Líši sa životopis v angličtine od slovenského životopisu?

Uchádzate sa o prácu alebo študijný pobyt v zahraničí? Jednoduchý preklad slovenského životopisu nebude postačovať. Ako vytvoriť štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku by ste však mali vedieť aj v prípade, že sa do zahraničia nechystáte. Čoraz viac zamestnávateľov vyžaduje priloženie anglického životopisu k žiadosti o prácu aj na Slovensku.

životopis v angličtine

Životopis je prvý dokument, s ktorým váš potenciálny zamestnávateľ príde do kontaktu. Prvý dojem je skutočne dôležitý. Ak sa chcete odprezentovať v čo najlepšom svetle a dokázať svoje úsilie, mali by ste dbať nielen na obsah vášho životopisu, ale aj jeho formu. Tá sa medzi slovenským a anglickým životopisom líši. Ak už viete, ako napísať životopis v slovenčine, môžete z neho vychádzať aj pre potreby zamestnávateľa v cudzej krajine.

Preklad životopisu zo slovenčiny do angličtiny – áno či nie?

Množstvo ľudí, ktorí majú záujem o prácu v nadnárodnej spoločnosti, hľadajú brigádu v zahraničí alebo podávajú žiadosť o študijný pobyt, jednoducho preloží svoj slovenský životopis do anglického jazyka. Preklad zo slovenčiny do angličtiny je v tomto prípade skutočne dôležitý, avšak bez úprav v štruktúre bude vaše nové CV v angličtine kostrbaté a nevyhovie zahraničným štandardom.

Titulok životopisu v angličtine

Prvým krokom pri tvorbe životopisu je nadpis, teda titulok dokumentu. Rozhodne ho nevynechajte ani v angličtine. Preložiť treba skutočne aj nadpis, najväčšiu chybu urobíte, ak na vrchu dokumentu ponecháte slovo Životopis v slovenskom znení. Miesto neho môžete zvoliť skratku CV, avšak profesionálnejšie zapôsobí celý výraz, Curriculum Vitae. Chybou nie je ani použitie titulku Resumé.

Osobné údaje

Túto sekciu označte podtitulkom Personal details. Vyhnite sa použitiu fráz ako About me, My details a podobne, nie sú vhodné. Medzi základné osobné údaje, ktoré na životopise nesmú chýbať, patrí:

Ak vytvárate životopis ako živnostník, k osobným údajom môžete priradiť aj fakturačné, nie je to však nevyhnutnosť. Telefónne číslo udávajte vždy s predvoľbou +421 (pre Slovensko). Za názvom ulice môžete uviesť slovíčko street. Meno ani názvy miest sa do angličtiny neprekladajú.

Vzdelanie

Sekcia s podtitulkom Education slúži na informácie o vašom dosiahnutom vzdelaní. Na vrchu tejto sekcie uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Častou chybou je uvádzanie škôl v poradí, v akom ste ich navštívili, napríklad spomenutie strednej školy pred vysokou školou. Tejto chybe sa vyhnite. Neuvádzajte ani základnú školu. Nezabudnite na časové údaje, teda roky, počas ktorých ste sa na jednotlivých školách vzdelávali. Spomenúť môžete aj školenia, kurzy alebo vzdelávacie programy. Uvádzanie iba najvyššieho dosiahnutého vzdelania je možné v prípade, že do dokumentu chcete zaradiť viaceré pracovné skúsenosti a listovanie všetkých škôl nepovažujete za rovnako relevantné. Je to vhodné napríklad v prípade, že chcete, aby bol rozsah dokumentu obmedzený na 1 hárok papiera.

Pracovné skúsenosti

Practice and work experiences (prípadne iba Work experiences) neoznačujte pojmami ako Jobs, Work, Previous work a podobne. Podobne ako pri vzdelaní, aj pri vymenovávaní pracovných skúseností začínajte tou najaktuálnejšou. Posledné zamestnanie teda uveďte ako prvé. Uvádzajte meno spoločnosti, vašu pracovnú pozíciu a v krátkosti popíšte aj náplň práce, ak priamo nevyplýva z názvu pozície. Všetko, samozrejme, po anglicky.

Ďalšie informácie

Do svojho CV môžete zaradiť aj informácie o osobných projektoch, získaných oceneniach, schopnostiach a záujmoch. Držte sa však profesionálneho tónu a spomínajte iba veci, ktoré budú pre vášho zamestnávateľa relevantné. Vyhnite sa údajom o vašom osobnom živote, rodine alebo partnerovi. Zvážte, ktoré informácie zaradíte do životopisu a ktoré patria skôr do motivačného listu. Tento dokument by mal byť iba stručným sumárom vášho profesijného života, nezabúdajte na to. Použite podtitulok Language skills pre uvedenie jazykov, ktorými hovoríte, nezabudnite ani na dosiahnutú úroveň (napríklad označenie B2 alebo slovom intermediate). Do sekcie Computer skills zaraďte počítačové, grafické či účtovné programy, ktoré ovládate a sú aspoň okrajovo relevantné pre výkon vašej práce. V súvislosti s pozíciou, o ktorú sa uchádzate, môžete na CV uviesť aj Driving licence – typ vodičského preukazu.

Fotografia

Zatiaľ čo na Slovensku nie sú fotografie na životopisoch tradičnou voľbou, v zahraničí môžu byť nevyhnutné. Ak ponuka práce neuvádza zaslanie fotografie, nemusíte ju v životopise použiť. V opačnom prípade vyberte profesionálne vyhotovenú fotografiu, vyhnite sa „selfíčkam”, fotkám z dovolenky alebo skupinovým fotkám. Po vypracovaní anglického životopisu je najlepšie nechať dokument skontrolovať prekladateľom alebo človekom, ktorý ovláda anglický jazyk na pokročilej úrovni. Tento človek by mal mať dostatočné skúsenosti s tvorbou anglických životopisov. Ak si chcete byť istí tým, že pri žiadosti o nové zamestnanie neurobíte žiaden prešľap, spoľahnite sa na služby prekladateľskej agentúry. Tá vám pomôže vytvoriť štruktúrovaný životopis v angličtine na profesionálnej úrovni.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.