CAT nástroje ako výborné pomôcky pre prekladateľov

Keď prekladatelia tvrdia, že na svoju prácu používajú prekladací softvér, nemusia byť pochopení správne. Dopyt po profesionálnych prekladoch je predsa vysoký a online prekladače sa stali tak „múdrymi”, že si ich niektorí ľudia spájajú či dokonca zamieňajú. Prekladový softvér však robí úplne inú prácu. Prekladateľom pomáha bez toho, aby čokoľvek preložil za nich.

Čo sú CAT nástroje a ako pomáhajú prekladateľom?

Počítačom podporovaný preklad (z anglického computer-aided translation, skrátene CAT) je preklad textu za pomoci počítača, avšak bez toho, aby on sám čokoľvek preložil. Existuje niekoľko softvérov, ktoré uľahčujú prácu prekladateľom, a všetky fungujú na princípe prekladovej pamäte, respektíve terminologickej databázy. Vďaka terminologickej databáze dokážu CAT nástroje zautomatizovať časť prekladateľského procesu

Terminologická databáza v CAT nástroji

Nástroj CAT rozdeľuje text na segmenty – zvyčajne na jednotlivé vety – známe ako prekladové jednotky. Segmenty sú prezentované zreteľne, aby sa preklad urýchlil: softvér zvyčajne zobrazí mriežku s dvoma stĺpcami, segmenty zdrojového textu sú zobrazené vľavo a séria prázdnych buniek napravo, kde prekladateľ zadáva správny preklad pre každú z nich. 

Po preložení prekladovej jednotky nástroj CAT uloží zdrojový segment a jeho preklad ako dvojicu. Prekladateľ sa môže ku každému páru kedykoľvek vrátiť a vykonať potrebné zmeny. Nástroje CAT uľahčujú tento druh revízie pomocou množstva funkcií, ktoré zjednodušia orientáciu vo vytvorenej mriežke. 

Nástroj CAT môže túto prekladovú pamäť použiť na vyhľadanie zodpovedajúceho prekladu a jeho vloženie do textu tak, aby ich prekladateľ musel iba skontrolovať. Moderné nástroje CAT môžu tiež navrhnúť čiastočne zodpovedajúce preklady, známe ako „fuzzy” zhody. Databázu sa prenáša medzi všetkými dokumentmi v systéme, nie je potrebné vytvárať ju vždy odznova.

Pri akých prekladoch sa používajú CAT nástroje?

Automatický preklad dokážu tieto nástroje poskytnúť iba v prípade, že sa daná veta, súvetie či slovo objavili v texte v úplne totožnej podobe. Z toho vyplýva, že síce nie je stanovené žiadne obmedzenie používania CAT nástrojov, no ich fungovanie v prípade prekladu zahraničnej poézie či prózy nebude práve najefektívnejšie.

CAT nástroje sú najčastejšie používané pri preklade odborných textov. Obzvlášť takých, ktoré si zakladajú na puntičkárskej terminológii, ako je napríklad preklad v oblasti legislatívy, rôzne zmluvy a financie, užívateľské príručky a technické opisy. 

Rýchlejší a lacnejší preklad vďaka inováciám

CAT nástroje vytvárajú efektívne pracovné prostredie pre každého prekladateľa. Ak sa niektorá z viet alebo fráz vyskytuje v texte viackrát, systém doplní preklad automaticky, vďaka čomu preklad celého textu prebehne rýchlejšie. Kvalita prekladu je opätovne skontrolovaná a v súvislosti s kontextom môžu prebehnúť určité zmeny. 

V agentúre Translata veríme, že čiastočná automatizácia prekladov neslúži len na uľahčenie našej práce. Využívanie najnovších technológií vedie priamo k spokojnosti našich klientov. Vďaka CAT nástrojom dokážeme dodať kvalitné preklady v expresne rýchlom čase. Sme s vami už 15 rokov a za svoje popredné miesto na trhu vďačíme aj inovatívnym softvérovým riešeniam, ktoré šetria vaše peniaze aj čas. Kedykoľvek si môžete vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.