Kazachstan spája cyriliku, arabské písmo aj latinku

Deviata najväčšia krajina sveta, Kazachstan, leží v Strednej Ázii a hraničí s Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkménskom, Ruskom a Čínou. Hlavné mesto Kazachstanu je Nur-Sultan (niekdajšia Astana). Riedko obývaná stepná krajina je domovom rôznych kultúr, etnických skupín i jazykov.

História, obyvatelia a jazyky Kazachstanu

Hoci sa Kazachstan radí k najväčším krajinám sveta, počet jeho obyvateľov nepresahuje 16 miliónov. Z nich je približne 60 % etnických Kazachov, zvyšok tvoria Rusi, Uzbeci, Tatári, Nemci, Ukrajinci, Ujgurovia a ďalšie národnosti. Kazachstan teda nie je krajinou jedného jazyka. Od januára 2010 je úradným jazykom krajiny kazaština, no oficiálnym a najrozšírenejším jazykom je stále ruština. Len minimum ľudí tu hovorí po anglicky.

Tá sa na územie dostala v 18. storočí, kedy Kazachstan začala zaberať Ruská ríša. Podriadila si Kazašský chanát, združenie kočovných kazašských kmeňov, ktoré na tomto území žilo od 15. storočia. Po skončení ruskej nadvlády nasledovalo krátke obdobie nezávislosti, v rokoch 1918 až 1920, kedy sa Kazachstan stal súčasťou ZSSR. Kazachstan bol poslednou sovietskou republikou, ktorá v roku 1991 vyhlásila nezávislosť.

Kazaština

Po kazašsky hovorí asi 12 miliónov ľudí v Kazachstane, Číne, Mongolsku, Afganistane, Tadžikistane, Turecku a ďalších krajinách. Kazaština, rovnako ako turkménčina alebo azerbajdžančina, patrí medzi turkické jazyky. Má s nimi spoločnú základnú slovnú zásobu, ale mnoho slov prevzala z arabčiny, čínštiny, tibetčiny, mongolských jazykov a z ruštiny.  Kazašský jazyk je aglutinačný a využíva samohláskovú harmóniu.

Kazašská abeceda sa za 100 rokov zmenila hneď dvakrát

Od 10. storočia do začiatku 20. storočia na území Kazachstanu oficiálne fungovala arabská abeceda. Tou sa kazaština dodnes zapisuje v Číne alebo Iráne. V roku 1924 bola opravená v súlade s kazašskou fonetikou a v roku 1929 ju nahradila latinská abeceda – Yanalif. Táto abeceda sa skladá z 33 písmen a jej hlavným účelom bola latinizácia turkických jazykov v Sovietskom zväze. V samotnom Kazachstane sa však dodnes používa abeceda založená na cyrilike.

Budú v Kazachstane používať latinku?

V roku 2012 prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev navrhol prechod z kazašskej abecedy na latinku, ktorý by mal byť úplný do roku 2025. Štát sa tak chce zaradiť medzi postsovietske štáty, ktoré používajú latinskú abecedu. Do roku 1991 ale bola v krajine oficiálnym jazykom ruština a písalo sa azbukou, pričom k dnešnému dňu asi len 62 % populácie Kazachstanu plynule rozpráva kazašsky. K doposiaľ navrhnutým písomným systémom mali lingvisti určité výhrady, nie je preto jasné, akú podobu bude mať kazašská abeceda v budúcnosti.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.