Na Slovensku... po anglicky?

Pravdou je, že slovenčina má veľmi málo pôvodných slov. Väčšina našej slovnej zásoby pozostáva z cudzích slov, ktoré sa v slovenskom jazyku plne naturalizovali, čiže udomácnili a už ich nevnímame ako cudzie. Napríklad taký džús, sveter či futbal. Avšak niektoré cudzie slová nášmu slovenskému uchu predsa len znejú trošku neprirodzene. Slováci sú však kreatívny (a prispôsobivý) národ – upravili sme si ich na svoj „obraz“, čiže trošku skomolili.

anglicizmy v slovenčine

V našej slovnej zásobe tak nájdeme výrazy ako manažér, hešteg či bilbord, hoci v slovenčine máme ich írečité náprotivky – správca, mriežka reklamný pútač (poznámka pod čiarou: už niekoľko rokov sme však nikde nepočuli slovné spojenie „reklamný pútač“).

Ľudia používajú anglické výrazy, keď chcú znieť sofistikovanejšie a inteligentnejšie. Preto existuje samit lídrov a establišment, lebo stretnutie vedúcich predstaviteľov na najvyššej úrovni asi neznie tak dobre (nehovoriac o tom, že veľa ľudí netuší, čo presne je ten establišment ). Hádanka pre vás  – viete, aký je slovenský ekvivalent k výrazu „rádiový spíker?“

Okrem týchto skomolenín však používame kopec pôvodných anglických výrazov, ktoré by sme tiež nemuseli, lebo sa dajú krásne preložiť do slovenčiny, ale predsa žijeme v multi-kulti svete a hádam sa nebudeme „ohánať“ niečím ako výkonný riaditeľ, udalosť, rozpočet či spätná väzba, keď môžeme použiť slová – CEO, event, budget alebo feedback!

Samozrejme, prenikanie anglicizmov do našej slovnej zásoby je prirodzené a nedokážeme mu zabrániť (možno by sa nám to podarilo, ak by sme zahodili televízor, počítač a smartfón do koša). Angličtina má kratšie slová, ktoré počujeme na každom kroku, a preto preniká do každodenného písomného a hovoreného styku a vytláča írečitú slovenčinu s jej mnohoslabičnými slovami a zložitou gramatikou.

Je však dôležité, aby sme si aj napriek rozširovaniu angličtiny uvedomili, že naša rodná slovenčina má tiež čo ponúknuť. Napríklad nádherné slovenské zdrobneniny. Angličtina je analytický jazyk, v ktorom sa zdrobneniny tvoria úplne inak, ako v slovenčine. Ľudia často vytvárajú anglické zdrobneniny použitím slova small alebo little. No je to vždy správne?

Porovnajte írečitosť slovenčiny s angličtinou:

The chihuahua is a small dog.Čivava je malý pes. (v tomto prípade nejde o zdrobneninu, ale vyjadrenie veľkosti psa)
You’re my little dog! Ty môj havinko! (túto vetu môžete povedať psovi, aj keby šlo o obrovskú dogu)
Len samotné „little dog“ môžeme v slovenčine vyjadriť ako psík, psíček, havko, havinko… Už chápete, o čo je angličtina ochudobnená?

Anglické zdrobneniny skrátka znejú…tvrdo. Slovákom neevokujú nič malinké a milunké.  Pre zaujímavosť zopár príkladov zo zvieracej ríše: piglet – prasiatko, duckling – káčatko, nestling – vtáčatko, kitten – mačiatko, fingerling – rybička, lambkin – jahniatko.

Ďalej si vezmime, napríklad, meno Ján – dokážeme z neho urobiť Janka, Janíka alebo Janíčka. V angličtine? John – Johnny a hotovo. Mená sú jednou z kategórií, ktorú zdrobňujeme najčastejšie, v angličtine sa väčšinou tvoria použitím koncovky -y, -ie alebo -ey: Catherine – Katie, Susan – Susie, Peter – Pete… Isto mi dáte za pravdu, že anglické zdrobneniny nesiahajú tým ľubozvučným slovenským ani po členky. Teda členôčky, ak chcete.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.