Úvod > Preklady textov a dokumentov > Marketingové preklady

Marketingové preklady

Marketingové preklady tvoria veľmi špecifickú oblasť prekladateľských služieb, tzv. odborné preklady. Nie je to len bežný preklad textu do cieľového jazyka, je to skôr o vyjadrení správneho marketingového odkazu. Tieto texty sú špecifické najmä kvôli kultúrnym odlišnostiam medzi jednotlivými jazykmi. Často platí pravidlo, že dojem vytvára realitu. Vhodná marketingová prezentácia výrazne vplýva na celkový dojem zákazníka a na jeho názor o produkte alebo službe. Presnosť a adekvátnosť marketingových prekladov preto považujeme za obzvlášť dôležité. 

Na marketingových prekladoch pracujú profesionálni prekladatelia s odbornými skúsenosťami z marketingu. Aby sme však zaručili kvalitu prekladu, odporúčame využiť doplnkovú službu korektúry rodeným hovoriacim. Takto preložený a skorigovaný text vám zaručí ideálny dojem z preloženého textu. Svoje produkty môžete prezentovať pred zákazníkmi z iných krajín, ale vďaka vhodným marketingovým prekladom budú mať dojem, že ich jazykom hovoríte už dlhé roky. Hranica medzi marketingovým prekladom a lokalizáciou sa v istých prípadoch takmer stráca, no pri marketingových prekladoch ide jednoznačne o odborné preklady, ktoré vyhotovuje skúsený prekladateľ s marketingovým zameraním.

Objednajte si u nás marketingový preklad, ktorý vám pomôže zviditeľniť sa na trhu.


Najčastejšie prekladané marketingové dokumenty:

  • prospekt
  • prezentácia
  • dotazník
  • reklama
  • scenár
  • propagačný materiál
  • reklamná brožúra
  • katalóg
  • webstránka
  • tlačová správa

Potrebujete úradný preklad marketingového textu?

Ak potrebujete svoj preklad marketingového textu zviazať s úradne overenou kópiou dokumentu, odporúčame vám využiť služby Notárskeho úradu JUDr. Luciany Rebrovej, PhD, ktorý sa nachádza priamo pri nás a je otvorený počas pracovných dní od 9:00 do 18:00. Ak nemáte dostatok času, nechajte originál dokumentu u nás a my to zariadime za vás. Túto úradne overenú kópiu potom použijeme pri vyhotovení úradného prekladu vášho marketingového textu. 

Pozrite si našu konkrétnu prípadovú štúdiu k realizácii marketingových prekladov


Mám záujem o marketingový preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na marketingový preklad

Zistiť cenu


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo