O pôvode jazykov: Baltské jazyky

Baltské jazyky patria do balto-slovanskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny. Baltské jazyky sa používajú najmä v oblastiach siahajúcich na východ a juhovýchod od Baltského mora v severnej Európe. Táto jazyková vetva je najbližšia slovanským jazykom, s ktorou má spoločných mnoho slov a gramatických prostriedkov.

Ktoré jazyky patria medzi baltské jazyky?

Rodinu baltských jazykov môžeme rozdeliť do dvoch skupín: západobaltský región (obsahuje iba zaniknuté jazyky) a východobaltský región. Vedci sa domnievajú, že jazykový vplyv východobaltských jazykov kedysi siahal po horný tok Volgy, Moskvy a Oky, na juhu až po Pripiať. V súčasnosti delíme baltské jazyky na:

Východobaltské jazyky

Lotyština

Východobaltský jazyk, ktorým sa hovorí v pobaltskom regióne. Je to úradný jazyk Lotyšska, ako aj jeden z úradných jazykov Európskej únie. Lotyština má zhruba 1,7 milióna rodených hovoriacich. Ako pobaltský jazyk je lotyština najužšie prepojená so susedným litovským jazykom.

Litovčina

Úradný jazyk Litvy, ako aj jeden z úradných jazykov Európskej únie. Má asi 3 milióny rodených hovoriacich. Litovčina je často považovaná za najkonzervatívnejší žijúci indoeurópsky jazyk. Zachovala si črty protoindoeurópskych jazykov, ktoré sa v iných jazykoch nevyskytujú.

Latgalština

Jazyk používaný vo východnej časti Lotyšska, historickom regióne Latgale. Niekedy býva latgalština uznávaná ako samostatný jazyk, zatiaľ čo iní ju chápu ako jeden z dialektov lotyštiny. Latgali vo svojom jazyku používajú viac archaických rysov ako Lotyši, okrem iného ako dôsledok izolácia od zvyšku dnešného Lotyšska po niekoľko storočí.

Medzi vymreté východobaltské jazyky patrí semigallský jazyk, selónsky jazyk a starý kurónsky jazyk (niekedy považovaný za západobaltský). 

Západobaltské jazyky

Galindiánčina

Galindiánsky jazyk je slabo dosvedčeným vyhynutým jazykom Galindiánov, ktorý bol podľa všetkého veľmi podobný starej pruštine.

Stará pruština

Jazyk, ktorým kedysi hovorili starí Prusi, pobaltské národy pruského regiónu. Jazyk sa nazýva starý pruský jazyk, aby sa predišlo zámene s nemeckými dialektmi. Stará pruština bola okolo 13. storočia písaná latinskou abecedou, dochovalo sa malé množstvo literatúry.

Súduvština

Jotvingština alebo tiež súduvština je mŕtvy jazyk, ktorý používala etnická skupina Jotvingov (Súduvov). Jazyk sa prestal užívať asi v 17. storočí.

Niektoré zaniknuté baltské jazyky majú obmedzený alebo neexistujúci písomný záznam. Slovné zásoby litovčiny, lotyštiny a starej pruštiny sa navzájom morfologicky líšia. Nie sú vzájomne zrozumiteľné, najmä z dôvodu veľkého počtu cudzích slov, ktoré si požičali od okolitých jazykových rodín.

História baltských jazykov

Verí sa, že baltské jazyky patria medzi najarchaickejšie z rodiny indoeurópskych jazykov. Hoci život starých baltských kmeňov siaha až do roku 98 pred naším letopočtom, existencia baltského jazyka bola potvrdená až v roku 1369. Išlo o dva riadky Bazilejského epigramu, napísané v starej pruštine. Litovčina sa prvýkrát objavila v tlači v roku 1547, lotyština až v roku 1585.

Jedným z dôvodov pre neskoré potvrdenie jazykov je, že baltské národy odolali kresťanstvu dlhšie ako ktorýkoľvek iný európsky národ. To izolovalo jazyky od vonkajšieho vplyvu.

Po založení nemeckého štátu v Prusku a úteku väčšiny pobaltských Prusov v 13. storočí sa zvyšní obyvatelia začali prispôsobovať novému jazyku. Na konci 17. storočia pruský jazyk zanikol úplne. Po rozdelení spoločenstiev bola väčšina pobaltských krajín pod vládou Ruskej ríše, v mene rusifikačného úsilia bolo zakázané používať verejné jazyky alebo abecedy (zákaz litovskej tlače).

Baltské jazyky sú pre lingvistov obzvlášť zaujímavé, pretože si zachovávajú mnohé archaické rysy, ktoré boli prítomné v raných fázach protoindoeurópskeho jazyka. Všetky jazyky v pobaltskej skupine (vrátane tých žijúcich) boli prvýkrát zapísané relatívne neskoro. Tento fakt zakrýva históriu baltských jazykov, čo vedie k viacerým teóriám o ich postavení v indoeurópskej rodine.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.