Cymraeg alebo waleština a jej vývoj

Waleština je členom bretónskej skupiny keltskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny. Hovorí ňou asi 562 000 ľudí na severe, západe a juhu Walesu. Odhaduje sa, že na celom svete existuje 591 000 ľudí, ktorí týmto jazykom hovoria.

Waleština patrí medzi keltské jazyky. Používa sa vo Walese (Cymru) a waleskej kolónii v Patagónii, ale aj v Anglicku, Škótsku, Kanade, USA, Austrálii a na Novom Zélande. Na začiatku 20. storočia hovorila walesky približne polovica obyvateľov Walesu.

Vznik a vývoj waleštiny

Korene waleského jazyka siahajú do 6. storočia nášho letopočtu. Vyvinula sa z pôvodnej bretónčiny, keltského jazyka používaného starými keltskými Britmi. Tento ostrovný keltský jazyk pravdepodobne dorazil do Británie v dobe bronzovej alebo v dobe železnej. Počas raného stredoveku sa britský jazyk začal fragmentovať kvôli väčšiemu počtu dialektov, čím sa postupne vyvinul do waleštiny, kumbričtiny a iných jazykov.

Najstarší známy príklad písanej waleštiny je na náhrobnom kameni v kostole v Tywyne (severný Wales) a pochádza z 8. storočia nášho letopočtu. Spomedzi literárnych diel môžeme spomenúť básne Taliesina, velškého básnika, ktorý pracoval na rozvoji a prežítí waleštiny. Najstarší zachovaný rukopis s názvom Y Gododdin pochádza z druhej polovice 12. storočia. 

Rozdelenie waleštiny

Waleštinu môžeme rozdeliť do niekoľkých dobových foriem, ktoré sa postupne vyvinuli z bretónčiny na juhozápade Veľkej Británie. 

Primitívna waleština – ranowaleština

Jazyk z obdobia od 6. storočia do polovice 8. storočia jazyk označujeme ako primitívnu alebo archaickú waleština. Jej prítomnosť sa dochovala predovšetkým v názvoch miest, ktoré boli spomínané v latinských textoch. Niektoré z nich boli naďalej používané aj v angličtine.

Starowaleština

Ďalším hlavným obdobím je starowaleština, používaná v 9. až 11. storočí. V tejto forme jazyka sa zachovala poézia z Walesu aj zo Škótska. 

Stredowaleština

Z jazyka používané v 12. až 14. storočí sa dochovalo oveľa viac záznamov, než z predchádzajúcich období. Stredowaleština je pomerne zrozumiteľná pre dnešného waleského rečníka.

Moderná waleština

Waleština používaná od začiatku 15. storočia Preklady Biblie Williama Morgana do waleského jazyka v roku 1588 sa považujú za prvé dielo modernej waleštiny a slúžili ako vzor pre literárny waleský jazyk.

Waleština v súčasnosti

Waleská fonológia má mnoho podobností s inými keltskými jazykmi. Používa 13 samohlások, no nie všetky nájdeme vo všetkých dialektoch. Rozlišovacím znakom waleských samohlások je dĺžka, ktorá mení význam slova

Waleština rozdeľuje ženský a mužský rod. Má množstvo plurálnych koncoviek, ktoré sa pridávajú k základnému, jednotnému číslu slova, napríklad pen – hlava and pennau – hlavy

Existuje pár slov, ktoré Angličanie prebrali z waleštiny, napríklad tučniak (penguin – pen gwyn – biela hlava) alebo otec (dad – tad). 

Hoci je waleština menšinovým jazykom, ktorý ovplyvňuje dominancia angličtiny, podpora waleského jazyka sa v druhej polovici 20. storočia zvýšila. Dodnes sa vyučuje v školách a môžeme ju započuť v televíznych reláciách alebo rádiách. 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.