Alexandra Bukovčanová

19. februára 2024

Rôzne druhy slovníkov: Prehľad a využitie

Keď sa povie slovník, väčšine ľudí napadne prekladový, prípadne jeho šikovný vreckový variant, ktorý si so sebou berieme na dovolenku či pracovnú cestu. Ani zďaleka však nejde o jediný druh. Hoci v každodennom živote ich používa iba úzka skupina povolaní, slovníky ako jazykové príručky majú v každom jazyku nezastúpiteľné miesto.
Poznáte kodifikačné príručky slovenského jazyka, prípadne ostatné slovníky?

Aké slovníky poznáme a na čo ich používame?

Podobne ako skalpel pre chirurga, či stolárovo kladivo, pre istý okruh profesií je slovník nenahraditeľným pomocníkom. K týmto povolaniam patria učitelia, prekladatelia, jazykovedci, korektori, novinári, ale napríklad aj copywriteri či spisovatelia.

Z času na čas však po slovníku siahne takmer každý. Napríklad študent píšuci záverečnú prácu, alebo cudzinec, ktorý sa učí slovenčinu, prípadne ktokoľvek, koho zaujíma význam cudzieho slova, ktoré niekde prečítal či začul.

Slovníky sú mimoriadne bohaté na informácie. Aby z nich však človek vyťažil maximum, je potrebné vedieť s nimi pracovať, ale aj rozlišovať medzi jednotlivými druhmi. Patria k nim:

Z hľadiska ich záväznosti a vzťahu k slovenskému jazyku rozlišujeme:

Kodifikačné príručky slovenského jazyka

Slovenčina má štyri kodifikačné príručky, ktoré sú vytvorené a schválené Maticou slovenskou, Slovenskou akadémiou vied, Slovenským pedagogickým nakladateľstvom a Univerzitou Komenského v Bratislave. Môžeme ich označiť za piliere slovenského jazyka.

  1. Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ) – výkladový slovník zachytáva súčasnú podobu slovenského jazyka prostredníctvom opisu viac než 60 000 slov a ich gramatiky,
  2. Pravidlá slovenského pravopisu (PSP) – kodifikačná príručka opisuje všetky pravopisné pravidlá súčasnej slovenčiny, teda spôsob jej zápisu použitím grafických prostriedkov – písmen,
  3. Pravidlá slovenskej výslovnosti – príručka definuje spisovnú slovenskú výslovnosť,
  4. Morfológia slovenského jazyka – tento slovník skúma a opisuje slovenské tvaroslovie, v ktorom sú zároveň definované slovné druhy.

Tieto štyri oficiálne slovníky definujú súčasnú podobu slovenčiny a určujú pravidlá, ako ju spisovne používať v písomnom aj ústnom prejave.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Ostatné druhy slovenských slovníkov

Existuje pomerne veľké množstvo nekodifikačných slovníkov, ktoré sa zaoberajú rôznymi podobami slovenského jazyka. Hoci nemajú záväzný charakter, veľkou mierou dotvárajú obraz súčasnej, ale aj historickej slovenčiny.

Nasledujúci zoznam obsahuje najvýznamnejšie neoficiálne slovníky:

Pestré množstvo oficiálnych aj neoficiálnych publikácií je dôkazom toho, že slovenský jazyk je mimoriadne bohatý a rozvrstvený. A to aj napriek tomu, že prvýkrát kodifikovaný bol iba pred necelými 250 rokmi, v porovnaní napríklad s angličtinou, ktorá vznikla pred vyše 14 storočiami. Tieto slovníky padnú vhod nielen prekladateľom a jazykovedcom, ale zaujímavých pomocníkov v nich nájde každý, kto sa o slovenčine chce dozvedieť viac.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.