Katalánčina spája španielčinu s francúzštinou

Katalánčina je západo-románsky jazyk odvodený od ľudovej latinčiny. Je pomenovaný podľa stredovekého Katalánskeho kniežatstva, ktoré sa rozkladalo na severovýchode moderného Španielska. Územia, na ktorých sa katalánčina používa, sa často nazývajú katalánske països alebo „katalánske krajiny“.

Katalánsky jazyk používa asi 9 miliónov ľudí, pričom viac ako 4 milióny z nich hovoria katalánčinou ako rodným jazykom. Katalánčina sa používa v niektorých častiach Španielska (v Katalánsku, Valencii a na Baleárskych ostrovoch), Francúzsku (v oblasti Pyrénées-Orientales), Andorre a dokonca aj v Taliansku. Ľudia, ktorí katalánsky hovoria natívne, často v domácnostiach používajú aj francúzsky, španielsky alebo taliansky jazyk.

Katalánčina je niekedy najpodobnejšia francúzštine

Hoci katalánčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina a mnoho ďalších európskych jazykov vzniklo z latinčiny (sú známe ako románske jazyky), každý sa vyvinul svojím vlastným spôsobom. Napriek tomu, že sa katalánčina najviac používa v dnešnom Španielsku, oveľa viac podobností zdieľa s jazykom susedného Francúzska. Napríklad katalánske slovo pre ráno je matí a francúzsky ekvivalent je matin, zatiaľ čo španielsky ekvivalent je mañana.

Pôvod katalánskeho jazyka sa líši od pôvodu španielčiny

Španieli boli výrazne ovplyvnení arabčinou, a to v dôsledku maurského dobytia v 8. storočí. Výsledkom je, že mnohé slová používané v španielčine sa prevzali priamo z arabčiny, alebo ňou boli silne ovplyvnené. 

Kým katalánčina bola tiež ovplyvnená arabčinou, nevyvíjala sa s rovnakými tendenciami. Príkladom je arabská predpona „al, ktorú (na rozdiel od španielčiny) katalánčina neprijala. Rozdiel si všimneme aj na ďalších slovách, napríklad artičoka je po španielsky alcachofa, zatiaľ čo katalánsky ekvivalent je carxofa. Španielske označenie pre bavlnu je algodón a katalánsky ekvivalent je cotó.

Katalánčina má 6 dialektov

Mohlo by sa zdať, že katalánčina nie je nič iné, než španielsky dialekt. Väčšina lingvistov aj rodených hovoriacich sa ale zhodne na tom, že ide o plnohodnotný jazyk. Dokonca môže byť rozdelená do šiestich dialektov. Dialekty delíme do dvoch skupín: východná a západná katalánčina. Šesť dialektov zodpovedá konkrétnym oblastiam od západu na východ: dialekt Valencie, severozápadný katalánsky dialekt, stredný katalánsky dialekt (Barcelona a Girona), dialekt oblasti Rousellonese, Baleárskych ostrovov a dialekt mesta Alghero.

V Katalánsku, Valencii a na Baleárskych ostrovoch je katalánčina úradným jazykom popri španielčine (Castellano), čo znamená, že všetka úradná komunikácia musí byť k dispozícii v oboch jazykoch.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.