Litovčina: jazyk pretkaný archaickými prvkami

Litovčinou dnes hovoria asi 3 milióny ľudí, čo z nej robí jeden z najmenej používaných jazykov v Európe. Vďaka svojej dlhej a bohatej histórii je však jedným z najuznávanejších jazykov pre lingvistov. Je to najstarší prežívajúci indoeurópsky jazyk, ktorý si zachoval fonetické a morfologické aspekty protojazyka, z ktorého pochádzajú mnohé ďalšie európske jazyky.

Litovčina v minulosti

Všetky baltské jazyky sa vyčlenili ako samostatná skupina indoeurópskych jazykov zhruba v 10. storočí pred naším letopočtom. Rozdiely medzi litovčinou a lotyštinou sa objavili až okolo roku 800, do tohto obdobia boli považované za jeden jazyk. Lotyština sa vyvíjala rýchlejšie, zatiaľ čo litovčina dodnes používa aspekty historického jazyka. Prvé zápisy v litovskom jazyku pochádzajú zo 16. storočia. V tomto období mal jazyk náboženskú funkciu a do značnej miery sa líšil od modernej litovčiny. 

Spomedzi všetkých živých jazykov, ktoré spája indoeurópska jazyková rodina, obsahuje najviac archaických prvkov. Predpokladá sa, že práve litovčina má najviac spoločných čŕt s protoindoeurópskym jazykom. Je veľmi dôležitá pre oblasť indoeurópskych jazykových štúdií, ktoré skúmajú pôvod, vývoj, podobnosti a rozdiely indoeurópskych jazykov. Vedci rôznych národností v tejto oblasti dokonca používajú litovčinu na svojich konferenciách.

Litovský jazyk má niekoľko nárečí

V 19. storočí sa používali tri literárne dialekty: nízky litovský dialekt pozdĺž pobrežia Baltského mora, východný vysoký litovský poetický dialekt a západný vysoký litovský dialekt, ktorý sa používa predovšetkým v regióne susediacom s východným Pruskom. Moderný jazyk, písaný v 32-písmenovej latinskej abecede, je založený na západno-vysokom litovskom dialekte učenca Jonasa Jablonskisa.

Slovná zásoba litovčiny predstavuje cennú súčasť kultúrneho dedičstva. Štátna komisia pre litovský jazyk sa okrem iného snaží regulovať množstvo prevzatých slov z iných jazykov. Aj napriek týmto snahám sa litovčina dokázala vyhnúť vplyvu anglického jazyka úplne.

Zaujímavosti

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.