Viete, čo je to pidžin?

Toto neyvzčajné slovíčko označuje zaujímavý jazykový fenomén. Názov pidžin zahŕňa množstvo dorozumievacích jazykov, ktoré vznikli spájaním rodných jazykov viacerých národov, zjednodušovaním slovnej zásoby a pravidiel gramatiky. Procesom pidžinizácie s najvyššou pravdepodobnosťou vznikli románske jazyky odčlenením od latinčiny.

pidžin

Čo je to pidžin?

Zvláštne znejúci názov označuje skupinu dorozumievacích jazykov, ktorých slovná zásoba aj gramatika sú založené na dvoch alebo viacerých plnohodnotných jazykoch. Takéto jazyky v histórii vznikali ako produkt kontaktu izolovaných skupín za vidinou výmeny tovaru, alebo ako dôsledok kolonizácie odľahlých krajín.

Pidžiny sú zjednodušené verzie oficiálnych jazykov a ich kombinácie. Na území krajiny nimi hovoria prevažne cudzinci. Sú ľahko naučiteľné a majú voľnejšiu gramatiku než plnohodnotné jazyky. Získavajú tak charakteristické črty medzinárodného pomocného jazyka. Na rozdiel od umelých jazykov, akým je napríklad Esperanto, pidžiny vznikajú prirodzeným miešaním rodných jazykov s cieľom uľahčenia komunikácie.

Jazyky z tejto vetvy nikdy nemôžu byť materským jazykom, pretože pidžinové jazyky obvykle existujú iba v určitom časovom rozmedzí za konkrétnym účelom. Pidžiny sa zriedkavo používajú viac než niekoľko desaťročí. Zmiznú, keď sa stratí dôvod komunikácie medzi národmi, keď sa od seba spoločenstvá vzdialia, jedna komunita sa naučí jazyk tej druhej, alebo sa obe komunity naučia spoločný jazyk. Napríklad francúzsky pidžin zmizol z Vietnamu po tom, čo Francúzi opustili krajinu. Miznutie pidžinov ale nie je pravidlom. Ak sa pidžin rozvinie, môže sa zmeniť na plnohodnotný jazyk. Tento proces sa nazýva kreolizácia.

Pidžinové jazyky sa používajú výlučne v ústnej komunikácii. Písomný systém je potrebný až vo chvíli, keď sa zmenia na kreoly. Etnológovia predpokladajú, že v súčasnosti na svete existuje 18 používaných pidžinov a mnohé sa pomaly vytrácajú. Niektoré z nich ovláda iba pár desiatok ľudí, iné sú o niečo rozšírenejšie. Najpoužívanejšia je anglický pidžin v Libérii, hovorí ním zhruba 1,5 milióna ľudí.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Kreolizácia premení pidžin na samostatný jazyk

Kreolizácia je proces, počas ktorého dochádza k zmene materského jazyka dieťaťa v prípade, že jeden z rodičov hovorí pidžinom. Úzko nadväzuje na miešanie rozličných kultúr. Takto novovzniknutý jazyk sa vyznačuje špecifickými a ťažko postihnuteľnými gramatickými pravidlami. Ako častý príklad kreolizácie je uvádzané stretnutie prepustených otrokov vo Freetowne. Títo ľudia sa medzi sebou dorozumievali pidžinizovanou angličtinou. Ich deti si osvojili zvláštne gramatické pravidlá a vznikol tak jazyk krío.

Pidžin alebo Pidgin?

Celosvetovo uznávaný termín pidgin našiel na Slovensku svoju vlastnú spisovnú verziu. Jej používanie je v slovenskom jazyku uprednostňované, avšak oba výrazy sú gramaticky správne. Slovo pidgin sa prvýkrát objavilo v tlači v roku 1850. Považuje za nesprávne čínske označenie anglického slova business, no teórií o jeho pôvode je viacero.

Slovo pidgin má dva významy

V prvom prípade pomenúva pomocný dorozumievací jazyk s anglickým základom, obohatený o nárečové výrazy ázijskej kultúry, vzniknutý z dôvodu kolonizácie. Druhým výkladom jazyka pidžin je, že sa jedná sa o hybridný dorozumievací prostriedok, ktorý vznikol spájaním európskych, ázijských, amerických, oceánskych a afrických jazykov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.