Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Litovčina: jazyk pretkaný archaickými prvkami

Litovčinou dnes hovoria asi 3 milióny ľudí, čo z nej robí jeden z najmenej používaných jazykov v Európe. Vďaka svojej dlhej a bohatej histórii je však jedným z najuznávanejších jazykov pre lingvistov. Je to najstarší prežívajúci indoeurópsky jazyk, ktorý si zachoval fonetické a morfologické aspekty protojazyka, z ktorého pochádzajú mnohé ďalšie európske jazyky.

Litovčina v minulosti

Všetky baltské jazyky sa vyčlenili ako samostatná skupina indoeurópskych jazykov zhruba v 10. storočí pred naším letopočtom. Rozdiely medzi litovčinou a lotyštinou sa objavili až okolo roku 800, do tohto obdobia boli považované za jeden jazyk. Lotyština sa vyvíjala rýchlejšie, zatiaľ čo litovčina dodnes používa aspekty historického jazyka. Prvé zápisy v litovskom jazyku pochádzajú zo 16. storočia. V tomto období mal jazyk náboženskú funkciu a do značnej miery sa líšil od modernej litovčiny. 

Spomedzi všetkých živých jazykov, ktoré spája indoeurópska jazyková rodina, obsahuje najviac archaických prvkov. Predpokladá sa, že práve litovčina má najviac spoločných čŕt s protoindoeurópskym jazykom. Je veľmi dôležitá pre oblasť indoeurópskych jazykových štúdií, ktoré skúmajú pôvod, vývoj, podobnosti a rozdiely indoeurópskych jazykov. Vedci rôznych národností v tejto oblasti dokonca používajú litovčinu na svojich konferenciách.

Litovský jazyk má niekoľko nárečí

V 19. storočí sa používali tri literárne dialekty: nízky litovský dialekt pozdĺž pobrežia Baltského mora, východný vysoký litovský poetický dialekt a západný vysoký litovský dialekt, ktorý sa používa predovšetkým v regióne susediacom s východným Pruskom. Moderný jazyk, písaný v 32-písmenovej latinskej abecede, je založený na západno-vysokom litovskom dialekte učenca Jonasa Jablonskisa.

Slovná zásoba litovčiny predstavuje cennú súčasť kultúrneho dedičstva. Štátna komisia pre litovský jazyk sa okrem iného snaží regulovať množstvo prevzatých slov z iných jazykov. Aj napriek týmto snahám sa litovčina dokázala vyhnúť vplyvu anglického jazyka úplne.

Zaujímavosti

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.