Zopár menej známych zaujímavostí o rôznych jazykoch

Zopár menej známych zaujímavostí o rôznych jazykoch

Zopár menej známych zaujímavostí o rôznych jazykoch

Pomerne často sa v našich končinách šíri mýtus, že pre anglicky hovoriacich je slovenčina jedným z najnáročnejších jazykov.
Nie je to však pravda. Ktoré jazyky sú teda skutočne najťažšie? Ktoré znejú najzmyselnejšie? A ktoré sú najstaršie?

Ktoré jazyky sú najstaršie?

Mnohé pôvodné jazyky sa zachovali až dodnes, iné by ste v bežnej komunikácii hľadali márne.

Medzi zachované staré jazyky, ktorými sa vo svete hovorí aj v súčasnosti, patria napríklad:

 • čínština – v súčasnosti existuje 7 jazykových skupín čínštiny, najrozšírenejšou je mandarínska čínština, ktorá je materinským jazykom až 1,2 miliardy ľudí;
 • gréčtina– jej korene siahajú do 3 tisícročia pred n. l., je samostatnou vetvou indoeurópskej jazykovej rodiny;
 • latinčina– úradný jazyk Vatikánu, v bežnej komunikácii sa však nepoužíva; najstarší latinský text pochádza zo 7. storočia pred n. l.;
 • hebrejčina– jeden z troch biblických jazykov (popri aramejčine a gréčtine); hebrejčina je stará približne 3 000 rokov a spolu
  s arabčinou je oficiálnym jazykom v Izraeli;
 • arménčina – jazyk, ktorý sa asi najviac podobá gréčtine; arménsku abecedu vytvoril v roku 405 arménsky mních, lingvista
  a teológ Mesrop Maštoc;
 • kórejčina – predchodcom kórejčiny je jazyk kráľovstva Silla; v prvopočiatkoch kórejčina nemala vlastné písmo, preto používala čínske znaky.

Zoznam všetkých jazykov, z ktorých prekladáme, si môžete pozrieť TU.

Ktoré jazyky sú najpoužívanejšie?

Napriek tomu, že na svete existuje až 7 000 rôznych jazykov, viac ako polovica obyvateľstva Zeme hovorí jedným z 23 najpoužívanejších jazykov. Asi len málokoho prekvapí, že na vrchole tohto pomyselného rebríčka je angličtina. Používa ju viac ako 1,5 miliardy ľudí. Na druhom mieste je čínština, ktorá je materinským jazykom viac než 980 miliónov ľudí, čo je absolútne najviac zo všetkých jazykov. V globále čínštinu používa až 1,2 miliardy ľudí. V prvej desiatke najrozšírenejších jazykov sú ešte španielčina, nemčina, francúzština, arabčina, ruština, portugalčina, japončina a hindčina.

Francúzština, angličtina či španielčina sú zároveň považované aj za najpríťažlivejšie jazyky. Okrem nich by sme však v prvej desiatke našli aj podstatne exotickejšie jazyky, akými sú napríklad jorubčina či samojčina.

Hovoríte niektorým z najťažších jazykov?

Americký inštitút Foreign Service Institute roztriedil jazyky podľa náročnosti do 5 hlavných kategórií. Pri posudzovaní náročnosti bola kritériom ich odlišnosť od angličtiny. Do prvej kategórie boli zaradené jazyky, ktoré sa najviac podobajú angličtine a ich naučenie sa by malo trvať v priemere približne 6 mesiacov. Do tejto skupiny patria napríklad svetové jazyky ako francúzština či španielčina, ktoré vychádzajú z latinčiny, ale tiež švédčina, holandčina a dánčina.

V druhej kategórii je nemčina a naši zvyšní susedia patria spolu so slovenčinou do tretej kategórie. Výnimku však tvorí maďarčina, ktorá je zaradená ešte o kategóriu vyššie.

Najmenej sa angličtine podobajú jazyky z ďalekej Ázie a Blízkeho východu, napríklad kórejčina, čínština, japončina a arabčina. Tie sú teda zaradené až v piatej kategórii. Ich naučenie trvá anglicky hovoriacemu približne 88 týždňov.

Zopár zaujímavosti na záver

 • Najrozšírenejším umelým jazykom je esperanto, ovláda ho cca 2 000 000 ľudí. Vedeli ste však, že existuje aj umelý jazyk Slovio, ktorý by mal slúžiť na dorozumievanie sa medzi slovanskými národmi? Jeho autorom je Slovák Mark Hučko.
 • V Ázii sa používa takmer 9-krát viac jazykov ako v Európe (2 200 vs 260).
 • Každý mesiac zaniknú v priemere dva jazyky.
 • Najprekladanejšou knihou je Biblia, najprekladanejšou autorkou je Agatha Christie a najprekladanejším oficiálnym dokumentom je Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN.
 • Najstarší písaný text bol objavený v Číne, odhaduje sa, že vznikol okolo roku 4 500 pred n. l.
 • Najväčší počet znakov (až 75) má kmérčina.
 • V Papue Novej Guinei sa hovorí až 800 rôznymi jazykmi, aj keď tam žije len cca 8,2 mil. obyvateľov.
 • Najviac oficiálnych jazykov (až 11) má Južná Afrika.
 • Aj dvojčatá majú svoj vlastný jazyk, ktorému nik iný nerozumie. Tento jazyk či skôr spôsob dorozumievania sa označuje pojmom kryptofázia.

„Len ľudia dokážu do prekladov a tlmočenia vniesť emóciu, rozum a absolútnu presnosť.“