CAT nástroje - nevyhnutná pomôcka pri prekladoch. Šetria čas i náklady

Keď prekladatelia tvrdia, že na svoju prácu používajú prekladací softvér, nemusia byť pochopení správne. Online prekladače rokmi „zmúdreli” až natoľko, že si ich niektorí ľudia spájajú či dokonca zamieňajú. Prekladový softvér však robí úplne inú prácu. Prekladateľom pomáha bez toho, aby čokoľvek preložil za nich. Tieto šikovné však veľmi radi využívame aj v prospech klientov. Nielen pri prekladoch, ale aj počas procesu prípravy, prenosu a spracovania dokumentov na preklad.

Čo sú CAT nástroje a ako pomáhajú pri prekladoch?

Počítačom podporovaný preklad (z anglického computer-aided translation, skrátene CAT) je preklad textu za pomoci počítača, avšak bez toho, aby on sám čokoľvek preložil.

Existuje niekoľko softvérov, ktoré fungujú na princípe prekladovej pamäte, respektíve terminologickej databázy. Vďaka nej dokážu CAT nástroje zautomatizovať časť prekladateľského procesu a uľahčiť prácu na prekladovom projekte – jednak prekladateľom, a napokon aj klientom.

Terminologická databáza v CAT nástroji

Nástroj CAT rozdeľuje text na segmenty – zvyčajne na jednotlivé vety – známe ako prekladové jednotky. Segmenty sú zreteľne prezentované, aby sa preklad urýchlil: softvér zvyčajne zobrazí mriežku s dvoma stĺpcami, segmenty zdrojového textu sú zobrazené vľavo a séria prázdnych buniek napravo, kde prekladateľ zadáva správny preklad pre každú z nich.

Po preložení prekladovej jednotky nástroj CAT uloží zdrojový segment a jeho preklad ako dvojicu. Prekladateľ sa môže ku každému páru kedykoľvek vrátiť a vykonať potrebné zmeny.

CAT nástroje majú množstvo funkcií, aby uľahčili orientáciu v mriežke a revíziu.

Terminologická databáza sa prenáša medzi všetkými dokumentmi v systéme, nie je potrebné vytvárať ju vždy odznova.

Prečítajte si, ako sme v ZAJO sme nahradili lokalizačné oddelenie a zlepšením procesov pomohli ušetriť 22 % na nákladoch. Prípadová štúdia >>

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Pri akých prekladoch sa používajú CAT nástroje?

CAT nástroje sa najčastejšie používajú pri preklade odborných textov. Obzvlášť takých, ktoré si zakladajú na puntičkárskej terminológii, ako je napríklad preklad v oblasti legislatívy, rôzne zmluvy a financie, užívateľské príručky a technické opisy.

Síce nie je stanovené žiadne obmedzenie používania CAT nástrojov, dokážu poskytnú automatický preklad iba v prípade, že sa daná veta, súvetie či slovo objavili v texte v úplne totožnej podobe. V prípade prekladu zahraničnej poézie či prózy nebude ich použitie práve najefektívnejšie.

Výrok - Martin Eichler

S CAT nástrojmi môže aj zadávanie prekladov fungovať automaticky

Snaha plniť každodenné úlohy čo najjednoduchším spôsobom je úplne prirodzená. Z praxe vieme, že klienti najčastejšie texty na preklad sústreďujú v dokumentoch, ktoré zdieľajú cez úložiská Sharepoint, Onedrive alebo Google Sheets. Vďaka prehľadnej forme a kompatibilite naprieč rôznymi operačnými systémami majú k dokumentom prístup celé tímy, ktoré môžu spoločne obsah tvoriť a upravovať.

Keď nastane čas osloviť prekladateľskú agentúru s požiadavkou na preklad, klient kontaktuje projektového manažéra so zadaním konkrétnych buniek alebo hárkov v dokumente, v ktorom sa nachádzajú nové texty.

Z pohľadu klienta je proces nenáročný. Stačí zaslať požiadavku pridelenému projektovému manažérovi a počkať si na dodanie prekladov.

Úlohou projektového manažéra je zabezpečiť všetky potrebné medzikroky, aby sa text dostal až k prekladateľovi – manuálne skopíruje text, vytvorí projekt v prekladateľskom CAT nástroji, vloží doň nový dokument, skopírovaný obsah a nástroj odošle notifikáciu prekladateľovi, aby sa pustil do práce.

Preložené texty následne projektový manažér opäť manuálne kopíruje a vkladá do cieľových buniek. Ak ide o jeden jazyk, proces je ešte relatívne jednoduchý. No neraz je predmetom zadania preklad do 4 – 5 jazykov a zvyšuje sa riziko chybovosti.

Avšak dá sa to aj inak. Automaticky.

CAT nástroje jednoducho prepoja agentúru s úložiskom klienta

Výbornou funkciou prekladateľských CAT nástrojov je možnosť prepojenia s rôznymi typmi úložísk. Automatizácia transferu podkladov odbúra veľké množstvo e-mailovej komunikácie, ale aj riziko chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri manuálnom kopírovaní.

cat_nastroje_infografika

Ako funguje prepojenie cez CAT nástroj?

1. Pomocou API kľúča vytvoríme prepojenie s úložiskom klienta. CAT nástroje je možné prepojiť s cloudovými službami Onedrive, Sharepoint, Google Drive, Dropbox, Box, ale aj FTP úložiskami.
2. Maximálna možná automatizácia spočíva v tom, že CAT nástroj v pravidelných intervaloch monitoruje konkrétny dokument, alebo priečinok. Keď zistí, že existujúci text bol zmenený, alebo do priečinka pribudol nový dokument, automaticky ho nahrá do vytvoreného projektu.
3. Na základe prednastavenej šablóny nový text alebo dokument prepojí s prekladovou pamäťou a glosárom klienta a zašle notifikáciu o novom zadaní dedikovaným prekladateľom.
4. Keď je preklad hotový, CAT nástroj vloží preložený text do určených buniek.
Niektorí klienti si radi ponechávajú určitú kontrolu nad projektom. Mieru automatizácie dokážeme prispôsobovať ich požiadavkám.

S automatizáciou rastie efektívnosť manažmentu prekladov aj spokojnosť klientov

CAT nástroje nám pomáhajú doručiť kvalitné preklady, ale tiež skrátiť čas ich dodania. Zároveň sa postarajú o úlohy, ktoré môže klient i projektový manažér vypustiť zo svojej agendy. Obe strany majú voľnejšie ruky a viac času na iné pracovné povinnosti.

Proces prekladu je menej závislý od projektového manažéra

Nie je potrebné čakať na to, kedy si projektový manažér prečíta novú požiadavku, manuálne pripraví podklady a zadá ich prekladateľom. CAT nástroje automaticky detegujú, že v existujúcom texte nastala zmena, čo je signál o novom obsahu na preklad.

Minimalizovanie rizika omylov

CAT nástroje automaticky skopírujú nové texty a vložia naspäť aj hotové preklady. Možné riziko chýb, ktoré hrozia pri manuálnom prenose, týmto minimalizujú.

Menej e-mailov

Vďaka pravidelnému monitorovaniu zmien klient nemusí viac myslieť na to, že o každom novom zadaní je potrebné upovedomiť projektového manažéra.

Nižšia cena za preklady

Keďže úloha projektového manažéra sa zmení na viac-menej kontrolnú a venuje sa iba riešeniu potenciálnych problémov, klient môže ušetriť a získať preklady za lepšiu cenu.

Riešenia, ktoré šetria čas a znižujú náklady

Zlepšenie manažmentu prekladových projektov odstránením krokov, ktoré sa dajú automatizovať, je pre nás neustála výzva. Inovácie sú osvedčeným spôsobom prehĺbenia spolupráce a cestou k väčšej spokojnosti klientov. Navyše, prepojenie prostredníctvom CAT nástrojov je nenáročné na realizáciu.

Ako veľmi efektívne sa ukazuje pri prekladoch, ktoré klienti tvoria priebežne, napríklad obsah na webové stránky či sociálne siete. Nielen, že s CAT nástrojmi ide prekladateľom práca od ruky, väčšiu efektivitu a súhru prinášajú aj do vzájomnej komunikácie projektového manažéra a klienta.

Sme s vami už 18 rokov a za svoje popredné miesto na trhu vďačíme aj inovatívnym softvérovým riešeniam, ktoré šetria vaše peniaze aj čas. Kedykoľvek si môžete vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.