Tieto frázy vám máloktorý prekladač viet preloží správne

Spoliehate sa na automatický preklad z cudzieho jazyka? Preložený text môže zmiasť vás, alebo vášho cudzojazyčného recipienta. Každý jazyk má množstvo zaužívaných viet a fráz, ktoré nie je možné preložiť do iného jazyka tak, aby bol zachovaný ich plný význam. 

Prekladač viet - nesprávny preklad | Translata Blog

Spoliehate sa na automatický preklad z cudzieho jazyka? Preložený text môže zmiasť vás, alebo vášho cudzojazyčného recipienta. Každý jazyk má množstvo zaužívaných viet a fráz, ktoré nie je možné preložiť do iného jazyka tak, aby bol zachovaný ich plný význam. 

Prečo prekladač viet nedokáže preložiť niektoré frázy?

Každý dobrý prekladač viet dokáže bez problémov preložiť slová a slovné spojenia, ktoré sú spisovné a nájdete ich v každom slovníku. Väčšina z nich si poradí aj s vetami, v ktorých sa význam jednotlivých slov mení v závislosti od kontextu. Faktom však zostáva, že každý cudzí jazyk je plný výrazov a viet, pri ktorých nie je možný preklad od slova do slova. 

Idiómy, teda nepreložiteľné frázy špecifické pre konkrétny jazyk, vás pri snahe o preklad môžu poriadne zmiasť. Preklad frazeologizmov zvyčajne nemôžeme pojať ako doslovný preklad. Ich význam by úplne zanikol a novovzniknuté frázy by boli veľkou záhadou pre čitateľov v cieľovom jazyku.

Čo sú to frazeologizmy?

Frazeologizmy alebo idiómy sú ustálené slovné spojenia s preneseným významom. Frazeologický význam tejto frázy musí súvisieť s jej pôvodným významom. Ak o niekom povieme, že „prilieva olej do ohňa”, nemáme na mysli skutočný požiar. Aj prenesený význam ale opisuje to, ako človek určitým spôsobom zhoršuje situáciu. Idióm má teda niečo spoločné so situáciou, v ktorej ho používame.

Idiómy obsahuje každý prirodzený jazyk. Ich úlohou je obohatenie a spestrenie slovnej zásoby. Vznik frazeologizmov je zvyčajne nejasný, pretože korene ustálených slovných spojení siahajú ďaleko do histórie. Niektoré z nich sa týkajú Biblie, iné antiky či starodávnej mytológie. Tieto výrazy zvyčajne používajú viaceré národy. Hovoríme o internacionalizmoch, ktoré je možné preložiť aj doslovne (nesie svoj kríž, Achillova päta).

Niektoré príslovia, porekadlá či prirovnania sú vo viacerých jazykoch podobné aj napriek tomu, že nepochádzajú z dávnej minulosti. Napríklad fráza Time is money, ktorá má doslovný preklad z angličtiny ako „čas sú peniaze”. Fráza pochádza z eseje Benjamina Franklina s názvom Advice to Young Tradesman, vydanej v polovici 18. storočia. Uchytila sa tak veľmi, že jej význam poznáme vo väčšine krajín sveta. 

Mnohé frazeologizmy sú však unikátne pre konkrétny národ. Platí, že na ich pochopenie nestačí ovládať jazyk, ale aj historický a spoločenský kontext danej krajiny. Ustálené slovné spojenia sa naďalej vyvíjajú a vznikajú ďalšie, preto sa mení aj správny preklad frazeologizmov. Pozrite sa na príklady cudzojazyčných fráz, ktorý zvládne len máloktorý prekladač viet.

Frázový preklad z angličtiny – Anglické idiómy

Ak vám anglicky hovoriaci človek povie The ball is in your court, nemá tým na mysli žiadnu loptovú hru. Doslovný preklad tvrdí, že „lopta je vo vašom kurte”, no má tým na mysli, že „ste na ťahu / na rade”. Na často používané frazeologizmy myslite aj pri preklade zo slovenčiny do angličtiny.

Často používaný výraz Through thick and thin, ktorý v doslovnom preklade znamená „cez hrubé aj tenké”, predstavuje ekvivalent k slovenskému „v dobrom aj v zlom”. Napriek tomu, že tieto frázy pozná každý anglicky hovoriaci človek, automatický preklad z angličtiny do slovenčiny nezachytí ich zmysel. 

Frázový preklad z nemčiny – Nemecké Idiómy

Jedna z atypických nemeckých fráz je napríklad Leben ist kein Ponyhof, doslova „Život nie je farma pre poníky”. Nie je reč o skutočných poníkoch. Význam vety môžeme interpretovať ako „život nie je jednoduchý”. 

Automatický preklad z nemčiny do slovenčiny zlyhá aj v prípade, že ho vyzvete frázou Du gehst mir auf den Keks. Prekladače môžu vetu preložiť najrôznejšími spôsobmi, napríklad „Kráčaš po mojich keksoch”. Čo tým nemecky hovoriaci človek myslí? Hovorí vám, že mu „leziete na nervy”. 

Frázový preklad z taliančiny – Talianske idiómy

Taliansky výraz Un pollo da spennare, podobne ako množstvo iných prirovnaní k zvieratám, ktoré v tomto jazyku nájdeme, nie je možné preložiť doslovne. „Kurča na trhanie” vo voľnom preklade označuje človeka, ktorého je možné jednoducho využiť. 

Cercare I peli nell’uovo nemá až taký nepríjemný význam, ako by sa z doslovného prekladu mohlo zdať. „Hľadanie vlasov vo vajci” naznačuje hľadanie maličkostí, prieberčivosť.

Frázový preklad z maďarčiny – Maďarské idiómy

Niekedy si cez doslovný preklad neporozumieme ani s našimi susedmi. Maďarský výraz Miért itatod az egereket? vás možno pobaví. Na druhej strane prekladača sa môže objaviť otázka „Prečo zavlažujete myši?”. Jej význam je však iný – maďarsky hovoriaci človek sa pýta „Prečo plačete?”. 

Eső után köpönyeg, alebo „plášť po daždi” označuje napríklad situáciu, v ktorej prišla dobrá rada až keď bolo neskoro. Na pochopenie týchto frazeologizmov je často potrebné, aby prekladateľ chápal aj spoločenskú situáciu a odkazy na kultúru, ktoré sa v zdanlivo nezmyselných vetách skrývajú. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je trávenie dlhšieho času v cudzine. 

Frázový preklad z francúzštiny – Francúzske idiómy

Viete, čo znamená francúzske Coûter les yeux de la tête? Že vás niečo „stojí oči v hlave” odkazuje na neúmernú cenu, ktorú ste za niečo zaplatili. Appeler un chat un chat, alebo „volať mačku mačkou” je výraz, ktorý môžeme preložiť ako „nazývať niečo pravým menom”. 

Doslovný preklad frazeologizmov z francúzštiny vás pobaví aj pri vete Faut pas pousser mémé dans les orties. Doslovne znamená „Netlač babku do pŕhľavy”, v jednoduchosti ho však môžeme preložiť slovom „nepreháňaj”. 

Kedy je vhodné použiť online prekladač viet?

Najnovšie programy na prekladanie sa každým rokom zlepšujú. Technológia napreduje a spolu s ňou aj kvalita prekladu viet a zaužívaných fráz. Online prekladače do angličtiny alebo z angličtiny majú v kvalite prekladu zaslúžené prvenstvo. Využiť ich môžete v prípade, že v e-mailovej komunikácií narazíte na neznámu frázu, alebo nerozumiete niektorej z viet v anglicky písanom článku. 

 

Ak však potrebujete korektný preklad z angličtiny do slovenčiny (alebo opačne) na profesionálnej úrovni, odporúčame využiť skúseného prekladateľa. Ten si poradí aj s frázami, na ktoré je prekladač prikrátky.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.