Musí dobrý prekladateľ stráviť dlhší čas v cudzej krajine?

Život v zahraničí je skvelá skúsenosť pre každého, kto sa chce zdokonaliť v cudzom jazyku. Komunikácia s ľuďmi, pre ktorých je obávaná nemčina či francúzština rodným jazykom, dokáže priniesť hodnotné poznatky. Je však dlhší pobyt v cudzine podmienkou pre človeka, ktorý sa prekladaním cudzieho jazyka živí?

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Prekladatelia - cudzie krajiny | Translata Blog

Musí prekladateľ navštíviť cudziu krajinu?

Život v zahraničí ponúka človeku možnosť ponoriť sa do inej kultúry. Štúdium cudzieho jazyka z kníh a žitie v ustavičnom kontakte s cudzím jazykom sú dve rozdielne veci. Vďaka dlhšiemu pobytu v zahraničí si prekladateľ rýchlo osvojí aj tie aspekty reči, s ktorými by za iných okolností prišiel do kontaktu iba zriedkavo.

Nespisovné slová a frázy

Môže sa zdať, že v prípade prekladu úradných dokumentov, výpisov, formálnych listov a ďalších textov, ktoré vyžadujú spisovný jazyk, nie je nutné ovládať nárečové alebo slangové výrazy v cudzom jazyku. Ak sa však prekladateľ stretne s neformálnym textom alebo citáciami, musí chápať aj význam slov, ktoré nie sú spisovné.

Odkazy na kultúru

Rozdiely v kultúre sa často odrážajú aj v spôsobe, akým ľudia komunikujú. Doslovný preklad mnohých fráz, ktoré odkazujú na zvyklosti, históriu či populárnu kultúru je síce možný, no zaniká tým ich význam. Len ťažko by ste Nórovi vysvetlili, prečo ste hladní ako Čenkovej deti, alebo koho môžeme prehnane označiť za partizána. Hlbšie spoznávanie kultúry iných národov zlepší schopnosť prekladateľa poradiť si aj s takými odkazmi.

Ustálené slovné spojenia a idiómy

Špecifické výrazy či vety, s ktorými sa v cudzom jazyku stretneme, nie je vždy možné preložiť do slovenčiny alebo naopak. Rôzne vtipy, slovné hračky a iné frazeologizmy, ktoré by boli doslovným prekladom znehodnotené, musí prekladateľ pochopiť v celkovom kontexte a spôsobe, akým sa v jazyku bežne používajú.

Prízvuk

„Čistá” angličtina či španielčina neexistuje. Rovnako ako na Slovensku, aj v cudzine majú jednotlivé regióny a mestá vlastné nárečia a prízvuky. Napriek tomu, že prekladateľ pracuje s písaným slovom, zíde sa mu aj znalosť výslovnosti cudzích slov. Tá je dôležitá pri preklade textov, ktoré vyžadujú zachovanie rytmu, predovšetkým umeleckých textov. Osvojenie si prízvukov z viacerých regiónov je nevyhnutné hlavne pre tlmočníkov.

Dobrý tlmočník, neskúsený cestovateľ

Napriek množstvu výhod, ktoré život v zahraničí ponúka, práca prekladateľa ním nie je nutne podmienená. Dobrý prekladateľ, tlmočník či iný človek, ktorý bilingualitu využíva profesionálne, môže cenné poznatky nabrať aj odlišným spôsobom. Komunikácia s native speakrami je možná vďaka videohovorom, písomnou formou alebo za predpokladu, že lektor z cudziny navštívi prekladateľa na Slovensku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.