Dokedy sa v Malej Ázii využívala galčina?

Galčina je staroveký keltský jazyk, ktorý sa používal v oblasti západnej a strednej Európy a Malej Ázii. Po invázii a dobytí Galie rímskou ríšou zanikol pod vplyvom latinčiny. Má úzku spojitosť s bretónčinou, waleštinou a modernou írčinou.

Galčina je mŕtvy kontinentálny keltský jazyk. Známa je asi z 800 dochovaných spisov, mnohé z nich sú krátke, alebo iba čiastočné. Nápisy zahŕňajú kalendáre, účtové, náboženské či pohrebné záznamy. Galčina nemala vlastnú abecedu, bola písaná gréckou abecedou v južnom Francúzsku a archaickou latinkou v severnom Taliansku. Po tom, čo Rimania prevzali tieto oblasti, galčina bola zapisovaná v latinskej abecede.

Vznik a vývoj galčiny

Národ, ktorému galský jazyk patrí, boli Galovia patriaci do skupiny keltských národov. Podľa niektorých názorov v Galii žili už od 14. storočia p. n. l, no viac pravdepodobné je, že Kelti do Galie prišli v 8. storočí p. n. l. Spočiatku obývali predalpské územia a neskôr sa presunuli za Alpy. Galovia rýchlo osídlili celé územie krajiny. 

Spolu s nimi sa do oblastí dnešného Francúzska, Belgicka a Švajčiarska šírila aj galčina, jazyk (alebo skupina dialektov), ktorú nám približuje súčasná bretónčina či waleština. Galčina je jedným z troch jazykov, ktoré spomína Julius Caesar vo svojom diele Zápisky o vojne v Galii. Okrem nej Kelti na tomto území používali aj niektoré germánske jazyky a jazyk podobný baskitčine. 

Počas rímskej nadvlády bola Galčina v západnej Európe nahrádzaná vulgárnou latinčinou a rôznymi germánskymi jazykmi, a to približne od 5. storočia nášho letopočtu. Predpokladá sa, že zanikla koncom 6. storočia. Je však možné, že medzi vidieckym obyvateľstvom prežila ešte o jedno storočie dlhšie.

Galčina v Malej Ázii

Malá Ázia alebo Anatólia je polostrov na hranici Európy a Ázie, na ktorom sa dnes nachádza ázijská časť Turecka. Keď na toto územia dorazili prvé keltské kmene, Anatólia bola obývaná rôznymi národmi. Gréci tu už dávno založili kolónie a mestské štáty a trácke kmene emigrovali na polostrov ešte predtým.

Kelti sa síce nepresunuli do Malej Ázie v dosť veľkom množstve na to, aby vytlačili miestne obyvateľstvo, ale aj napriek tomu sa stali vládnucou kastou. Zdá sa, že keltská kultúra prenikla do nižších úrovní spoločnosti a vžila sa do miestnych tradícií. Je možné, že na tomto území prevládala galatčina, málo dochovaný dialekt keltských vysťahovalcov.

Rekonštrukcia galského jazyka

Proces rekonštrukcie alebo opätovného zostavenia jazyka je náročný, no v prípade mŕtvej galčiny pomáha odborníkom množstvo zachovaných záznamov a historických nálezov. Okrem toho podobu galského jazyka približujú aj ostatné keltské jazyky, ktoré sa používajú dodnes.

Zaujímavosti

Hovorí sa, že J. R. R. Tolkien okrem iných vymretých jazykov ovládal aj galčinu. V súčasnosti vo Švajčiarsku pôsobí folkmetalová kapela Eluveitie, ktorá s pomocou jazykovedcov v galčine skladá niektoré svoje piesne.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.