Preklad z a do latinčiny


Carpe diem. Cogito, ergo sum. Divide et impera! Homo homini lupus est. In vino veritas, in aqua sanitas. Memento mori. Quid pro quo. A mnohé ďalšie latinské výroky sú natoľko všeobecne známe, že ich asi ani nie je potrebné prekladať.

Latinčina patrí viac-menej medzi mŕtve jazyky, ktorými sa aktívne nedorozumievajú členovia žiadneho súčasného etnika. No vo svete prekladov a pasívneho využívania má stále svoje miesto. V práve, biológii, marketingu či medicíne sa latinčina neustále objavuje a preto prekladatelia ovládajúci latinský jazyk nájdu uplatnenie aj v dnešnej dobe.

Z pohľadu prekladateľskej agentúry, ktorá poskytuje preklady z a do latinčiny, ide takmer zakaždým o veľmi zaujímavý a neštandardný typ prekladov. Najčastejšie sa so žiadosťou o úradný preklad z latinského jazyka stretávame pri prekladoch univerzitných diplomov z lekárskych odborov. Veľmi často sa stretávame aj so žiadosťou o profesionálny preklad latinského výroku alebo textu, ktorý je určený na tetovanie. V prípade akejkoľvek neistoty týkajúcej sa správnosti konkrétneho výroku odporúčame obrátiť sa na prekladateľskú agentúru, ktorá prekladá do latinčiny, aby ste predišli prípadným preklepom alebo nesprávnym formuláciám, ktoré sú pri tetovaniach relatívne trvalou záležitosťou. Online prekladače do latinčiny, ktoré fungujú na princípe využívania glosárov ustálených latinských výrokov, odporúčame použiť jedine na iné informatívne účely.

Latinčina je italický jazyk, ktorý bol štátnym jazykom rozsiahlej Rímskej ríše a tiež jazykom vzdelancov v období stredoveku. V súčasnosti je latinský jazyk úradným jazykom Vatikánu a liturgickým jazykom rímskokatolíckej cirkvi. Je prameňom pre vedeckú terminológiu mnohých vedných disciplín a zdrojom pre viaceré novotvary (napríklad sanatórium, exponát a pod.).

V stredoveku slúžila latinčina ako medzinárodný jazyk a mala rovnaké postavenie ako v dnešnej dobe angličtina. V Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj dnešné územie Slovenska, bola latinčina používaná ako jazyk štátnej správy až do druhej polovice 19. storočia. V spoločnosti Translata sme sa už stretli s prekladmi textov zo starých mestských archívov z latinčiny do slovenčiny, ktorých zámerom bolo napríklad získanie dôkazov o starobylosti obce. Z latinčiny sme takisto prekladali staré listiny z pozostalostí osôb pre potreby dedičského konania a iných majetkových záležitostí.

Potrebujete latinský preklad?

Len málo prekladateľských agentúr poskytuje profesionálne preklady v jazykovej kombinácii s latinčinou. Spoločnosť Translata spolupracuje s viacerými historikmi a jazykovedcami, ktorí sa špecializujú práve na latinský jazyk a s prekladom vám preto veľmi radi pomôžeme. Zabezpečíme pre vás bežný aj úradný preklad z alebo do latinčiny. Úradný preklad je potrebný na úradné účely najčastejšie pri styku so štátnou správou. Ak máte text v elektronickej podobe, ochotne vám ho naceníme po zaslaní na e-mailovú adresu office@translata.sk. Ak máte dokumenty v papierovej podobe môžete nás navštíviť osobne v priestoroch našej kancelárie na 1. poschodí v Aupark Tower na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Naše úradné hodiny sú každý pracovný deň od 9:00 do 18:00. Ak z vašej strany nie je možné dokumenty na preklad z alebo do latinčiny doručiť osobne, môžete nám ich zaslať poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú adresu. Vyhotovený preklad vám následne zašleme poštou späť.

Quidquid latine dictum sit, altum videtur.  Čokoľvek sa povie latinsky, vždy to vyznie vznešene.

Mám záujem o preklad z alebo do latinčiny

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad z alebo do latinčiny

Zistiť cenu prekladu z alebo do latinčiny


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo