Temperamentnou španielčinou hovorí čoraz viac ľudí

Španielčina je populárny jazyk s bohatou históriou. Navigovala vzostup a pád veľkých impérií, bola symbolom kultúrnej identity, zjednocovala aj rozdeľovala. Dnes je druhým najpoužívanejším rodným jazykom na svete a ľudia španielsky hovoria vo všetkých kútoch sveta.

Španielčina vo svete

Španielčina, nazývaná aj kastílčina (castellano) patrí do rodiny románskych jazykov. Podobne ako iné románske jazyky, aj španielčina sa vyvinula z hovorenej latinčiny. Kolonizácia Ameriky rozšírila španielčinu na veľkú časť amerického kontinentu. 

Španielčina je materinským jazykom pre viac než 500 miliónov ľudí, čím sa radí na druhé miesto hneď po mandarínskej čínštine. Je úradným jazykom v Španielsku aj vo veľkej časti Latinskej Ameriky. V španielsku sa často používa aj katalánčina, ktorá má so španielčinou mnoho spoločného. 

Dorozumieme sa ňou aj v iných častiach sveta, akými je napríklad Maroko, Rovníková Guinea či Filipíny. Rovnako pribúdajú španielsky hovoriaci prisťahovalci v Austrálii. Veľká časť obyvateľstva južnej časti Spojených štátov, najmä v Kalifornii, na Floride a v Texase používa španielčinu ako materinský jazyk.

Základy španielčiny

Španielčina patrí medzi najjednoduchšie jazyky na svete. Študenti sa zhodnú na tom, že sa v nej dá rýchlo zdokonaliť a náročné nie sú ani gramatické pravidlá. Španielčina používa latinskú abecedu s jednou dodatočnou spoluhláskou ñ, ktorá reprezentuje palatálnu nosovku. 

Gramatika

Na rozdiel od angličtiny, španielčina spája každé podstatné meno s pohlavím – mužské (slovo končí na o)  alebo ženské (slovo končí na a). Plurál podstatných mien označuje koncovka s. Kedykoľvek použijete prídavné meno v španielčine, musí súhlasiť s podstatným menom, ktoré opisuje. To znamená, že ak je podstatné meno mužské, potom prídavné meno musí končiť rovnakým písmenom. El muchacho alto – Vysoký chlapec.

Každá veta obsahuje podmet, ktorý vám pomôže určiť, ako časovať sloveso v španielčine. Aby sa predišlo opakovaniu, môžete podmet nahradiť zámenom.

Časovanie slovies v španielčine

V španielčine existujú tri časy (tiempo): minulý, prítomný a budúci. Slovesá ale majú aj ďalšie charakteristiky, napríklad nálada slovesa (nazývaná aj spôsob slovesa, španielsky modo) a slovesný vid (dokonalý alebo nedokonalý). Podľa týchto charakteristík môžeme povedať, že „prítomný“ čas je aj prítomný, indikatívny a nedokonalý. Existuje 14 kategórií, ktoré predstavujú rôzne kombinácie času, nálady a vidu (aspektu). 

Aby ste španielsky hovorili aspoň trochu plynulo, budete musieť ovládať aspoň polovicu slovesných foriem. Niektoré modulácie slovesa môžu mať rozdielny význam, čo sťažuje preklad zo španielčiny do slovenčiny. Nehovoriac o tom, že v španielčine nájdeme takmer 900 nepravidelných slovies

Príklady nepravidelných slovies v španielčine

Potrebujete pomoc? Využite profesionálny preklad do španielčiny.

Výslovnosť

Výslovnosť španielčiny sa môže líšiť od regiónu a dialektu. Samohlásky môžu mať dĺžeň, ten ale označuje prízvuk, nie dĺžku.

Základné španielske frázy nielen na dovolenku

Dobrý deň – Buenas tardes.

Dobrý deň / dobrý večer – Hola.

Dovidenia – Adiós.

Dobrú noc – Buenas noches.

Áno – Sí.

Nie – No.

Ako sa máš? – ¿Cómo estás?

Rád ťa spoznávam – Encantado de conocerte.

Môžeš mi pomôcť? – ¿Puedes ayudarme?

Ďakujem – Gracias.

Koľko je hodín? – ¿Qué hora es?

Prosím hovor pomalšie – Habla más despacio, por favor.

Zaujímavosti zo španielskeho jazyka

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.