V čom sa líši americká angličtina od britskej angličtiny?

Briti a Američania rozprávajú na prvý pohľad rovnakým jazykom. Svetovo rozšírená angličtina je však v oboch krajinách odlišná, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Poznáte všetky rozdiely vo výslovnosti, prvopise a slovnej zásobe?

v čom sa líši americká angličtina od tej britskej

Prízvuk a výslovnosť – v čom vyniká britská angličtina?

Rozlíšiť britský prízvuk od amerického je pomerne obtiažne. V oboch krajinách existujú desiatky regionálnych prízvukov, takže angličtina v podaní rodáka z New Yorku neznie rovnako, ako texaská angličtina. To isté platí aj o rozdieloch v prízvuku medzi Londýnom a Manchestrom. Môžeme však povedať, že medzi Spojenými štátmi a Britániou existuje niekoľko všeobecných odlišností. Američania zvyknú vyslovovať každé r v slove, zatiaľ čo Briti túto hlásku vyslovia iba v prípade, že stojí na začiatku slova. R na konci slov zvyčajne „prehltnú”

Podobný rozdiel uvidíme aj pri písmene a. Američania majú tendenciu vysloviť ho ako e, prípadne fonetické ä, zatiaľ čo v britskej angličtine na jeho mieste počujeme klasické a alebo á. Tento rozdiel si môžeme všimnúť napríklad v slovách can, woman alebo fast.

Americká angličtina a jej slovná zásoba

V učebniciach angličtiny na školách narazíme najčastejšie na jazyk Britov. Kvôli tomu môžu mať študenti problém dorozumieť sa s Američanmi aj v prípade, že majú výbornú slovnú zásobu. Anglické slová, ktoré sú v oboch krajinách odlišné, no majú rovnaký význam, je veľké množstvo. Príkladom môže byť americké slovo vacation, teda dovolenka, ktorú Briti nazývajú holidays. Rovnako veľký rozdiel vidíme aj medzi slovami apartment a flat alebo pants a trousers.   

Rozdiely v gramatike

Odlišnosti medzi anglicky hovoriacimi krajinami neobchádzajú ani pravidlá pravopisu. Napríklad písmeno o v britských slovách favourite alebo colour budete v ich americkej verzii hľadať márne. Rozdiel si môžeme všimnúť aj v slove organise – organize alebo meter – metre. Pri bežnej komunikácií je prakticky jedno, akú podobu slova použijete, no v oficiálnej komunikácií je vhodné poznať správnosť pravopisu každého jazyka.

Rovnaké slová s odlišným významom

Existujú stovky slov, ktoré píšeme aj vyslovujeme totožne, no v každej krajine nimi popisujeme iné veci. Napríklad slovíčko jumper označuje v Británii kus oblečenia, zatiaľ čo v USA pomenúva človeka, ktorý skáče. Rozdielny význam má aj slovo braces – v britskej angličtine označuje traky, v americkej strojček na zuby. Pozor si dajte aj v prípade, že s cudzincom diskutujete o športe. Slovo football označuje v každej z krajín inú hru.

Formovanie otázok

Britská angličtina má vo zvyku používanie gramatických foriem (nazývame ich tag questions), ktoré premenia oznamovaciu vetu na opytovaciu: You do like apples, don’t you? V americkej angličtine sa tieto formy používajú zriedkavo, zvyčajná je jednoduchá otázka: Do you like apples?

Ak si s rozdielmi medzi britskou a americkou angličtinou neviete poradiť, využite profesionálny preklad z angličtiny do slovenčiny alebo preklad do angličtiny. Skúsený prekladateľ jednoducho rozlíši čipsy od hranolčekov, nech sú podávané na akomkoľvek kontinente.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.