Alexandra Bukovčanová

15. februára 2024

Úrovne znalosti jazyka: Ako ich správne definovať?

Schopnosť komunikovať v cudzom jazyku je v dnešnej dobe viac než len zručnosťou. Vo svete, kde viac ako 7 000 jazykov spája národy a kultúry, cudzie jazyky otvárajú dvere k zaujímavým príležitostiam i osobnému rozvoju. Aby sme však mohli efektívne komunikovať v cudzom jazyku, je dôležité vedieť, na akej úrovni sú naše jazykové schopnosti. Ako však môžeme objektívne hodnotiť schopnosť hovoriť, čítať alebo písať v jazyku, ktorý nie je naším materinským?

Pre tento účel vznikli jasne definované a široko akceptované jazykové stupnice, ktoré pomocou štandardizovaných kritérií umožňujú zistiť úrovne znalostí jazyka.

Najrozšírenejšie jazykové stupnice

Na globálnej úrovni sú najpoužívanejšie tri všeobecne uznávané škály jazykových znalostí. Zatiaľ čo na americkom kontinente sú to Interagency Language Roundtable scale a American Council on the Teaching of Foreign Languages scale, v európskych podmienkach je najpoužívanejšou škálou Common European Framework of Reference for Languages (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

American Council on the Teaching of Foreign Languages scale (skratka ACTFL)

Používa sa prevažne v Spojených štátoch, najmä na akademickej pôde a na certifikáciu učiteľov. Hodnotí jazykové znalosti v hovorení, písaní, počúvaní a čítaní.

ACTFL má štyri hlavné úrovne jazyka:

V prvých troch úrovniach sú ďalšie podrozdelenia na úroveň low, mid a high.

Interagency Language Roundtable scale (skratka IRL)

Škála ILR sa primárne používa na vládnej úrovni USA a pridružených inštitúciách, čo odráža jej praktický prístup k jazykovým znalostiam v profesionálnych a vládnych funkciách, napríklad v diplomacii.

Zahŕňa šesť úrovní znalostí jazyka:

Common European Framework of Reference for Languages (skratka CEFR)

Škála CEFR sa používa predovšetkým v európskych podmienkach. Hoci metodika hodnotenia jazykových zručností je odlišná, výhodou CEFR v porovnaní s ACTFL a ILR je univerzálnejšie použiteľný rámec. Preto získava čoraz viac uznania aj na svetovej úrovni. Používa sa na rôzne účely vrátane tvorby učebných osnov, nastavenia cieľov jazykového vzdelávania, ale aj hodnotenie znalostí jazyka v profesionálnom kontexte.

CEFR rozlišuje šesť hlavných úrovní jazykovej zdatnosti:

Ako zistiť úroveň znalosti jazyka

Ak potrebujete zistiť úroveň znalostí v konkrétnom jazyku pre vlastné potreby, môžete absolvovať niektorý z dostupných online testov. Interpretácia výsledkov je jednoduchá, pretože mnohé z nich sú založené na štandardoch CEFR.

Pre oficiálne účely však úrady, inštitúcie, univerzity alebo aj potenciálny zamestnávateľ môžu požadovať certifikát o vykonaní jazykovej skúšky. Tieto skúšky sú uznávané po celom svete a hoci majú vlastné hodnotiace systémy, mnohé sa začali porovnávať so štandardmi CEFR.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.