Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

O pôvode jazykov: Indoeurópska jazyková rodina

Dnes už vieme, že prví Homo Sapiens do Európy prenikli z oblasti Afriky. Je to však rovnako jednoznačné aj s jazykom? Výsledky štúdií ukazujú, že nie. Svetové jazyky sa delia do viacerých rodín, pričom jazyk prvých ľudí prichádzajúcich z Afriky bol len pramálo podobný komunikačným systémom, ktoré poznáme dnes.

Skutočne komplexné jazyky sa začali vyvíjať až na území Ázie a Európy. Za najznámejšiu a najväčšiu jazykovú rodinu je považovaná Indoeurópska jazyková rodina. Čo sa o nej môžeme dozvedieť pri štúdiu moderného jazyka?

Praindoeurópčina – spojitosť starovekých národov

Praindoeurópčina alebo indoeurópsky prajazyk sa zrejme používala národmi v juhovýchodnej Európe, Malej Ázii a na Blízkom východe od roku 3500 pnl. Cesta za objavením tohto prajazyka sa začala až o tisícky rokov neskôr, v 18. storočí, kedy boli objavené pôvodné indické jazyky a sanskrt

Jazykovedci a historici dlhoročným štúdiom prišli k záveru, že centrom pôvodných Indoeurópčanov bola pravdepodobne oblasť strednej Ázie. Príčinou migračných vĺn sa prajazyk mohol šíriť do nových území. Toto tvrdenie bolo o pár rokov spochybnené, pretože sa nepodarilo dokázať, že by ktorýkoľvek z národov antického európskeho sveta pochádzal z územia strednej Ázie, a predsa bola praindoeurópčina najrozšírenejšia práve v oblasti Európy. 

Taktiež tieto zistenia vylúčili názor, že sa indoeurópsky prajazyk šíril v rámci migrácie. Ak by to tak bolo, museli by byť všetky európske jazyky viac menej totožné, čo však rozhodne neplatí. 

Spory o pôvode indoeurópskych jazykov

Ako sme už načrtli, spory o pôvode indoeurópskeho prajazyka sa viedli odjakživa a jazykovedci odrážali názory konkurencie obratne ako profesionálni tenisti. Centrum prajazyka bolo najprv umiestnené na územie strednej Ázie, neskôr sa však dospelo k záveru, že jeho skutočným rodiskom bola oblasť medzi Rýnom a stredným Ruskom

Dva prístupy: monogenéza a polygenéza

Tí, čo zastávajú monogenézu, sú presvedčení, že všetky európske jazyky vznikli ako odnože z jedného stabilného prajazyka a šírili sa v migračných vlnách. Fanúšikovia polygenetickej teórie naopak argumentujú, že európske, ako aj západoázijské jazyky vznikli miešaním indoeurópskych a neindoeurópskych prajazykov. Ak sú bližšie k pravde zástancovia polygenézy, je možné, že pôvodné centrum praindoeurópčiny nebude nikdy odhalené. 

Jazyky indoeurópskej jazykovej rodiny

Na problematiku prajazyka by sme sa nemali pozerať spôsobom, akým sa z latinčiny vyvinuli románske jazyky, pretože sa jedná o diametrálne odlišný prípad. Praindoeurópčina nebola na rozdiel od latinčiny komplexným jazykom, ale skôr by sme ju mali vnímať ako súbor viacerých nárečí a dialektov. Ak niekedy nejaká jednotná praindoeurópčina existovala, bolo to tak dávno, že sa nám ju pravdepodobne nepodarí vedecky dokázať. 

Indoeurópska jazyková rodina v súčasnosti zahŕňa tieto jazyky:

Indoeurópske jazyky (nazývané aj indogermánske jazyky) dnes tvoria najrozšírenejšiu jazykovú rodinu na svete, ako materinskou rečou hovoria niektorým z nich asi 2,5 miliardy ľudí. Právom patria medzi najčastejšie vyhľadávané jazykové kombinácie pri prekladoch a tlmočení. 

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.