Martin Eichler

31. januára 2022

CAT nástroje dokážu odbremeniť od zadávania prekladov

CAT nástroje sú výbornými pomocníkmi nielen pre prekladateľov a projektových manažérov. Vytvorením prepojenia s úložiskom klienta dokážeme niektoré kroky pri zadávaní prekladov úplne vynechať a ušetriť mu peniaze.

Aj zadávanie prekladov môže fungovať automaticky

Snaha plniť každodenné úlohy čo najjednoduchším spôsobom je úplne prirodzená. V Translata sme hľadanie riešení, ako pracovať lepšie a rýchlejšie, povýšili na jednu z dlhodobých výziev. Šikovné prekladateľské CAT nástroje veľmi radi využívame v prospech klientov nielen pri samotných prekladoch, ale aj počas procesu prípravy, prenosu a spracovania dokumentov na preklad.

Z praxe vieme, že klienti najčastejšie texty na preklad sústreďujú v dokumentoch, ktoré zdieľajú cez úložiská Sharepoint, Onedrive alebo Google Sheets. Vďaka prehľadnej forme a kompatibilite naprieč rôznymi operačnými systémami majú k dokumentom prístup celé tímy, ktoré môžu spoločne obsah tvoriť a upravovať.

Z praxe vieme, že klienti najčastejšie texty na preklad sústreďujú v dokumentoch, ktoré zdieľajú cez úložiská Sharepoint, Onedrive alebo Google Sheets. Vďaka prehľadnej forme a kompatibilite naprieč rôznymi operačnými systémami majú k dokumentom prístup celé tímy, ktoré môžu spoločne obsah tvoriť a upravovať.

Keď nastane čas osloviť prekladateľskú agentúru s požiadavkou na preklad, klient kontaktuje projektového manažéra so zadaním konkrétnych buniek alebo hárkov v dokumente, v ktorom sa nachádzajú nové texty.

Z pohľadu klienta je proces nenáročný. Stačí zaslať požiadavku pridelenému projektovému manažérovi a počkať si na dodanie prekladov.

Úlohou projektového manažéra je zabezpečiť všetky potrebné medzikroky, aby sa text dostal až k prekladateľovi – manuálne skopíruje text, vytvorí projekt v prekladateľskom CAT nástroji, vloží doň nový dokument, skopírovaný obsah a nástroj odošle notifikáciu prekladateľovi, aby sa pustil do práce.

Preložené texty následne projektový manažér opäť manuálne kopíruje a vkladá do cieľových buniek. Ak ide o jeden jazyk, proces je ešte relatívne jednoduchý. No neraz je predmetom zadania preklad do 4 – 5 jazykov a zvyšuje sa riziko chybovosti.

Avšak dá sa to aj inak. Automaticky.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

CAT nástroje jednoducho prepoja agentúru s úložiskom klienta

Zlepšenie manažmentu prekladových projektov odstránením krokov, ktoré sa dajú automatizovať, je pre nás neustála výzva.

Výbornou funkciou prekladateľských CAT nástrojov je možnosť prepojenia s rôznymi typmi úložísk. Automatizácia transferu podkladov odbúra veľké množstvo e-mailovej komunikácie, ale aj riziko chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri manuálnom kopírovaní.

Výrok - Martin Eichler

Ako prepojenie cez CAT nástroj funguje?

1. Pomocou API kľúča vytvoríme prepojenie s úložiskom klienta. CAT nástroje je možné prepojiť s cloudovými službami Onedrive, Sharepoint, Google Drive, Dropbox, Box, ale aj FTP úložiskami.

2. Maximálna možná automatizácia spočíva v tom, že CAT nástroj v pravidelných intervaloch monitoruje konkrétny dokument, alebo priečinok. Keď zistí, že existujúci text bol zmenený, alebo do priečinka pribudol nový dokument, automaticky ho nahrá do vytvoreného projektu.

3. Na základe prednastavenej šablóny nový text alebo dokument prepojí s prekladovou pamäťou a glosárom klienta a zašle notifikáciu o novom zadaní dedikovaným prekladateľom.

4. Keď je preklad hotový, CAT nástroj vloží preložený text do určených buniek.

Niektorí klienti si radi ponechávajú určitú kontrolu nad projektom. Mieru automatizácie dokážeme prispôsobovať ich požiadavkám.

cat_nastroje_infografika

S automatizáciou rastie efektívnosť manažmentu prekladov aj spokojnosť klientov

CAT nástroje nám pomáhajú doručiť kvalitné preklady, ale tiež skrátiť čas ich dodania. Zároveň sa postarajú o úlohy, ktoré môže klient i projektový manažér vypustiť zo svojej agendy. Obe strany majú voľnejšie ruky a viac času na iné pracovné povinnosti.

Proces prekladu je menej závislý od projektového manažéra

Nie je potrebné čakať na to, kedy si projektový manažér prečíta novú požiadavku, manuálne pripraví podklady a zadá ich prekladateľom. CAT nástroje automaticky detegujú, že v existujúcom texte nastala zmena, čo je signál o novom obsahu na preklad.

Minimalizovanie rizika omylov

CAT nástroje automaticky skopírujú nové texty a vložia naspäť aj hotové preklady. Možné riziko chýb, ktoré hrozia pri manuálnom prenose, týmto minimalizujú.

Menej e-mailov

Vďaka pravidelnému monitorovaniu zmien klient nemusí viac myslieť na to, že o každom novom zadaní je potrebné upovedomiť projektového manažéra.

Nižšia cena za preklady

Keďže úloha projektového manažéra sa zmení na viac-menej kontrolnú a venuje sa iba riešeniu potenciálnych problémov, klient môže ušetriť a získať preklady za lepšiu cenu.

Riešenia, ktoré šetria čas a znižujú náklady

Inovácie sú osvedčeným spôsobom prehĺbenia spolupráce a cestou k väčšej spokojnosti klientov. Navyše, prepojenie prostredníctvom CAT nástrojov je nenáročné na realizáciu. Ako veľmi efektívne sa ukazuje pri prekladoch, ktoré klienti tvoria priebežne, napríklad obsah na webové stránky či sociálne siete. Nielen, že s CAT nástrojmi ide prekladateľom práca od ruky, väčšiu efektivitu a súhru prinášajú aj do vzájomnej komunikácie projektového manažéra a klienta.

I'm convinced everyone needs their own mission and goal in life. My mission is to connect people. With TMS, CMS, CAT tools, and CRM. Translation technology is my forte and I will be happy to guide you through it.