Laoština: jazyk blízky thajčine

Laoština, známa tiež ako laoský jazyk, je členom tajsko-kadajskej jazykovej rodiny. Je veľmi podobá thajčine a spoločne tvoria dvojicu najvýznamnejších thajských jazykov. Laoštinou hovoria zhruba 3 milióny ľudí. Najrozšírenejšia je v Laose, kde je zároveň úradným jazykom.

Laos: história a zaujímavosti

Laos, oficiálne Laoská ľudovodemokratická republika, je štát v juhovýchodnej Ázii ležiaci na polostrove Zadná India. Susedí s Mjanmarskom, Čínou, Vietnamom, Kambodžou a Thajskom. Jeho hlavným a najväčším mestom je Vientian (Mesto santalového dreva). 

Dnešný Laos získal svoju historickú a kultúrnu identitu po jednom z najväčších kráľovstiev juhovýchodnej Ázie Lan Xang, ktoré existovalo od 14. do 18. storočia. Po období vnútorných konfliktov sa Lan Xang rozdelil do troch samostatných kráľovstiev – Luang Phrabang, Vientiane a Champasak. V roku 1893 sa tieto tri územia dostali pod francúzsky protektorát a zjednotili sa, aby vytvorili dnes známy Laos. Krajina bola kolonizovaná Francúzskom a autonómiu získala v roku 1949.

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov Laosu sa v roku 2020 odhadoval na 7,45 milióna. Väčšina ľudí žije v údoliach rieky Mekong a jej prítokov. Hlavné mesto Vientian malo v roku 2020 asi 683 000 obyvateľov. Viac ako polovicu obyvateľov národa tvoria etnickí Lao – hlavní obyvatelia nížiny a politicky a kultúrne dominantní obyvatelia Laosu. V podhorí a v horách žijú monhmérske skupiny, Hmongi a ďalšie domorodé kmene.

Jazyky Laosu

Laos je mnohojazyčná krajina, ktorej populácia hovorí viac než 80 rôznymi rôznymi jazykmi. Okrem laoštiny, ktorá sa stala úradným jazykom krajiny v roku 1956, sú v Laose rozšírené monhmérske, hmong-menské a čínsko-tibetské jazyky. Francúzština si tu drží špecifické postavenie od koloniálnych čias a dodnes sa vyučuje na školách. Medzi mladými ľuďmi je čoraz populárnejšia aj angličtina.

Laoština a jej použitie

Laoština je najrozšírenejšia v Laose a v severovýchodnej časti Thajska. Laosky sa hovorí aj v Austrálii, Kambodži, Kanade, Francúzsku, Thajsku a USA. Celková laoská populácia všetkých krajín sa odhaduje na 3,2 milióna. Laoština a thajčina sú si navzájom podobné tak, ako slovenčina češtine. Na hraniciach týchto krajín sa často miešajú.

Kvôli podobnosti laoštiny a thajčiny sa vedci nezhodujú na počte laoských dialektov. Etnológ uvádza päť (Vientiane, Luang Phrabang, Sawanakhet, Pakse, Lao-Kao, Lao-Khrang), zatiaľ čo iní lingvisti uvádzajú iba tri. Štandardný jazyk je založený na dialekte Vientiane, ktorým sa hovorí v hlavnom meste. Písomná laoština je taktiež založená na nárečí Vientiane.

Laoské písmo

Laoština sa zapisuje laoským písmom. Ide o slabično-fonetické písmo indického pôvodu. Abeceda pozostáva z 27 spoluhlások, 7 spoluhláskových ligatúr, 33 samohlások a 4 tónových značiek. Laoština sa tradične nepíše s medzerami medzi slovami, používajú sa iba na konci viet. Nepoužívajú sa bodky a otázky je možné určiť konkrétnymi slovami vo vete.

Slovná zásoba

Laoština si historicky vypožičala slová zo sanskrtu a jazyka Pálí, najmä pokiaľ ide o náboženské pojmy. Slovník laoštiny, ktorý sa používa v Laose, bol ovplyvnený francúzštinou, zatiaľ čo slovnú zásobu v severovýchodnom Thajsku ovplyvňovala hlavne thajčina a angličtina. Čínština je tiež dôležitým zdrojom slovných výpožičiek. Prispieva číslicami a niekoľkými stovkami základných pojmov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.