Zvládnu kvalitný preklad webu online nástroje?

Dnešný článok si dovolíme začať citátom významného slovenského jazykovedca minulého storočia, pána profesora Jozefa Mistríka (uverejnené na piatej strane Jazyk a reč, 1999):

„Jazyk je nástroj, pomocou ktorého človek žije, dorozumieva sa a pohybuje v spoločnosti. Čím lepšie ho poznáme a ovládame, tým viacej môžeme pomocou neho spoločnosti dávať alebo od nej prijímať. Pokrok a modernizácia človeka, jeho vedy a techniky sú nevyhnutne podmienené úrovňou prostriedkov, pomocou ktorých sa človek s človekom dorozumieva. “

Prečo sme úvod témy o prekladoch webových stránkach venovali práve tomuto citátu? Zaujala nás najmä jeho druhá časť, úplne totiž vystihuje aktuálnu situáciu vo svete neustále silnejúcej globalizácie. Online svet dnes prepája miliardy ľudí po celom svete a umožňuje relatívne rýchly vstup spoločnostiam na trhy iných krajín. Základnou podmienkou sú však kvalitné marketingové nástroje. V online svete je to najmä webstránka s kvalitným obsahom a jazykovou mutáciou prispôsobenou cieľovej lokalite.

Nové možnosti počas pandémie COVID-19

Počas pandémie spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 viacerí z nás hľadajú nové možnosti pre rozšírenie či úpravu smerovania nášho biznisu. Alebo jednoducho máme  možnosť naštartovať projekty, ktoré máme v hlave už dávno, ale doteraz sa nám nepodarilo nájsť si čas na ich realizáciu.

Medzi také môže patriť aj otvorenie sa vonkajšiemu svetu. Preklad webstránok či eshopov nám zrealizujú profesionálne agentúry aj online prekladače. Vybrali sme tri bezplatné, celosvetovo používané prekladače umožňujúce preklady z/do slovenčiny, u ktorých sme sa snažili nájsť ich silné aj slabé stránky.

Google Translate, Bing Translator, Yandex Translate

Kým o značkách Google a Bing počula už asi väčšina z vás, Yandex môže byť pre mnohých úplnou neznámou. Všetky tri prekladače používajú štatistický aj neurálny strojový preklad. V čom sú teda rozdiely? Zoradili sme ich od najmenej známeho po najrozšírenejší.

1. Yandex Translate

Yandex Translate je prekladač z dielne ruskej nadnárodnej spoločnosti Yandex. Na jar 2011, keď bola spustená jeho Beta verzia, dokázal prekladať medzi tromi jazykmi – ruským, ukrajinským a anglickým. Dnes umožňuje automatický preklad textu, webu, dokumentu aj obrázkov približne do stovky jazykov. Vyznačuje sa atraktívnym rozhraním a rýchlym výkonom. Pri preklade textov môžete zadať naraz až 10 000 znakov, čo v praxi znamená, že naraz preloží viac než 5 normostrán písaného textu. Praktickou je tiež funkcia, ktorá  navrhuje opravu chybného prekladu. Bez problémov a rýchlo funguje aj hlasové zadávanie textu, zrozumiteľné je tiež hlasové čítanie prekladu. Ak chcete prekladať obrázky z internetu, musíte ich najskôr stiahnuť až následne nahrať.

Najväčšie mínus vidíme v nedokonalosti prekladu. Pri súvislých textoch sa objavujú gramatické chyby aj nezrozumiteľné preklady.


Najväčšie plusy: atraktívne rozhranie, počet jazykov, rozsah textu, ktorý zvládne preložiť naraz
Najväčšie mínusy: gramatické chyby, nezrozumiteľné preklady

2. Bing Translator

Americký gigant Microsoft pustil na trh svoj prekladač pod názvom Bing Translator v roku 2007. Umožňuje online preklad textov, obrázkov a webových stránok do približne 60 jazykov. V roku 2011 pribudol prekladač v množstve produktov na báze cloudových riešení pre fyzické osoby aj podnikateľov. Preklad hovoreného textu bol pridaný v roku 2016 a od roku 2018 používa prekladač prioritne neurónový strojový preklad.

Bing Translator je integrovaný do mnohých produktov od Microsoftu ako napríklad Microsoft Office, Microsoft Edge, Internet Explorer, využívaný je tiež v systémoch Windows, iPhone a Apple Watch či v zariadeniach s Androidom.

V porovnaní s ostatnými veľkými konkurentmi je najväčším mínusom menší počet jazykov, z/do ktorých je schopný prekladať. Naopak, užívatelia ocenia možnosť offline verzie bez potreby internetového pripojenia.


Najväčšie plusy: integrácia v mnohých Microsoft produktoch, offline verzia
Najväčšie mínusy: počet jazykov

3. Google Translate

Jednoznačne najväčší a najobľúbenejší prekladač vo svete. Disponuje viac než stovkou jazykov, dokáže prekladať texty, webové stránky, hovorené texty aj dokumenty v mnohých formátoch. Na neurálny preklad prešiel z porovnávaných prekladačov ako prvý, už koncom roku 2016. Výrazne tým zvýšil kvalitu a presnosť prekladov, čím získal nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu.

Pozitívom tiež je, že je integrovaný do mnohých aplikácii od Googlu, napríklad do prehliadača Chrome a mnohých Android aj iOS zariadení. Umožňuje zdieľanie, vypočutie, kopírovanie aj uloženie preloženého textu. Pri niektorých jazykoch dokáže rozoznať a preložiť aj rukou napísaný text.

Napriek tomu, že kvalita prekladov cez Google Translate sa neustále zdokonaľuje, stále sa pri prekladoch vyskytujú gramatické chyby aj výrazy, ktoré v kontexte nedávajú zmysel. Pravdou je, že sa to väčšinou deje pri viacnásobných prekladoch, napríklad slovenčina – japončina – francúzština, avšak bez chýb nie sú ani priame preklady z/do slovenčiny.


Najväčšie plusy: súčasť mnohých Google aplikácií, preklad ručne písaného textu
Najväčšie mínusy: nezrozumiteľné výrazy s ohľadom na kontext

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Ako si poradili prekladače s krátkym textom?

Všetky tri prekladače sme odskúšali na preklade nasledovného textu:

Moderátorka medzi viacerými otázkami položila diskutujúcim v súvislosti s ekonomickými opatreniami počas pandémie COVID-19 aj niekoľko otázok na telo. Zodpovedať ich bolo ťažkým orieškom pre viacerých z nich, pán Ján ich nazval úderom pod pás.

Yandex Translate:

The presenter among a number of questions asked the debaters about economic measures during the covid-19 pandemic also a number of questions to the  body. To answer them was a tough one for more of them, Mr. John called them a blow below the belt.

Bing Translator:

A presenter among several questions was asked by the debatant in relation to economic measures during a pandemic COVID-19 also a few questions on the body. They were a heavy nut for several of them, Mr. Ján called them a blow under the belt.

Google Translator:

Among several questions, the moderator also asked several discussions about the body in connection with economic measures during the COVID-19 pandemic. Answering them was a difficult nut for several of them, Mr. John called them a punch under the belt.

Zhodnotenie

Ako je možné vidieť, každý z nich preložil tento stručný, aj keď úznavame, že nie úplne najjednoduchší, text inak. Ktorý z nich si vybrať? Prekladu by zahraničný čitateľ síce porozumel, ale rodený hovoriaci by niektoré výrazy s najväčšou pravdepodobnosťou preložil inak.

Kedy strojový preklad áno, kedy radšej nie?

"Strojový preklad výborne poslúži ako nástroj na všeobecné informatívne účely. Rýchlo a jednoducho zistíte podstatu textu, zorientujete sa v informáciách počas cestovania v zahraničí, pochopíte webový formulár v cudzom jazyku a podobne."

Naopak, v týchto prípadoch by mohol strojový preklad narobiť viac škody ako osohu:

Najväčšou istotou stále ostáva ľudský preklad

Aj keď sa neurálne preklady pri niektorých jazykoch výrazne priblížili tým ľudským, ich úroveň pravdepodobne nedosiahnu ešte veľmi dlho. Je potrebné si uvedomiť, že ak by sa im aj vyrovnali napríklad gramatickou úrovňou, len ťažko si teraz dokážeme predstaviť, že by v textoch dokázali vyjadriť požadovanú emóciu či použiť výrazy špecifické pre konkrétnu cieľovú skupinu.

Pri preklade online marketingových a predajných nástrojov, akými sú web stránky a e-shopy, len perfektný preklad nestačí. Musia byť prispôsobené konkrétnej krajine, konkrétnemu segmentu, cielené na konkrétnych obyvateľov so svojimi spoločenskými a kultúrnymi zvyklosťami. Mali by obsahovať relevantné kľúčové slová a tie strojové prekladače zakomponovať jednoducho nevedia.

Preto, ak potrebujete preklad webu len na to, aby cudzojazyční návštevníci pochopili, o čom web je a nevadia vám prípadné gramatické chyby, môžu vám poslúžiť aj strojové prekladače.

Ak však potrebujete preklad webu, ktorým chcete preraziť na nové zahraničné trhy a chcete podstatne zvýšiť šance, že sa dokáže presadiť medzi mnohými konkurentmi, zverte ho profesionálnej prekladateľskej agentúre.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.