Vzostup ChatGPT: Ako sa prekladateľské agentúry prispôsobujú AI technológii

Prostredníctvom ChatGPT sa milióny ľudí presvedčili, že počítače už dokážu komunikovať a pracovať s textom lepšie ako väčšina ľudí. Spoločnosti si začínajú uvedomovať schopnosti tejto technológie, ktoré sa ešte násobne zlepšili s príchodom nového modelu GPT-4. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako bude chatGPT vplývať na prekladateľské odvetvie.

Prekladateľský priemysel je od roku 2023 unikátnym mixom špecializovanej ľudskej práce a technológií na každej úrovni.

Na najnižšej úrovni je strojový preklad, ktorý tvorí 99,99 % svetových prekladov. Stroje prekladajú viac ako 2 bilióny slov denne v aplikáciách, systémoch na monitorovanie informácií a v prehliadačoch. Ich podiel však predstavuje iba 2 % z obratu prekladateľského odvetvia.

V strede stojí profesionálny ľudský preklad, ktorý pokrýva viac ako 90 % výdavkov, pričom spracúva menej ako 0,01 % objemu slov. Okrem toho, viac ako 2/3 ľudského prekladu predstavuje post-editácia strojového prekladu. Celosvetový podiel strojovej pomoci rastie.

Na vrchole pyramídy prekladateľského remesla stojí tvorivý preklad, kreatívny preklad sloganov, marketingových textov, titulkov a iného umeleckého obsahu, pri ktorom je dôležitý emocionálny dopad. Pri tvorivom preklade ide o opätovné vytvorenie textu v inom jazyku, prípadne o použitie úplne nových fráz. Tento druh služby je doteraz v porovnaní s bežným prekladom výrazne drahší a časovo náročnejší.

Pozrime sa, ako bude chatGPT vplývať na každú z týchto troch úrovní.

ChatGPT prináša revolúciu v oblasti tvorivého prekladu

Práve túto oblasť zasahuje ChatGPT najviac. Umelá inteligencia je teraz schopná písať použiteľné slogany, básne a piesne a vytvárať slovné hračky na základe zadaného pokynu. Spisovatelia a dokonca aj študenti už používajú ChatGPT na generovanie textov, ktoré môžu upravovať v procese podobnom tomu, akým sa post-edituje strojový preklad.

Na ťahu sú firmy, ktoré postupne skúmajú schopnosti ChatGPT. Prebieha testovacie obdobie, v ktorom firmy rozhodujú, do akej veľkej miery ChatGPT zapoja do súčasných procesov. Viaceré firmy avizujú, že vďaka ChatGPT zvýšili rýchlosť a znížili náklady na tvorbu obsahu a preškoľujú ľudí na kontrolu výstupov a overovanie faktov.

V minulosti sa tvorivý preklad (transkreácia) vykonával manuálne, pomocou nástrojov Microsoft Word a Google Docs. Teraz môžu byť generatívne modely ako ChatGPT súčasťou týchto nástrojov a fungovať na princípe funkcie autosuggest.

Tvorcovia kreatívneho prekladu budú môcť vytvárať násobne viac obsahu za rovnaký čas tak, že budú zadávať do nástroja podnety a kontrolovať jeho výstup. Produktivita sa premietne do nižších nákladov a šetrenia energie prekladateľa.

Je potrebné rátať s odporom k novej technológii. Niektoré inštitúcie zakážu copywriting založený na umelej inteligencii. Príkladom je konferencia ICML, ktorá v akademickej sfére zakázala obsah napísaný nástrojom ChatGPT. V spoločenskom rozdelení na technokratov a Ludditov sa tvorivý preklad a copywriting rozdelí do kategórií „manuálna“ a „strojová“, podobne ako preklad a post-editácia, pričom v druhej kategórii dôjde k výraznému nárastu objemu.

Záver: Copywriting a tvorivý preklad sa vďaka GPT zmenia, pričom dôjde k explózii v objeme slov.

Ako vplýva chatGPT na profesionálny preklad

V porovnaní s tvorivým prekladom bude vplyv na profesionálny preklad menší. Nebude revolučný, ale spustí trvalú inováciu, ktorá postupne zníži množstvo ľudskej práce potrebnej na post-editáciu. Aj s pomocou ChatGPT a iných generatívnych modelov bude stále potrebné kontrolovať fakty a revidovať preklady v odborných textoch. Určite sa tiež stretneme s odporom ľudí aj firiem plne sa spoliehať na tieto modely.

Vďaka API rozhraniu bude GPT-4 zabudovaný do CAT nástrojov a TMS rôznymi spôsobmi. Môže zasiahnuť:

Zníži sa tým množstvo slov, ktoré budú musieť prekladatelia skontrolovať a zároveň sa zvýši počet slov, ktoré za hodinu dokážu zrevidovať. Predstavte si, že Smartling, Phrase, XTM, memoQ a RWS Trados všetky nejakým spôsobom integrujú GPT. 😊

V súčasnosti dokáže prekladateľ preložiť v priemere 450 – 900 slov za hodinu. Je možné, že do dvoch rokov bude priemerný prekladateľ schopný spracovať 1 500 – 2 000 slov za hodinu, ak bude používať najnovšiu umelú inteligenciu.

Záver: Produktivita prekladateľa narastie s vývojom pomocných AI nástrojov. Profesionálne preklady však zostanú v tých istých rukách, ktoré trh ovládajú dnes.
10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Vývoj strojového prekladu a post-editácie vo svete umelej inteligencie

Pod pojmom strojový preklad máme na mysli službu poskytovanú prekladateľskou agentúrou. Odborný lingvistický tím a prídavné softvéry a pluginy dohliadajú na následnú úpravu textu, čím zvyšujú kvalitu strojového prekladu.

Dosiahnutá úroveň presnosti strojového prekladu je dostatočná pre zákaznícku podporu, technické dokumenty, internú komunikáciu, popisy produktov v e-shopoch, kurzy elektronického vzdelávania či inej základnej dokumentácie.

Veľké jazykové modely majú v tejto oblasti viacero aplikácií, počnúc identifikáciou chýb v slabých prekladoch, alebo prepísaním nekvalitného zdrojového textu s cieľom uľahčiť jeho preklad.

ChatGPT poskytuje už teraz pri určitých jazykových kombináciách lepšie preklady ako DeepL a Google Translate.

V tejto chvíli však ChatGPT nepredstavuje hrozbu pre nástroje na strojový preklad ani pre spoločnosti poskytujúce prekladateľské a lokalizačné služby. Vyhlásil to aj Jochen Hummel, tvorca Tradosu. Pán Hummel však poukazuje na budúcnosť, v ktorej chatboty spôsobia revolúciu v prekladateľských pracovných postupoch. V skutočnosti, ak ChatGPT dokáže generovať a prepisovať obsah, prečo ho nepoužiť na post-editáciu strojového prekladu 

jochen-hummel-post Zdroj: https://www.linkedin.com/in/ceojochenhummel/

Veľké jazykové modely majú oproti bežným neurónovým MT systémom výrazné výhody.

Ich flexibilita umožňuje používateľovi meniť tón a prispôsobovať preklady pre rôzne publiká. Napríklad je možné dať modelu pokyn „prelož text pre 5-ročné dieťa“ alebo „odstráň rodovú zaujatosť z nasledujúceho prekladu <…>“.

Hlavnou nevýhodou využitia ChatGPT pre účely strojového prekladu sú náklady na infraštruktúru.

Zatiaľ čo MT model môže bežať na jednom CPU alebo GPU, spustenie veľkého jazykového modelu si vyžaduje konfiguráciu s viacerými GPU, čo je veľmi nákladné. V takomto rozsahu si to budú môcť dovoliť iba veľké technologické firmy.

Z organizačného hľadiska nebude ľahké uskutočniť tento prechod ani vo väčších organizáciách. Spoločnostiam môže trvať roky, kým prejdú na strojový preklad cez ChatGPT, kvôli obavám o bezpečnosť a ich investíciám do neurónových systémov strojového prekladu. Aj keď teda môžeme prekladať pomocou ChatGPT, nebudeme na to mať ešte dlho potrebné vybavenie.

Poznámka autora článku:

Sú naše konverzácie s ChatGPT súkromné?

Nie. Spoločnosť OpenAI vysvetlila, že v rámci svojho záväzku k bezpečnej a zodpovednej umelej inteligencii skúma naše konverzácie, aby zlepšila svoje systémy a uistila sa, že obsah je v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti. Pri používaní služby ChatGPT sa neodporúča zverejňovať žiadne osobné a súkromné informácie.

Záver: Veľké jazykové modely, ako je ChatGPT, predstavujú novú generáciu technológií v strojovom preklade, ale keďže prekladový priemysel je zabehnutý a dobre obsluhovaný trh, zmena nebude taká rýchla alebo výrazná ako v oblasti copywritingu.

Čo robiť v roku 2023, ak ste riaditeľom prekladateľskej a lokalizačnej agentúry? Začnite pilotné projekty s GPT v tvorbe obsahu a transkreácie, kde nastala zmena už dnes. Pripravme sa ešte na veľa zmien do konca roka.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.