Je lotyština podobná ruštine?

Lotyšský jazyk je jedným z dvoch dodnes používaných východobaltských jazykov indoeurópskej jazykovej rodiny. Je to úradný jazyk Lotyšska, ako aj jeden z úradných jazykov Európskej únie. Ruský jazyk je v Lotyšsku druhým najčastejšie používaným jazykom (37,2 % hovoriacich). Čo majú tieto jazyky spoločné?

Lotyština má približne 1,7 milióna rodených hovoriacich. Keďže patrí medzi pobaltské jazyky, je najužšie prepojená so susednou litovčinou. Indoeurópska jazyková rodina zahŕňa aj iné baltské jazyky a dialekty, avšak väčšina z nich už vymrela.

Lotyština a jej história

Východobaltské jazyky sa pravdepodobne rozdelili medzi rokom 400 a 600 nášho letopočtu. Rozlišovanie medzi litovským a lotyšským jazykom sa začalo po roku 800. Počas dlhého obdobia fungovali ako dva dialekty jedného jazyka. Litovčina sa vyvíjala o čosi pomalšie a zachovala si mnohé morfologické črty protojazyka. 

Lotyština ako osobitný jazyk sa vyformovala z jazyka hovoreného starým lotyšským kmeňom. Ten sa prispôsobil jazykom susedných baltských kmeňov – kurónskych, semigalských a selonských – čo malo za následok, že tieto jazyky postupne strácali svoje najvýraznejšie vlastnosti. Najstaršou zachovanou knihou v lotyšskom jazyku je katolícky katechizmus Petrusa Canisia z roku 1585.

Ruština na území Lotyšska

Až do 19. storočia bol lotyšský písaný jazyk ovplyvňovaný nemeckými luteránskymi farármi a nemeckým jazykom, pretože hornú triedu miestnej spoločnosti tvorili pobaltskí Nemci. Avšak v 80. rokoch 19. storočia, keď k moci prišiel cár Alexander III., sa začala presadzovať rusifikácia. Počas tohto obdobia niektorí lotyšskí učenci navrhli prijatie cyriliky. 

S cieľom čeliť vplyvu ruského a anglického jazyka popularizujú vládne organizácie používanie lotyšských výrazov. Aj napriek tomu je v súčasnosti Ruština vo veľkej miere používaná na území Lotyšska, v roku 2011 ňou v domácnostiach hovorilo viac než 37 % obyvateľov.

Je lotyština podobná ruštine?

Z hľadiska fonológie majú tieto dva jazyky len málo spoločného. Výslovnosť lotyštiny sa od ruštiny líši napríklad tým, že ruské spoluhlásky sú rozdelené na tvrdé a mäkké, zatiaľ čo lotyšské spoluhlásky sú tvrdé, i keď majú velárne varianty. Lotyština používa dlhé a krátke samohlásky, no ruština má len krátke. 

Pre Rusov je ľahké prijať lotyšské slová tým spôsobom, že nájdu podobnosť v (niekedy archaickej) ruskej alebo slovanskej slovnej zásobe. Väčšinou sú to však slová prevzaté z tretieho jazyka (napríklad „ekonomika“), alebo podobnosť vychádzajúca z protojazyka. To znamená, že podobné slová nájdete ľahko aj v nemčine alebo v inom indoeurópskom jazyku. 

Lotyšský a ruský jazyk sú syntetické jazyky, čo vedie k určitým podobnostiam v gramatike. Ruština používa 6 gramatických pádov (7 v archaickom jazyku), lotyština aktívne používa 7 pádov. Oba jazyky majú gramatické pohlavia. Podobnosti v gramatike sú zrejmé, môžeme však povedať, že lotyšská gramatika vykazuje zložitejšiu a menej pravidelnú štruktúru. Určité podobnosti existujú aj v tvorbe slov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.