Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Alexandra Bukovčanová

16. apríla 2020

Ako sa pripraviť na pohovor v angličtine

Pracovné pohovory sú náročné pre každého. Ešte ťažšie je to v príprave, že váš nadchádzajúci pohovor prebehne v cudzom jazyku. Cítite obavy z použitia gramatiky a výberu správnych slov, bojíte sa, že sa zaseknete alebo neporozumiete otázke? Dôkladná príprava, pozitívna nálada a zdravé sebavedomie sú nevyhnutné pre úspešný pracovný pohovor v angličtine. Čo vás na pohovore v anglickom jazyku čaká?

Pohovor v angličtine: Bude skutočne po anglicky?

Pohovor v anglickom jazyku je zvyčajne dôležitý kvôli jednému z dvoch dôvodov. Buď bude angličtina potrebná pre komunikáciu v tíme (napríklad ak váš budúci nadriadený nepochádza zo Slovenska), alebo priamo pre výkon vašej práce (napríklad v prípade zákazníckej podpory, call centra).

Úvodné formality môžu v oboch prípadoch prebehnúť v materinskom jazyku. Ak sa vo firme bežne komunikuje po slovensky, pravdepodobne vás nebudú trápiť angličtinou už od prvého pozdravu. Buďte však v strehu, svoje znalosti budete skôr či neskôr musieť predviesť. 

Ak máte záujem o pracovnú pozíciu v zahraničí (alebo v spoločnosti, kde budete možno jediným Slovákom), nezabudnite si nacvičiť aj komunikáciu pred začiatkom pohovoru. Akým spôsobom sa predstavíte na recepcii? Dokážete v cudzom jazyku vysvetliť, kto vás na pohovor pozval a na aký čas bola schôdzka dohodnutá?

Na čo sa pripraviť pred pracovným pohovorom v angličtine

Pred pracovným pohovorom do zamestnania, v ktorom od vás žiadajú aspoň základné znalosti anglického jazyka, by ste si mali nacvičiť niekoľko fráz a odpovedí na otázky, ktoré na pohovore môžu zaznieť. Ak ste k žiadosti o zamestnanie pripojili CV v anglickom jazyku, vráťte sa k nemu aj pred pohovorom. Zapamätajte si, akým spôsobom ste formulovali názvy vašich predchádzajúcich pracovných pozícií, dosiahnuté vzdelanie, aj ako ste popísali svoje vedomosti a schopnosti. Všetko, samozrejme, po anglicky.

Najčastejšie otázky na pohovore v angličtine

V hlavnej časti pohovoru budete adresátom niekoľkých základných otázok. Vašou úlohou bude predstaviť sa, opísať svoje pracovné skúsenosti a obhájiť váš záujem o novú pracovnú pozíciu. 

Can you please tell me something about yourself? 

Môžete mi povedať niečo o sebe? Stručne a jasne zhrňte základné informácie o vašom vzdelaní, skúsenostiach a schopnostiach. Vyhnite sa zdĺhavému rozprávaniu o svojich záľubách a voľnom čase. Vaša odpoveď by mala obsahovať iba tie informácie, ktoré sú pre zamestnávateľa dôležité.

What kind of previous jobs have you had? What were your responsibilities?

Aké máte predchádzajúce pracovné skúsenosti? Za čo ste boli zodpovedný/á? Povedzte viac o svojom predchádzajúcom zamestnaní a úlohách, za ktoré ste mali zodpovednosť. Vyzdvihnite veci, ktoré patria k náplni vašej novej práce. Vyhnite sa prehnanému chválenkárstvu a neklamte o svojich skúsenostiach.

What major challenges and problems did you face? How did you handle them?

Aké boli hlavné výzvy, ktorým ste čelili? Ako ste ich zvládli? Odpoveď na túto otázku by sa mala týkať vašej profesie, za „výzvu v práci” nepovažujte drzého kolegu alebo dlhé ranné dochádzanie do kancelárie. Môžete spomenúť náročný projekt či úlohu, ktorú sa vám podarilo pokoriť.

Why did you quit your job / Why do you want to change jobs?

Prečo ste dali výpoveď / Prečo chcete zmeniť prácu? Dôvod zmeny zamestnania môže byť pre nového nadriadeného dobrým ukazovateľom vašej pracovnej morálky a očakávaní. Odpovedajte slušne, svojho predchádzajúceho zamestnávateľa neurážajte a nezosmiešňujte. 

What are your strengths and weaknesses?

Aké sú vaše silné a slabé stránky? Pravdepodobne ste ich už spomenuli vo svojom životopise alebo motivačnom liste, stačí, ak pripravené odpovede zopakujete. Neodpovedajte namyslene, no nepodceňujte svoje schopnosti. Svoje silné stránky môžete obhájiť konkrétnym prípadom z praxe. 

Pripravte si otázky, ktoré položíte zamestnávateľovi

Pracovný pohovor nie je iba jednostranným výsluchom kandidáta. Nezabudnite si preto pripraviť otázky, ktoré svojmu budúcemu zamestnávateľovi položíte. Medzi tie najdôležitejšie patrí:

Pred pohovorom je vhodné pripomenúť si anglické slovíčka, ktoré priamo súvisia s pracovnou ponukou, na ktorú odpovedáte. Chybu neurobíte ani v prípade, že sa naučíte najčastejšie anglické frázy z bežného dňa v kancelárii. Veríme, že s trochou prípravy zvládnete svoj pohovor v angličtine ľavou-zadnou.

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.