Keď doslovný preklad spôsobuje problémy

Od menej typických valentínskych osláv v Japonsku až po stratu patentu, nesprávny doslovný preklad dokáže ovplyvniť jednotlivcov, veľké firmy aj celé národy. Netreba zabúdať, že aj malá chyba v preklade môže spôsobiť veľké problémy.

V tomto článku sa dozviete, čo to doslovný preklad vlastne je, na čo sa v prekladateľskej praxi využíva a kedy je naopak nevhodný. Dôsledky zlého prekladu vám ukážeme na príkladoch zo života a poradíme, ako sa nesprávnemu prekladu „od slova do slova” vyhnúť.

Čo je to doslovný preklad

Doslovný preklad alebo preklad „od slova do slova” vzniká v prípade, kedy cieľový jazyk presne kopíruje zdroj. Hoci sú často technicky správne, doslovné preklady môžu znieť strnulo a neprofesionálne. Čitatelia im porozumejú len s ťažkosťami a v tom najhoršom prípade nebude výsledný text dávať žiadny zmysel.

 

Doslovné preklady majú rôzne formy a stupne závažnosti. Štrukturálne doslovné preklady zachovávajú slovosled, interpunkciu a presné formulovanie zdrojového jazyka. Týmto prekladom sa vyhýba len ťažko, predovšetkým ak text prekladá niekto, kto síce cieľovému jazyku rozumie, ale nepozná všetky pravidlá gramatiky.

 

Ľahko rozpoznateľným typom doslovného prekladu je presný preklad fráz, ktorý vykresľuje význam každého slova v zdrojovej fráze osobitne, pričom nedokáže preniesť význam frazémy ako celku. Takéto preklady sa dajú ľahko rozpoznať, pretože v kontexte často nedávajú zmysel. Sú to tiež frázy, ktoré máloktorý prekladač preloží správne a vo výsledku môžu byť celkom vtipné.

Aj preklad od slova do slova má svoj účel

Za doslovný môžeme označovať aj preklad, ktorý prenáša presný význam pôvodného textu, ale nepokúša sa sprostredkovať jeho štýl – napríklad preklad poézie do prózy. Tento typ prekladu môže byť nevyhnutný aj v prípade, ak je naopak potrebné zachovať presnú štruktúru textu. Môže ísť o rôzne výpisy a oficiálne dokumenty, prípadne tvorbu jazykových učebných pomôcok.

Prípady, v ktorých doslovný preklad spôsobil problémy

Okrem pobavenia nad tým, ako prekladač skomolí cudzojazyčné frazeologizmy, môže doslovný preklad spôsobiť aj väčšie nepríjemnosti. Nasledujúce prípady dokazujú, že nezáleží na jazyku, historickom období ani tematickej oblasti. Nepresné preklady dokážu potrápiť bez ohľadu na okolnosti.

1. Tajomná postava vo videohre

V japonskej videohre Street Fighter II jeden z hrdinov prehlásil, že ak nemôžete prekonať „úder stúpajúceho draka”, nemôžete vyhrať. Pri preklade z japončiny do angličtiny boli znaky pre „stúpajúceho draka“ interpretované ako „Sheng Long“. Prekladateľ, ktorý na texte pracoval, nepoznal súvislosti, a tak si myslel, že do príbehu vstupuje nová postava.

 

Fanúšikovia sa neoblomne snažili zistiť, kto je Sheng Long a ako ho môžu poraziť. Istý herný časopis neskôr zverejnil zložité pokyny, ako Sheng Longa nájsť, išlo však o prvoaprílový žart. Verejnosť na tento „podvod” prišla až v decembri, dávno potom, čo hráči hľadaním neexistujúcej postavy premrhali nespočetné množstvo hodín. 

2. Zmluva z Waitangi

V roku 1840 britská vláda uzavrela dohodu s maorskými náčelníkmi na Novom Zélande. Maori chceli ochranu pred lúpežnými trestancami, námorníkmi a obchodníkmi, zatiaľ čo Briti chceli rozšíriť svoje koloniálne územie. Vypracovanú Waitangiho zmluvu podpísali obe strany. V skutočnosti ale podpisovali dva rôzne dokumenty. 

 

V anglickej verzii mali Maori „postúpiť anglickej kráľovnej absolútne a bez výhrad všetky práva a právomoci suverenity“. V maorskom preklade, ktorý zložil britský misionár, sa nemali vzdať suverenity, ale vlády. Mysleli si, že získajú právny systém, ale zachovávajú si právo vládnuť sami. Ani o celé generácie neskôr neboli problémy týkajúce sa významu tejto zmluvy vyriešené.

3. Trochu iný Valentín

Valentínske tradície sú dnes už dosť známe – páry si medzi sebou vymieňajú darčeky, vrátane čokolády. V Japonsku však došlo k nesprávnemu prekladu spoločnosti, ktorá v reklame uviedla, ženy musia darovať čokoládu mužom. Z tohto dôvodu ženy v Japonsku dávajú mužom čokoládu 14. februára, zatiaľ čo páni svojim partnerkám tento sladký darček opätujú až 14. marca.

4. „Neurčitý” dôvod straty patentu

O zložitosti farmaceutických prekladov sa presvedčila aj spoločnosť IBSA Institut Biochimique (IBSAIB). Konkurenčná firma chcela patentovať liek podobný tomu, ktorý vyrábala IBSA, voči čomu sa táto spoločnosť ohradila. Konkurenčnú spoločnosť zažalovala na základe toho, že porušuje patentovú ochranu.

 

V USA bol však predložený nekvalitný anglický preklad pôvodnej francúzskej patentovej prihlášky. Obsahoval nezmyselný výraz „half-liquid“ (polotekutý), preložený z francúzskeho semiliquido. Vo farmakológii sa síce používa výraz semi-liquid, ale pojem half-liquid označil za „neurčitý”, pretože nemá ustálený význam. Okresný súd považoval patent za neplatný a toto zistenie potvrdil aj odvolací súd v júli 2020.

Vyhnite sa problémom s doslovným prekladom

Na nesprávne preložené frázy sú najviac náchylné komediálne, literárne alebo marketingové preklady. Aby bolo problémov a nejasností čo najmenej, kvalitný a profesionálny preklad prechádza dvomi fázami: prekladom ako takým a následnou korektúrou. Pri kontrole textu prekladateľ alebo korektor zdokonaľuje text v cieľovom jazyku, aby sa ubezpečil, že je presný a má správny význam. 

V prekladateľskej agentúre Translata prípadné chyby minimalizujeme tým, že preklad kontroluje viacero nezávislých ľudí, pričom jeden z nich má cieľový jazyk ako svoj rodný. Všetky preklady tak prechádzajú viacnásobnou kontrolou. Na oficiálne účely poskytujeme tiež úradné preklady, ktoré smú vyhotoviť iba súdni prekladatelia poverení ministerstvom spravodlivosti SR. Vďaka tomuto postupu zabezpečujeme vysoko kvalitné preklady s minimálnou chybovosťou.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.