Ako sa pripraviť na pracovný pohovor v Angličtine

Pracovné pohovory sú náročné pre každého. Ešte ťažšie je to v príprave, že váš nadchádzajúci pohovor prebehne v cudzom jazyku. Cítite obavy z použitia gramatiky a výberu správnych slov, bojíte sa, že sa zaseknete alebo neporozumiete otázke? Dôkladná príprava, pozitívna nálada a zdravé sebavedomie sú nevyhnutné pre úspešný pracovný pohovor v angličtine. Čo vás na pohovore v anglickom jazyku čaká?

Pracovné pohovory sú náročné pre každého. Ešte ťažšie je to v príprave, že váš nadchádzajúci pohovor prebehne v cudzom jazyku. Cítite obavy z použitia gramatiky a výberu správnych slov, bojíte sa, že sa zaseknete alebo neporozumiete otázke? Dôkladná príprava, pozitívna nálada a zdravé sebavedomie sú nevyhnutné pre úspešný pracovný pohovor v angličtine. Čo vás na pohovore v anglickom jazyku čaká?

Pohovor v angličtine: Bude skutočne po anglicky?

Pohovor v anglickom jazyku je zvyčajne dôležitý kvôli jednému z dvoch dôvodov. Buď bude angličtina potrebná pre komunikáciu v tíme (napríklad ak váš budúci nadriadený nepochádza zo Slovenska), alebo priamo pre výkon vašej práce (napríklad v prípade zákazníckej podpory, call centra).

Úvodné formality môžu v oboch prípadoch prebehnúť v materinskom jazyku. Ak sa vo firme bežne komunikuje po slovensky, pravdepodobne vás nebudú trápiť angličtinou už od prvého pozdravu. Buďte však v strehu, svoje znalosti budete skôr či neskôr musieť predviesť.

Ak máte záujem o pracovnú pozíciu v zahraničí (alebo v spoločnosti, kde budete možno jediným Slovákom), nezabudnite si nacvičiť aj komunikáciu pred začiatkom pohovoru. Akým spôsobom sa predstavíte na recepcii? Dokážete v cudzom jazyku vysvetliť, kto vás na pohovor pozval a na aký čas bola schôdzka dohodnutá?

Na čo sa pripraviť pred pracovným pohovorom v angličtine

Pred pracovným pohovorom do zamestnania, v ktorom od vás žiadajú aspoň základné znalosti anglického jazyka, by ste si mali nacvičiť niekoľko fráz a odpovedí na otázky, ktoré na pohovore môžu zaznieť. Ak ste k žiadosti o zamestnanie pripojili CV v anglickom jazyku, vráťte sa k nemu aj pred pohovorom.

Zapamätajte si, akým spôsobom ste formulovali názvy vašich predchádzajúcich pracovných pozícií, dosiahnuté vzdelanie, aj ako ste popísali svoje vedomosti a schopnosti. Pomôcť vám môžu aj skratky pracovných pozícií, ktoré sa na pracovnom pohovore v angličtine budú používať.

Najčastejšie otázky na pohovore v angličtine

V hlavnej časti pohovoru budete adresátom niekoľkých základných otázok. Príprava na pohovor v angličtine vyžaduje aj to, aby ste si na ne pripravili odpovede. Vašou úlohou bude predstaviť sa, opísať svoje pracovné skúsenosti a obhájiť váš záujem o novú pracovnú pozíciu.

Can you please tell me something about yourself? 

Môžete mi povedať niečo o sebe? V angličtine stručne a jasne zhrňte základné informácie o vašom vzdelaní, skúsenostiach a schopnostiach. Vyhnite sa zdĺhavému rozprávaniu o svojich záľubách a voľnom čase. Vaša odpoveď by mala obsahovať iba tie informácie, ktoré sú pre zamestnávateľa dôležité.

What kind of previous jobs have you had? What were your responsibilities?

Aké máte predchádzajúce pracovné skúsenosti? Za čo ste boli zodpovedný/á? Povedzte viac o svojom predchádzajúcom zamestnaní a úlohách, za ktoré ste mali zodpovednosť. Vyzdvihnite veci, ktoré patria k náplni vašej novej práce. Vyhnite sa prehnanému chválenkárstvu a neklamte o svojich skúsenostiach.

What major challenges and problems did you face? How did you handle them?

Aké boli hlavné výzvy, ktorým ste čelili? Ako ste ich zvládli? Odpoveď na túto otázku v angličtine by sa mala týkať vašej profesie, za „výzvu v práci” nepovažujte drzého kolegu alebo dlhé ranné dochádzanie do kancelárie. Môžete spomenúť náročný projekt či úlohu, ktorú sa vám podarilo pokoriť.

Why did you quit your job / Why do you want to change jobs?

Prečo ste dali výpoveď / Prečo chcete zmeniť prácu? Dôvod zmeny zamestnania môže byť pre nového nadriadeného dobrým ukazovateľom vašej pracovnej morálky a očakávaní. Odpovedajte slušne, svojho predchádzajúceho zamestnávateľa neurážajte a nezosmiešňujte.

What are your strengths and weaknesses?

Aké sú vaše silné a slabé stránky? Pravdepodobne ste ich už spomenuli vo svojom životopise alebo motivačnom liste, stačí, ak pripravené odpovede zopakujete. Neodpovedajte namyslene, no nepodceňujte svoje schopnosti. Svoje silné stránky môžete obhájiť konkrétnym prípadom z praxe.

What are your salary expectations?

Aké sú vaše platové očakávania? Odpoveď na túto otázku je často náročná, hlavne ak komunikácia prebieha v cudzom jazyku. Vaša odpoveď zamestnávateľovi prezradí nielen to, či si vašu spoluprácu môže dovoliť, ale aj to, do akej miery si vážite svoje schopnosti. Pred pohovorom v angličtine je vhodné zistiť, aký je priemerný plat zamestnanca na vašej pozícií v tejto lokalite. Rovnako si môžete overiť ponúkaný rozsah platu v inzeráte práce.

What do you know about our company?

Čo viete o našej spoločnosti?  Dobrá príprava na pracovný pohovor vyžaduje, aby ste sa oboznámili so spoločnosťou, v ktorej chcete pracovať. Mali by ste vedieť nielen to, čo mu sa firma venuje, ale aj aké sú jej hlavné ciele a hodnoty. Na pracovnom pohovore v angličtine by ste mali byť schopný prerozprávať základné informácie a popísať, čím vás spoločnosť zaujala.

Pripravte si otázky, ktoré položíte zamestnávateľovi

Pracovný pohovor nie je iba jednostranným výsluchom kandidáta. Nezabudnite si preto pripraviť otázky, ktoré svojmu budúcemu zamestnávateľovi položíte. Medzi tie najdôležitejšie patrí:

Nezabudnite na anglický životopis

Hoci ste životopis v angličtine vybranej spoločnosti už zaslali, je vhodné priniesť ho so sebou aj na pohovor. Anglické CV môžete priniesť vo fyzickej podobe, teda vytlačené na papieri, ale aj v tablete alebo notebooku. Zamestnávateľ sa môže spýtať na detaily niektorých údajov alebo vám položiť doplňujúce otázky k vašim skúsenostiam. Príprava na pohovor v angličtine by mala zahŕňať aj niekoľko viet o každej sekcii vo vašom životopise.

V čom sa líši online pohovor v angličtine?

Ak vás čaká online pohovor v angličtine, jeho priebeh sa môže mierne líšiť od osobného stretnutia. Pri videohovore pravdepodobne nebudete v kontakte s viacerými ľuďmi. Je preto vhodné vopred si overiť, kto bude viesť váš pohovor a aké jazykové znalosti od vás očakáva. Dbajte na dobrý dojem a profesionalitu. Na pohovor si vyhraďte pokojné a tiché miesto, kde nebudete rušený.

Niekoľko rád na záver

Pred pohovorom je vhodné pripomenúť si anglické slovíčka, ktoré priamo súvisia s pracovnou ponukou, na ktorú odpovedáte. Chybu neurobíte ani v prípade, že sa naučíte najčastejšieanglické frázy z bežného dňa v kancelárii. Veríme, že s trochou prípravy zvládnete svoj pohovor v angličtine ľavou-zadnou.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.