Vyskúšajte náš online prekladač

Vyskúšajte náš online prekladač

Vyskúšajte náš online prekladač

Kvôli týmto a mnohým ďalším prípadom spúšťame prevádzku nového online prekladača, ktorý vám pomôže s obojsmernými prekladmi až v 62 svetových jazykoch. Náš prekladač poskytuje preklady online a celkom zadarmo. Využiť ho môžu tí, ktorí potrebujú rýchly preklad, či už ide o pár viet alebo celý článok v cudzom jazyku. Minimalizujte preklepy a faux pas v komunikácii s klientmi. Alebo len zistite, čo sa to vlastne v tej pesničke spieva…

Ako to funguje?
V posledných rokoch sa prekladateľský priemysel míľovými krokmi uberá k čo najväčšej možnej miere automatizácie. Tomuto trendu nie je možné uniknúť, a preto prekladateľské spoločnosti v čo najväčšej miere využívajú prekladateľské počítačové nástroje, tzv. CAT nástroje. Tie im umožňujú vytvárať prekladové pamäte a urýchľujú tak prácu prekladateľom aj editorom. Na tejto báze (zatiaľ však len s limitovanou spoľahlivosťou) sú vytvorené online prekladače, ktoré využívajú prekladové pamäte vytvorené prekladateľmi v minulosti a pomôžu vám tak zorientovať sa v cudzojazyčnom texte. Ak vám náš bezplatný prekladač pomôže, budeme veľmi radi.

Náš online prekladač textu vyrieši mnohé vaše jazykové problémy rýchlo a jednoducho.Tak čo, už ste ho vyskúšali? 🙂

Online prekladač