin“). Za rozlúčkovou formulkou sa nepíše čiarka a podpis uvádzajte na ďalší riadok. Rozlúčkovú formulku spolu s podpisom oddeľujeme prázdnym riadkom, rovnako, ako v ostatných jazykoch.

Mit freundlichen Grüßen
Johann Erbsen

Zdroje:
http://www.textschoepfung.de/grammatikalische-alltagsfehler-kein-komma-bei-anrede-und-grussformel/
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/korrespondenz-anrede.pdf
http://smallbusiness.chron.com/good-salutations-business-emails-23086.html
https://www.thebalance.com/professional-letter-and-email-writing-guidelines-2062309
https://englishlive.ef.com/blog/write-perfect-professional-email-english-5-steps/
http://www.businesswritingblog.com/business_writing/2006/01/greetings_and_s.html
http://karrierebibel.de/e-mail-schreiben/
http://wieken-service.com/schreiben-auf-deutsch-eine-deutsche-e-mail-schreiben/
http://jazykovaporadna.sme.sk/q/765/

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.