Zoberte váš produkt do sveta.

Marketingové preklady

Marketingové preklady

Marketingové preklady tvoria veľmi špecifickú oblasť prekladateľských služieb, tzv. odborné preklady. Nie je to len bežný preklad textu do cieľového jazyka, je to skôr o vyjadrení správneho marketingového odkazu. Tieto texty sú špecifické najmä kvôli kultúrnym odlišnostiam medzi jednotlivými jazykmi. Často platí pravidlo, že dojem vytvára realitu. Vhodná marketingová prezentácia výrazne vplýva na celkový dojem zákazníka a na jeho názor o produkte alebo službe. Presnosť a adekvátnosť marketingových prekladov preto považujeme za obzvlášť dôležité.

Na marketingových prekladoch pracujú profesionálni prekladatelia s odbornými skúsenosťami z marketingu. Aby sme však zaručili kvalitu prekladu, odporúčame využiť doplnkovú službu korektúry rodeným hovoriacim. Takto preložený a skorigovaný text vám zaručí ideálny dojem z preloženého textu. Svoje produkty môžete prezentovať pred zákazníkmi z iných krajín, ale vďaka vhodným marketingovým prekladom budú mať dojem, že ich jazykom hovoríte už dlhé roky. Hranica medzi marketingovým prekladom a lokalizáciou sa v istých prípadoch takmer stráca, no pri marketingových prekladoch ide jednoznačne o odborné preklady, ktoré vyhotovuje skúsený prekladateľ s marketingovým zameraním.

Objednajte si u nás marketingový preklad, ktorý vám pomôže zviditeľniť sa na trhu.

Najčastejšie prekladané marketingové dokumenty:

  • prospekt
  • prezentácia
  • dotazník
  • reklama
  • scenár
  • propagačný materiál
  • reklamná brožúra
  • katalóg
  • webstránka
  • tlačová správa

Potrebujete úradný preklad marketingového textu?

Ak potrebujete svoj preklad marketingového textu zviazať s úradne overenou kópiou dokumentu, odporúčame vám využiť služby Notárskeho úradu JUDr. Luciany Rebrovej, PhD, ktorý sa nachádza priamo pri nás a je otvorený počas pracovných dní od 9:00 do 18:00. Ak nemáte dostatok času, nechajte originál dokumentu u nás a my to zariadime za vás. Túto úradne overenú kópiu potom použijeme pri vyhotovení úradného prekladu vášho marketingového textu.

Pozrite si našu konkrétnu prípadovú štúdiu k realizácii marketingových prekladov

 

Mám záujem o marketingový preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na marketingový preklad

Zistiť cenu