Ako prežívajú reliktné jazyky

Reliktné alebo historické jazyky majú veľmi malý počet hovoriacich. Aj keď sa v súčasnosti používajú na vyhradenom území, kedysi sa nimi hovorilo v širšom rozsahu. Mohli byť hlavným jazykom niektorého štátu, alebo sa mohli šíriť na nové, kolonizované územia. Pozrime sa na to, akým spôsobom reliktné jazyky prežívajú a ktoré z nich sa používajú aj v súčasnosti.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Vývoj reliktných jazykov

Ako sa z reči obyvateľov rozsiahleho územia stane reliktný jazyk? Podobne ako je tomu dnes, aj v histórii sa jazyky vyvíjali, menil sa počet hovoriacich a tiež oblasť, v ktorej rečníci žili. Jedným z dôvodov vymierania jazyka môže byť jazyková asimilácia, proces, v ktorom sa skupina rečníkov podrobí inému jazyku. Príkladom je snaha keltského obyvateľstva naučiť sa latinčinu v období Rímskej ríše – keltské jazyky určitý čas prežívali iba v hovorenej podobe. 

Ak sa jazyk naďalej používa na určitom území, stáva sa reliktným jazykom. Majú malú komunitu rečníkov, čo spôsobuje, že reliktné jazyky často považujeme za potenciálne ohrozené alebo ohrozené. Prvým krokom k zániku jazyka je potenciálne ohrozenie. V takom prípade je jazyk vystavený silnému vonkajšiemu tlaku, stále však existujú komunity hovoriacich, ktorí tento jazyk odovzdávajú svojim deťom.

Jazyk vymrie, keď už nemá žiadnych rodených hovoriacich. Stáva sa mŕtvym jazykom. Mŕtvy jazyk môžeme stále študovať prostredníctvom rôznych záznamov a písomností, ale ak ním nikto nedokáže hovoriť plynule, považujeme ho za zaniknutý. 

Reliktné jazyky používané dodnes

Ako príklad reliktného jazyka môžeme uviesť jazyk yaghnobi. Dnes má tento jazyk zhruba 12 500 rečníkov a hrozí mu vyhynutie. Počuť ho môžeme hlavne v meste Zafarabod v severozápadnom Tadžikistane. Názov jazyka yaghnobi poukazuje na to, že títo ľudia pôvodne žili v odľahlom údolí Yaghnob, ktoré sa nachádza južne od tohto mesta. Z tohto územia boli vytlačení z politických dôvodov. Po osamostatnení Tadžikistanu sa obyvatelia Yaghnobi mohli vrátiť do svojej vlasti, ale len málo z nich využilo túto možnosť, prevažne kvôli zlej hospodárskej infraštruktúre. Väčšina ľudí z Yaghnobi dnes hovorí perzským tadžickým jazykom, ako aj jazykom yaghnobi.

Ďalším zaujímavým prípadom je západný yugur. Ide o moderného potomka starej ujgurčiny, ktorá sa používala v širokej oblasti východného euroázijského stepa severne od Číny zhruba do polovice 9. storočia pred Kristom. Niektorí z bývalých obyvateľov tohto územia sa v priebehu invázií presťahovali na juhovýchod do modernej čínskej provincie Gansu, kde reliktný jazyk západný yugur prežíva dodnes.

Indoeurópske historické jazyky

Niektoré reliktné jazyky poznáme už iba z historických záznamov a snahy jazykovedcov o rekonštrukciu vývoja jazykov. Do indoeurópskej jazykovej rodiny patria:

Tieto jazyky sa v čase svojho ohrozenia zachovali na menšom území. Pozostatky historických jazykov prežívajú v jazykoch, ktoré sa z nich vyvinuli

Aj v slovenčine môžeme nájsť odkaz na historické jazyky. Asi najznámejším je príklad dáckeho jazyka, ktorý bol používaný na území od východného Maďarska po Čierne more. Slovenské slová bača, vatra, bryndza a ďalšie, ktoré boli prevzaté z rumunčiny okolo 13. storočia, sú pôvodom dácke.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.