O pôvode jazykov: Románske jazyky

Románske jazyky sú skupinou jazykov, ktoré sa vyvinuli z latinčiny medzi 3. a 9. storočím. Počet rodených hovoriacich presahuje 800 miliónov a nájdeme ich v každom kúte sveta, najčastejšie však v Európe, Amerike a niektorých častiach Afriky.

Ktoré jazyky patria medzi románske jazyky?

Odpoveď na otázku, koľko románskych jazykov existuje, nie je jednoznačná. Často nevieme určiť, či ide o nárečie alebo samostatný jazyk. Detailnejší zoznam moderných románskych jazykov zahŕňa 32 živých a 1 vymretý jazyk, dalmáčtinu.

Španielčina

Španielčina je najrozšírenejší románsky jazyk. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 500 miliónov ľudí, v počte hovoriacich ju tak predbieha iba mandarínska čínština. Ako hlavný úradný jazyk ju používa Španielsko a prevažná časť Latinskej Ameriky.

Francúzština

Francúzština je románsky jazyk, ktorým sa hovorí najmä vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Kanade a v niekoľkých krajinách v Afrike. Zaujímavosťou je, že z francúzštiny pochádza veľká časť medzinárodných slov – až 70 % slov v dnešnej angličtine má francúzsky (a teda latinský) pôvod. 

Taliančina

Štandardná taliančina je založená na toskánskych dialektoch a je „kompromisom“ medzi jazykmi južného Talianska a galo-románskymi jazykmi. Na rozdiel od iných románskych jazykov používa zdvojené (dlhé) spoluhlásky. Taliančina bola prvýkrát formalizovaná v 14. storočí dielami Dante Alighieriho.

Katalánčina

Katalánčina je rozšírená v oblasti Katalánska, ale aj na Baleárskych ostrovoch, na rozhraní medzi Katalánskom a Aragónskom, vo Valencii (valencijčina), a v niektorých oblastiach francúzskych Pyrenejí. Denne katalánčinou hovorí až 11 miliónov ľudí. Katalánčina sa najviac podobá na okcitánsky jazyk južného Francúzska a španielčinu.

Portugalčina

Portugalčina je používaná v mnohých častiach sveta. Je to úradný jazyk Portugalska, ako aj Brazílie, Mozambiku, Angoly a Kapverd. Je šiestym najviac hovoreným jazykom na svete, má okolo 215 miliónov rodených hovoriacich. Portugalčina je zároveň druhým najrýchlejšie rastúcim európskym jazykom, hneď po angličtine.

Rumunčina

Rumunčina je balkánsko-románsky jazyk, ktorým hovorí približne 26 miliónov rodených hovoriacich. Je úradným a národným jazykom Rumunska a Moldavska a je jedným z úradných jazykov Európskej únie. Slovnú zásobu tvorí 66 % latinských slov a 20 % slovanských slov.

Klasifikácia

Klasifikácia románskych jazykov je náročná, pretože väčšina jazykovej oblasti je dialektovým kontinuom. Spolu s latinkou (ktorá sa nezahŕňa medzi románske jazyky) a niekoľkými zaniknutými jazykmi starovekého Talianska tvoria tieto jazyky taliansku vetvu  indoeurópskej jazykovej rodiny.

História románskych jazykov

Románske jazyky sa vyvinuli z ľudovej latinčiny neskorolatinského obdobia, nazývanej sermo romana rustica, a teda nie z písanej latinčiny. Ľudová latinčina alebo vulgárna latinčina označuje všetky hovorené nárečia latinčiny v Rímskej ríši (najmä v západných provinciách) zhruba do obdobia 9. storočia, kedy sa z jednotlivých nárečí vyvinuli románske jazyky.

Na začiatku 21. storočia považovalo niektorý z románskych jazykov za svoj materinský asi 920 miliónov ľudí. 300 miliónov ľudí používa románsky jazyk ako druhý jazyk. K tomuto číslu je možné pridať nezanedbateľný počet rečníkov románskych kreolských jazykov. Tie predstavujú zjednodušené alebo pidžin formy jazykov a sú rozptýlené po celom svete. 

Dejiny románskej jazykovej skupiny sú dobre zdokumentované. Latinské alebo románske spisy existujú už viac než 2 500 rokov. Vďaka nim môžu jazykovedci skúmať vznik a vývoj jednotlivých jazykov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.