O pôvode jazykov: keltské jazyky

Keltské jazyky pochádzali zo spoločného rodového jazyka zvaného proto-keltčina. Patria do indoeurópskej jazykovej rodiny. Rekonštrukcia proto-keltského jazyka ukazuje, že išlo o konzervatívny jazyk, ktorý si zachovali mnoho čŕt proto-indo-európskeho jazyka, hypotetického predka všetkých indoeurópskych jazykov.

Hoci pôvod Keltov nemožno určiť s absolútnou presnosťou, je veľmi pravdepodobné, že sa objavili vo východnej časti strednej Európy okolo 5. storočia pred naším letopočtom. Následne sa rozšírili na väčšinu európskeho kontinentu až po Čierne more, Španielsko, Taliansko a Britské ostrovy. Dnes sú keltské jazyky používané na niekoľkých územiach na Britských ostrovoch, v Bretónsku a v emigrantských komunitách v USA, Kanade a Austrálii.

 

Používajú sa iba 4 z nich: írčina, galčina, bretónčina a waleština. Ide o menšinové jazyky, ktoré sú v súčasnosti vystavené veľkému tlaku angličtiny a francúzštiny.

Skupiny keltských jazykov

Kontinentálne keltské (galské) jazyky

Keltské dialekty používané na európskom kontinente sa nazývajú kontinentálny keltský jazyk alebo galský jazyk. Vie sa o ňom len málo, s výnimkou niekoľkých stoviek odkazov v latinskej literatúre. Niektorí lingvisti si myslia, že gaulčina bola podobná latinke. Vďaka tomu sa Kelti relatívne ľahko naučili latinčinu a prestali používať svoj vlastný jazyk. Do tejto skupiny patrí:

Ostrovné keltské jazyky

Do ostrovnej skupiny patria dialekty používané na Britských ostrovoch a v Bretónsku. Je pravdepodobné, že sa v histórií vyskytli dve vlny keltskej invázie na Britské ostrovy. Prvá vlna keltsky hovoriacich ľudí prišla do Írska okolo roku 500 pred Kristom. Neskôr sa dostala do Škótska a na ostrov Man. 

Druhá invázia mierila do južného Anglicka a Walesu a neskôr do Bretónska. Anglo-saské vpády na Britské ostrovy v 5. storočí vytlačili britských Keltov na západ a na sever, čo spôsobilo, že keltské dialekty sa stali samostatnými jazykmi. Do tejto skupiny radíme:

Keltské dialekty

Napriek malému počtu hovoriacich vykazujú keltské jazyky určité dialektové variácie:

Waleský

je rozdelený na severné a južné nárečia, s rozdielmi vo výslovnosti, gramatike a slovnej zásobe. Patagónsky waleský jazyk, ktorým sa hovorí v Argentíne, je ovplyvnený okolitou španielčinou.

Írska gaelčina

Má tri hlavné dialekty: južný, západný a severný. Medzi týmito tromi existujú značné rozdiely.

Škótska gaelčina

Má niekoľko dialektov, vrátane oddeleného dialektu používaného iba v bohoslužbách.

Breton

Má štyri ďalšie rozpoznateľné dialekty, jeho fonológia je príbuzná francúzštine.

Keltská abeceda

Keltské jazyky boli pôvodne písané s oghamovou abecedou. V Írsku, Škótsku, Walese a Anglicku sa našlo okolo 500 nápisov ogham z obdobia 4. až 7. storočia. Názov ogham je odvodený od slova Ogmios, čo bol keltský boh písma, ktorému sa pripisuje vynález tohto písma. 

Oghamová abeceda pozostávala z 25 písmen a každé z nich nieslo názov podľa galského názvu stromu, napr. d = dair (dub), b = beith (breza). Písala sa zdola nahor a zľava doprava či sprava doľava. Písmená sú tvorené rovnými alebo šikmými čiarami, ktoré sa umiestňovali nad alebo pod základnú líniu. Tento druh abecedy umožnila jednoducho vyrezať texty na drevo, kameň alebo kov.

Budúcnosť keltských jazykov je neistá. Napriek revitalizačným snahám zostáva angličtina dominantným jazykom v mnohých oblastiach, ktoré kedysi hovorili predovšetkým keltskými jazykmi.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.