Ako napísať životopis na úrovni

ako-napisat-zivotopis-na-urovni-2

Kontaktné a osobné údaje

Na začiatok uveďte svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa. Neuvádzajte svoj rodinný stav ani národnosť, rovnako nemajú personalisti právo od vás tieto informácie požadovať na pohovore. V kontaktných informáciách môžete uviesť telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne URL adresu vášho profilu na LinkedIn či iných profesijných sociálnych sieťach. Ak máte vlastné webové portfólio, môžete pridať jeho URL adresu. E-mail typu kvetinka456@azet.sk radšej pochovajte vo svojej stredoškolskej minulosti a vytvorte si profesionálny e-mail v tvare meno.priezvisko@gmail.com. Kontaktné údaje si trikrát poriadne skontrolujte, aby sa nestalo, že vás personalista bude chcieť pozvať na pohovor a nebude sa vám môcť dovolať.

Fotografia

Pokiaľ zamestnávateľ nevyžaduje fotografiu, nemusíte ju do životopisu dávať. Ak ju v ňom však chcete, použite fotografiu pasového formátu, ideálne od profesionálneho fotografa s neutrálnym pozadím. Medzi najväčšie prešľapy patria fotky z dovoleniek, so slnečnými okuliarmi alebo klobúkom, počas vykonávania športovej alebo inej aktivity a taktiež skupinové fotky, z ktorej ste urobili výsek vašej tváre a pravdepodobne aj ramena človeka stojaceho vedľa vás.

Pracovné skúsenosti

V tejto sekcii vymenujte svoje predošlé zamestnania, ktoré sú relevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Zoraďte ich od najnovšieho po najstaršie a k trom najnovším podrobnejšie uveďte aj náplň práce, zodpovednosti, projekty, o ktoré ste sa starali či úspechy, ktoré ste dosiahli a tým prispeli k rozvoju firmy. Nebojte sa použiť slovesá, ktoré dobre znejú, napríklad „viedol/-la“, „zlepšil/-a“, „inicioval/-a“. Ak nemáte predošlé pracovné skúsenosti alebo len málo, uveďte brigády či aktivity, na ktorých ste sa podieľali v rámci školy. Organizovali ste v škole ples či výstavu? Máte za sebou školskú prax? Skvelé, spomeňte ich, aby potenciálny zamestnávateľ videl, aké skúsenosti už máte, čo ste schopný vykonávať, prípadne, čo by vás bavilo. Rovnako sa v životopise dobre vynímajú dobrovoľnícke aktivity, stáže či práca pro bono. Ak pomáhate v útulku, centre pre postihnutých, vysádzate stromčeky v Tatrách či staráte sa o mestskú zeleň, personalistovi to napovie, že ste aktívny občan, tímový hráč a radi pomáhate ostatným. Dajte pozor, aby vám na tejto časovej línii neostali výrazné prázdne miesta. Ak ste boli dlhšie nezamestnaný, napíšte, že ste si aktívne hľadali prácu. Môžete spomenúť aj materskú či rodičovskú dovolenku.

Vzdelanie

Aj v tejto časti je potrebné zoradiť jednotlivé stupne školy podľa poradia, v akom ste ich navštevovali a absolvovali. Ak máte vysokoškolské vzdelanie, začnite univerzitou/vysokou školou, ktorú ste dokončili ako poslednú a pridajte aj roky, v ktorých ste ju navštevovali. Ak ešte chodíte do školy, uveďte predpokladaný termín ukončenia štúdia. Ďalej spomeňte strednú školu, základnú vynechajte. Do sekcie vzdelanie patria aj kurzy, certifikáty, vzdelávacie stáže a zahraničné pobyty. Ak sa téma vašej záverečnej práce týka pozície, o ktorú sa uchádzate, môžete uviesť jej názov k jednotlivým stupňom štúdia.

Jazykové znalosti

Uveďte jazyky, ktoré ovládate a vašu úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Ak si nie ste istý svojou úrovňou, otestujte sa – angličtina, nemčina.

Znalosti

Zistite si, aké znalosti a schopnosti požaduje zamestnávateľ pre dané pracovné miesto a zhodnoťte, nakoľko ich ovládate. Patria sem, napríklad, počítačové znalosti – v akých programoch/programovacích jazykoch viete pracovať a na akej úrovni. Pridajte odborné znalosti, napríklad fakturáciu či projektový manažment. Ak máte vodičský preukaz, udajte skupiny a počet najazdených kilometrov.

Osobnostné vlastnosti

Nestačí len napísať „zodpovedný, spoľahlivý, komunikatívny“. Zapojte svoju tvorivosť a skúste tieto vlastnosti trochu rozviesť. Zdôraznite, že ste tímový hráč, flexibilný, rád sa učíte nové veci a získavate nové schopnosti. K dobru vám tiež slúži, ak dobre zvládate stresové situácie, ste dôsledný alebo dodržiavate termíny.

Záujmy

Záujmy nie sú povinnou súčasťou životopisu, ak sa však rozhodnete ich uviesť, pomôžete personalistovi získať o vás ucelenejší obraz a vyvolať v ňom sympatie. Premyslite si, aké svetlo na vás vrhajú v očiach potenciálneho zamestnávateľa. Záľuby typu čítanie, filmy či beh hovoria, že ste skôr samotársky, premýšľavý typ, zatiaľ čo tímové športy ukazujú, že ste rád v spoločnosti iných ľudí.

Personalizovať, personalizovať, personalizovať

Pri tvorbe životopisu sa pokúste vcítiť do roly personalistu a rozmýšľajte nad tým, na akú pozíciu sa hlásite a čo by ho mohlo osloviť. Životopis je totiž reklama – má propagovať vás a vaše schopnosti, ktoré spoločnosti ponúkate. Mal by byť unikátny, jasne vyjadrovať vaše znalosti a osobnosť a najmä by mal byť premyslený a prispôsobený na obsadzovanú pracovnú pozíciu. Snažte sa neposielať ten istý životopis či motivačný list všetkým potenciálnym zamestnávateľom. Vždy si dobre pozisťujte, kam posielate životopis, na aké miesto sa hlásite a podľa toho ho upravte. Zvýraznite schopnosti či skúsenosti, ktoré sú pre konkrétne miesto relevantné, pohrajte sa s úpravou, pridajte alebo zmažte fotku.

Formát životopisu

V drvivej väčšine prípadov spoločnosti požadujú štruktúrovaný životopis. Už z názvu vyplýva, že musí mať štruktúru, musí byť prehľadný a ľahko čitateľný. Životopis usporiadajte do formy krátkych odsekov s podnadpismi a odrážkami. Dbajte na ľahko čitateľný font, hlavne, ak posielate životopis elektronicky, keďže čítanie z monitora je náročnejšie. Vhodná voľba je Calibri, Arial či elegantná klasika Times New Roman. Ak sa hlásite na kreatívnu pozíciu, môžete sa poobzerať po niečom dobrodružnejšom, stále však myslite na kritérium dobrej čitateľnosti.

Farebnosť

Životopis s farebnými prvkami upúta pozornosť skôr ako čierno-biely. Aj tu však platí, že menej je viac. Nie je potrebné, aby váš životopis sršal všetkými farbami dúhy, jedna, maximálne dve decentné farby úplne stačia. Čierno-bielou klasikou však určite nič nepokazíte.

Nebaví vás formátovanie?

Pekný životopis si môžete vyskladať na viacerých pracovných portáloch. Výhodou je, že ostane v ich databázach a bude k dispozícii k nahliadnutiu pre firmy, takže existuje šanca, že práca si vás nájde sama. Nevýhodou je, že takto si životopisy tvorí veľké percento uchádzačov o zamestnanie a váš vlastný, kvalitne vytvorený životopis vám môže pomôcť oddeliť sa od masy. Náročnejší zamestnávatelia naopak genericky zasielané životopisy nezohľadňujú, pretože čakajú na kandidáta, ktorý dá do výberového procesu od začiatku maximum. Osobitnou kapitolou je životopis Europass. Ide o medzinárodne uznávaný formát dostupný vo viacerých jazykoch, takže ak potrebujete životopis v angličtine, nemčine, francúzštine či inom európskom jazyku, môže byť pre vás užitočný. Ďalšou možnosťou je použiť šablónu formátu, ktorú sme pre vás vytvorili a ktorú si môžete stiahnuť v slovenčine aj angličtine na konci príspevku.

Rady na záver

Šablóna životopisu na úrovni:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.