Zrozumiteľný sprievodca: Čo treba vedieť o skratkách štátov

Medzinárodné skratky štátov majú v globálnom prostredí dôležitú úlohu. Zjednodušujú dlhé a zložité názvy na ľahko rozpoznateľné a rýchlo komunikovateľné formy. To je dôležité najmä v medzinárodnom kontexte, keď je napríklad vo formulároch či dokumentoch obmedzený priestor.

Používanie štandardizovaných skratiek uľahčuje komunikáciu v medzinárodnom práve, globálnom obchode, pomáha zachovať konzistentnosť v rôznych jazykoch a regiónoch a môže zabrániť nesprávnej výslovnosti názvov z rôznych jazykov.

Ako sa tvoria skratky?

Skratky často vychádzajú z historických a politických súvislostí, aby sa zabránilo zámene alebo duplicite. Napríklad kód ISO pre Spojené kráľovstvo je „GB“ (Veľká Británia) a nie „UK“ (Spojené kráľovstvo).

Ďalším spôsobom je výber prvých písmen hlavných slov v názve krajiny alebo územia. Napríklad skratka pre Švajčiarsko je „CH“ pre „Confoederatio Helvetica“, čo odráža jeho latinský názov, aby sa zabránilo zvýhodňovaniu medzi viacerými úradnými jazykmi.

Štandardizované pravidlá používania skratiek

Jedným z globálnych štandardov používania skratiek štátov je norma ISO 3166, ktorú vypracovala a vydala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO). Norma definuje kódy pre názvy krajín, závislých území, osobitných oblastí geografického záujmu a ich hlavných častí (napríklad provincií alebo štátov).

Jej oficiálny názov je The International Standard for country codes and codes for their subdivisions (Medzinárodná norma pre kódy krajín a kódy ich subdivízií).

Norma ISO 3166 je rozdelená na tri časti:

1. ISO 3166-1 definuje kódy pre názvy krajín a zahŕňa:
ISO 3166-1 alpha-2: dvojpísmenové kódy krajín, ktoré sa používajú aj pre internetové domény (napr. US pre Spojené štáty, DE pre Nemecko).

2. ISO 3166-2 určuje kódy pre subdivízie v rámci krajín, ako sú štáty alebo provincie (napr. US-NY pre New York v Spojených štátoch).

3. ISO 3166-3 obsahuje kódy názvov krajín, ktoré boli od prvého vydania v roku 1974 z normy ISO 3166-1 odstránené z dôvodu zmeny názvu alebo rozdelenia na nové krajiny.

Tieto skratky sa objavujú nielen na formálnej úrovni, ale stretávame sa s nimi v rôznych súvislostiach aj v každodennom živote.

Zoznam všetkých štátov sveta a ich skratiek podľa ISO 3166 nájdete v tomto PDF dokumente, ktorý si môžete stiahnuť zdarma.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.