O pôvode jazykov: Indoeurópska jazyková rodina

Dnes už vieme, že prví Homo Sapiens do Európy prenikli z oblasti Afriky. Je to však rovnako jednoznačné aj s jazykom? Výsledky štúdií ukazujú, že nie. Svetové jazyky sa delia do viacerých rodín, pričom jazyk prvých ľudí prichádzajúcich z Afriky bol len pramálo podobný komunikačným systémom, ktoré poznáme dnes.

Skutočne komplexné jazyky sa začali vyvíjať až na území Ázie a Európy. Za najznámejšiu a najväčšiu jazykovú rodinu je považovaná Indoeurópska jazyková rodina. Čo sa o nej môžeme dozvedieť pri štúdiu moderného jazyka?

Praindoeurópčina – spojitosť starovekých národov

Praindoeurópčina alebo indoeurópsky prajazyk sa zrejme používala národmi v juhovýchodnej Európe, Malej Ázii a na Blízkom východe od roku 3500 pnl. Cesta za objavením tohto prajazyka sa začala až o tisícky rokov neskôr, v 18. storočí, kedy boli objavené pôvodné indické jazyky a sanskrt

Jazykovedci a historici dlhoročným štúdiom prišli k záveru, že centrom pôvodných Indoeurópčanov bola pravdepodobne oblasť strednej Ázie. Príčinou migračných vĺn sa prajazyk mohol šíriť do nových území. Toto tvrdenie bolo o pár rokov spochybnené, pretože sa nepodarilo dokázať, že by ktorýkoľvek z národov antického európskeho sveta pochádzal z územia strednej Ázie, a predsa bola praindoeurópčina najrozšírenejšia práve v oblasti Európy. 

Taktiež tieto zistenia vylúčili názor, že sa indoeurópsky prajazyk šíril v rámci migrácie. Ak by to tak bolo, museli by byť všetky európske jazyky viac menej totožné, čo však rozhodne neplatí. 

Spory o pôvode indoeurópskych jazykov

Ako sme už načrtli, spory o pôvode indoeurópskeho prajazyka sa viedli odjakživa a jazykovedci odrážali názory konkurencie obratne ako profesionálni tenisti. Centrum prajazyka bolo najprv umiestnené na územie strednej Ázie, neskôr sa však dospelo k záveru, že jeho skutočným rodiskom bola oblasť medzi Rýnom a stredným Ruskom

Dva prístupy: monogenéza a polygenéza

Tí, čo zastávajú monogenézu, sú presvedčení, že všetky európske jazyky vznikli ako odnože z jedného stabilného prajazyka a šírili sa v migračných vlnách. Fanúšikovia polygenetickej teórie naopak argumentujú, že európske, ako aj západoázijské jazyky vznikli miešaním indoeurópskych a neindoeurópskych prajazykov. Ak sú bližšie k pravde zástancovia polygenézy, je možné, že pôvodné centrum praindoeurópčiny nebude nikdy odhalené. 

Jazyky indoeurópskej jazykovej rodiny

Na problematiku prajazyka by sme sa nemali pozerať spôsobom, akým sa z latinčiny vyvinuli románske jazyky, pretože sa jedná o diametrálne odlišný prípad. Praindoeurópčina nebola na rozdiel od latinčiny komplexným jazykom, ale skôr by sme ju mali vnímať ako súbor viacerých nárečí a dialektov. Ak niekedy nejaká jednotná praindoeurópčina existovala, bolo to tak dávno, že sa nám ju pravdepodobne nepodarí vedecky dokázať. 

Indoeurópska jazyková rodina v súčasnosti zahŕňa tieto jazyky:

Indoeurópske jazyky (nazývané aj indogermánske jazyky) dnes tvoria najrozšírenejšiu jazykovú rodinu na svete, ako materinskou rečou hovoria niektorým z nich asi 2,5 miliardy ľudí. Právom patria medzi najčastejšie vyhľadávané jazykové kombinácie pri prekladoch a tlmočení. 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.