Martin Eichler

31. augusta 2022

Lokalizačné inžinierstvo je kľúč k najvyššej možnej úspore času a nákladov klienta

Unikátny súbor technických a analytických zručností robia z lokalizačného inžiniera kľúčového člena tímu prekladateľskej agentúry. Výsledok jeho práce sa premieta nielen do efektívnejšieho fungovania procesov agentúry, ale aj do kvality výstupov, nákladovej i časovej úspory pre klienta.

Čo je lokalizačné inžinierstvo?

Predstavte si, že odošlete agentúre súbory, ktoré potrebujete preložiť. Väčšina súborov, dokonca aj tie z programu Word, obsahuje nepreložiteľný, alebo ťažko preložiteľný text.

V tomto momente vstupuje do projektu lokalizačné inžinierstvo.

Jeho úlohou je pripraviť súbory a nastaviť spôsob, akým ich preložiť čo najefektívnejšie pre klienta i prekladateľa. Preto práca lokalizačného inžiniera začína ešte skôr, než sa projektový manažér pustí do realizácie projektu. Bez inžinierstva súborov by prekladateľ mohol mať problém s ich spracovaním. Lokalizačné inžinierstvo sa dotýka rôznych fáz projektu a jeho vplyv sa významným spôsobom odráža na kvalite a nižších nákladoch.

Príklad pridanej hodnoty lokalizačného inžinierstva

Pôvodný text na preklad

Na prvý pohľad sa výrazy opakujú. Hoci CAT nástroj nedokáže identifikovať vzorec, podľa ktorého by zohľadnil duplicity, a tak je preň každý riadok unikátny.

text-before-edit Text pred úpravou

Text na preklad po úprave lokalizačného inžiniera

CAT nástroju vieme pomôcť.

  1. Text si v stĺpci zoradíme A>Z.
  2. Identifikujeme skupiny produktov so spoločným opakujúcim sa základom a pomocou funkcie Text na stĺpce si riadok rozdelíme do dvoch stĺpcov. V prvom stĺpci odstránime duplicity a takto text preložíme.
  3. Pôvodný text rozdelený do dvoch stĺpcov preložíme v CAT nástroji s použitím prekladateľskej pamäte klienta, ktorá odhalí duplicity.
  4. Takto získame dva kompletne preložené stĺpce, ktoré spojíme pomocou jednoduchého vzorca.
text-after-edit Text po úprave

Výsledok úpravy
V priebehu 30 minút sme klientovi ušetrili polovicu ceny a prekladateľovi minimálne deň práce.

Lokalizačný inžinier obohacuje tím pestrou paletou zručností

Znalosti predurčujú lokalizačného inžiniera, aby vytváral most medzi prekladom a technológiami. Je doma v oblasti informačných technológií, má detailné znalosti prekladových technológií, projektového riadenia a analýzy procesov. Jedna oblasť sa opiera o druhú podobne, ako sa jeho práca dotýka každého, kto sa podieľa na projekte – spolupracuje s programátormi, prekladateľmi, obchodníkmi i projektovými i lokalizačnými manažérmi.

Prečítajte si viac: Prečo potrebuje prekladateľská agentúra IT oddelenie?

Technická podkutosť je dôležitá pre detailný prehľad o nástrojoch na preklad, lokalizáciu i správu obsahu. Analytické myslenie potom používa na prepájanie funkcionalít týchto nástrojov v prospech efektívnosti prekladových projektov. Nie je ani príliš nezvyčajné, že lokalizační inžinieri ovládajú programovanie vo viacerých programovacích jazykoch.

Skúsení lokalizační inžinieri sú tímoví hráči, orientovaní na detaily, precízni, a vedia, že každý trh má iné požiadavky. Ponoria sa hlboko do problému a hľadajú riešenie, ako uľahčiť a zefektívniť realizáciu kvalitného prekladu.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Čo je bežnou každodennou agendou lokalizačného inžiniera?

Okrem podrobnej analýzy rôznych typov súborov a plánovaniu krokov, ako prekladať čo najrýchlejšie a najlacnejšie, zastrešuje lokalizačný inžinier aj ďalšie úlohy.

Nastavuje metódy pre čo najefektívnejšie využívanie CAT nástrojov

Lokalizační inžinieri majú prehľad o novinkách a technických informáciách z odvetvia a najnovších konceptoch prekladu. Tie zúžitkujú pri navrhovaní spôsobov, ako čo najviac automatizovať prekladové projekty, napríklad vytvorením prepojenia prekladateľských nástrojov so systémami klienta pre plynulý tok dokumentov a odbúranie chybovosti.

Prečítajte si viac: CAT nástroje dokážu odbremeniť od zadávania prekladov

Spravuje prekladové pamäte

Každý klient má priradené svoje ID, pod ktorým sa ukladajú hotové preklady, terminologické databázy i prekladové pamäte formou segmentov. Z času na čas si prekladová pamäť vyžaduje ,,upratovanie”, o ktoré sa stará lokalizačný inžinier. V pamäti je uložených množstvo segmentov, môže to byť veta či odsek, ktoré si žiadajú prerozdelenie, spárovanie alebo naopak spojenie, odstránenie duplicitných segmentov a podobne.

Prečítajte si viac: Prekladateľské technológie: prehľadný sprievodca

Preberá zodpovednosť za výstupy strojového prekladu

Pri strojovom preklade identifikuje opakujúce sa chyby, napríklad formálnu chybu, keď je preložený názov produktu, ktorý nemal byť preložený. Analyzuje efektivitu strojového prekladu a poskytuje spätnú väzbu.

Po tom, ako je text strojovo preložený zhodnotí, či naozaj uľahčí prekladateľovi prácu. Môže tiež zistiť, že z celého textu je časť vhodná na post-editing a iná nie, takže text rozdelí a namiesto strojového prekladu odporučí tradičný spôsob prekladania.

Prečítajte si viac: Zvládnu kvalitný preklad webu online nástroje?

Podieľa sa na nastavení procesov zabezpečenia kontroly kvality

V rámci procesu kontroly kvality (QA) lokalizačný inžinier spolupracuje na zlepšení metód, ktoré text kontrolujú počas prekladu a po ňom. Napríklad, v snahe odhaliť čo najviac chýb používame na mieru zostavený checklist krokov, v ktorom je zapojený softvér a 4 ľudia.

Pri každom preklade vyhotovenom v CAT nástroji kontroluje kvalitu softvér, ktorý je integrovaný v CAT nástroji, alebo funguje samostatne. Priebežne prekladateľa upozorňuje na formálne chyby, napríklad:

Následne preklad prechádza takzvanou kontrolou. Po prekladateľovi si text prečíta korektor/editor a interný kontrolór, ktorý je vyškolený na to, aby odhaľoval významové odchýlky a upozornil na ne.

Lokalizačné inžinierstvo je majstrovstvo efektivity

Dôležitosť lokalizačného inžinierstva podporuje fakt, že jeho efekt sa dotýka takmer všetkých prekladateľských procesov i priamo klienta.

Vďaka lokalizačným inžinierom sa prekladatelia môžu plne sústrediť na svoje remeslo, projektoví manažéri majú voľnejšie ruky od množstva opakujúcich sa manuálnych úloh a klienti získajú preklady rýchlejšie, vo vysokej kvalite a za nižšiu cenu.

I'm convinced everyone needs their own mission and goal in life. My mission is to connect people. With TMS, CMS, CAT tools, and CRM. Translation technology is my forte and I will be happy to guide you through it.