Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Je lotyština podobná ruštine?

Lotyšský jazyk je jedným z dvoch dodnes používaných východobaltských jazykov indoeurópskej jazykovej rodiny. Je to úradný jazyk Lotyšska, ako aj jeden z úradných jazykov Európskej únie. Ruský jazyk je v Lotyšsku druhým najčastejšie používaným jazykom (37,2 % hovoriacich). Čo majú tieto jazyky spoločné?

Lotyština má približne 1,7 milióna rodených hovoriacich. Keďže patrí medzi pobaltské jazyky, je najužšie prepojená so susednou litovčinou. Indoeurópska jazyková rodina zahŕňa aj iné baltské jazyky a dialekty, avšak väčšina z nich už vymrela.

Lotyština a jej história

Východobaltské jazyky sa pravdepodobne rozdelili medzi rokom 400 a 600 nášho letopočtu. Rozlišovanie medzi litovským a lotyšským jazykom sa začalo po roku 800. Počas dlhého obdobia fungovali ako dva dialekty jedného jazyka. Litovčina sa vyvíjala o čosi pomalšie a zachovala si mnohé morfologické črty protojazyka. 

Lotyština ako osobitný jazyk sa vyformovala z jazyka hovoreného starým lotyšským kmeňom. Ten sa prispôsobil jazykom susedných baltských kmeňov – kurónskych, semigalských a selonských – čo malo za následok, že tieto jazyky postupne strácali svoje najvýraznejšie vlastnosti. Najstaršou zachovanou knihou v lotyšskom jazyku je katolícky katechizmus Petrusa Canisia z roku 1585.

Ruština na území Lotyšska

Až do 19. storočia bol lotyšský písaný jazyk ovplyvňovaný nemeckými luteránskymi farármi a nemeckým jazykom, pretože hornú triedu miestnej spoločnosti tvorili pobaltskí Nemci. Avšak v 80. rokoch 19. storočia, keď k moci prišiel cár Alexander III., sa začala presadzovať rusifikácia. Počas tohto obdobia niektorí lotyšskí učenci navrhli prijatie cyriliky. 

S cieľom čeliť vplyvu ruského a anglického jazyka popularizujú vládne organizácie používanie lotyšských výrazov. Aj napriek tomu je v súčasnosti Ruština vo veľkej miere používaná na území Lotyšska, v roku 2011 ňou v domácnostiach hovorilo viac než 37 % obyvateľov.

Je lotyština podobná ruštine?

Z hľadiska fonológie majú tieto dva jazyky len málo spoločného. Výslovnosť lotyštiny sa od ruštiny líši napríklad tým, že ruské spoluhlásky sú rozdelené na tvrdé a mäkké, zatiaľ čo lotyšské spoluhlásky sú tvrdé, i keď majú velárne varianty. Lotyština používa dlhé a krátke samohlásky, no ruština má len krátke. 

Pre Rusov je ľahké prijať lotyšské slová tým spôsobom, že nájdu podobnosť v (niekedy archaickej) ruskej alebo slovanskej slovnej zásobe. Väčšinou sú to však slová prevzaté z tretieho jazyka (napríklad „ekonomika“), alebo podobnosť vychádzajúca z protojazyka. To znamená, že podobné slová nájdete ľahko aj v nemčine alebo v inom indoeurópskom jazyku. 

Lotyšský a ruský jazyk sú syntetické jazyky, čo vedie k určitým podobnostiam v gramatike. Ruština používa 6 gramatických pádov (7 v archaickom jazyku), lotyština aktívne používa 7 pádov. Oba jazyky majú gramatické pohlavia. Podobnosti v gramatike sú zrejmé, môžeme však povedať, že lotyšská gramatika vykazuje zložitejšiu a menej pravidelnú štruktúru. Určité podobnosti existujú aj v tvorbe slov.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.